Overheden en centrale banken bestrijden de economische impact van corona via steunmaatregelen

Er verstreken zeven weken sinds de eerste berichten over het coronavirus. Het gaat hard op de financiële markten.

Een nieuwe stand van zaken na een turbulente week.

 •  Corona is een globaal probleem geworden.
 •  'Safety first' … er worden drastische maatregelen genomen.
 •  Ondertussen lijkt het herstel in China en Korea ingezet.
 •  De aandelenmarkten staan onder druk. 
 •  Ook de olieprijs kelderde.
   

Overheden en centrale banken nemen maatregelen.

 1. Centrale banken nemen gecoördineerde acties:

 • De Amerikaanse en Britse centrale banken geven extra zuurstof aan de economie door hun rente te verlagen.
 • De Europese Centrale Bank kondigde op het eerste gezicht eerder beperkte maatregelen aan. Van een renteverlaging is er geen sprake. De ruimte hiervoor is immers beperkt. Voorzitter Lagarde speelde de bal richting de overheden. Toch lijken de genomen maatregelen te zullen werken waar het nodig, nl. zorgen dat banken en bedrijven niet in liquiditeitsnood komen.

2. Overheden kondigen maatregelen aan:

 • De Italiaanse en Amerikaanse overheden schorten tijdelijk de belastingen op om bedrijven te ondersteunen. 
 • Het Verenigd Koninkrijk stimuleert de economie met hogere uitgavenprogramma's.


Onzekerheid troef.

We hebben nog geen zicht op de economische impact. Maar het lijkt stilaan duidelijk dat het eerste kwartaal van 2020 een verloren kwartaal wordt.

 • In een optimistisch scenario zoals in China, waarbij de situatie na een zevental weken onder controle lijkt, kan het nog allemaal meevallen.
 • Meer realistisch is dat de economie ook in het tweede kwartaal nog hinder zal ondervinden.
 • Heel wat van de aangekondigde maatregelen gaan wellicht naar het volgende kwartaal worden verlengd.
 • In een doemscenario veert het virus in China opnieuw op en blijven de quarantainemaatregelen tot diep in het jaar van kracht.

De financiële markten haten die onzekerheid en zijn extreem nerveus. Ze calculeren een stevige groeivertraging in. Maar dit is geen systeemcrisis zoals tijdens de financiële crisis.
 

De situatie is ernstig maar tijdelijk.

 • Het blijft koffiekdik kijken wat de economische impact van het virus uiteindelijk zal zijn. Maar dat het tijdelijk is, staat wel vast. De verbeterende situatie in China biedt ons enig houvast.
 • De boodschap lijkt bijgevolg:
   - de schade proberen te beperken,
  - en ons tijdig te positioneren op het herstel. 

 

Wat doen we in de portefeuilles?

 • We blijven boven de norm belegd in aandelen.
 • We zijn niet gehaast om de (door marktdalingen gezakte) aandelenweging terug op te voeren.
 • We kiezen voor defensievere sectoren om ons aandelenluik in te vullen. Qua regio's kiezen we voluit voor de groeimarkten (corona passeerde hier namelijk al) en voor Europa zijn we voorzichtiger geworden.

We volgen deze situatie heel nauw op en informeren u via deze nieuwsberichten. Voor meer informatie of specifieke vragen voor uw portefeuille kunt u terecht bij uw private banker of wealth officer.

Of vraag een vrijblijvende afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.