Uitsluitingsbeleid steenkool voortaan toegepast op alle KBC-fondsen

De samenleving legt de lat voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid almaar hoger. KBC Groep volgt die evolutie op de voet en stuurt haar doelstellingen en beleidslijnen regelmatig bij. Zo paste ze recent haar beleid rond steenkool aan. Bovendien ondersteunt KBC ook initiatieven van de Verenigde Naties in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Samen naar een groenere economie

  •  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat menselijke activiteiten de klimaatopwarming in belangrijke mate beïnvloeden. Klimaatwetenschappers pleiten dan ook voor meer maatregelen om de opwarming te beperken tot 2° Celsius en zo de gevolgen voor het klimaat in te dijken. 
  • CO2 , vrijgekomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, speelt een belangrijke rol in die klimaatopwarming. Die uitstoot beperken staat dan ook hoog op de agenda. Zo verstrengde KBC al in mei 2020 haar energiebeleidslijn voor de financiering en verzekering van steenkoolgebonden activiteiten en bedrijven. Sinds begin dit jaar past KBC Asset Management nu ook een uitsluitingsbeleid toe voor steenkool, en dit voor al haar beleggingsfondsen 
  • Bovendien ondertekende KBC het ‘Collective Commitment to Climate Action’, een initiatief van de United Nations Environmental Program Finance Initiative (UNEP FI). Door deze verbintenis ondersteunt ze in samenwerking met haar klanten maximaal de vergroening van de economie. KBC streeft er zelfs naar om in lijn met het klimaatakkoord van Parijs de klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C.

Alle KBC-fondsen voortaan groener

KBC Asset Management sluit vanaf de start van 2021 voor al haar beleggingsfondsen de volgende bedrijven uit:

  • mijnbouwbedrijven die steenkool delven, uitgezonderd steenkool bestemd voor staalproductie. Daarvoor bestaan immers geen efficiënte alternatieven;
  • nutsbedrijven die 25% van hun omzet en capaciteit halen uit elektriciteitsproductie op basis van steenkoolverbranding.  

Enkele voorbeelden

Glencore en BHP
Deze grote mijnbouwbedrijven worden uitgesloten omdat ze steenkool delven die niet enkel bedoeld is voor de productie van staal. Ook al is dit minder dan 5% van de omzet, we hanteren nultolerantie.


Duke Energy
Duke Energy is een van de grootste nutsbedrijven in de VS en levert elektriciteit en gas aan meer dan 7 miljoen klanten. Elektriciteitsproductie zorgt voor ongeveer 90% van de omzet. Iets meer dan 30% van de capaciteit om elektriciteit te produceren is gelinkt aan de verbranding van steenkool. Daardoor is het bedrijf niet langer welkom in KBC-fondsen.

Filip Ferrante, general manager Corporate Sustainability KBC Groep en Juergen Verschaeve, corporate investment manager KBC Asset Mangement lichten het beleid toe in deze video.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak