Verstrakken zonder paniek te zaaien

  • De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde gisteren de beleidsrente met 75 basispunten, maar sust meteen ook de markten.
  • De Europese Centrale Bank biedt een antwoord aan de oplopende renteverschillen in de eurozone.
  • Voorlopig blijft een zachte landing ons basisscenario.
     

Volatiliteit troef

Vergelijken we met begin 2022, dan keek de Amerikaanse S&P500 in mei aan tegen een daling van 18% en de Nasdaq tegen een daling van 28%. Na een korte adempauze steeg de Amerikaanse rente verder door tot boven de 3%, wat zeker voor groeiaandelen een stevige opdoffer betekende. Ook in Europa daalden de beurzen.

Na deze daling volgde een kleine “relief rally”, waar abrupt een einde aan kwam met de publicatie van de inflatiecijfers over mei. De Amerikaanse consumentenprijzen stegen met maar liefst 8,6% op jaarbasis. De markt had gerekend op 8,3%. Beleggers vreesden dat de Amerikaanse Federal Reserve de rem stevig zou indrukken om inflatie in te dijken. Met alle negatieve gevolgen van dien voor de economische groei …
 

Centrale banken versnellen de strijd tegen de inflatie

De Amerikaanse centrale bank verhoogde woensdagavond de beleidsrente met 0,75% tot 1,5- 1,75%, het niveau van vóór de pandemie. Een dergelijke verstrakking is hoogst uitzonderlijk … maar niet onverwacht. Voorzitter Powell kondigde verdere rentverhogingen aan, maar sust ook meteen de financiële markten: “Dergelijke forse renteverhogingen blijven uitzonderlijk”. Een geruststellende boodschap, want de aanvankelijke verliezen op het koersbord werden in winst omgebogen.

De prognose voor de Amerikaanse economische groei werd verlaagd van 2,8% naar 1,7%. Duidelijk lager, maar geen recessieniveaus. Powell mikt op een “zachtachtige” landing, zoals hij het ondertussen noemt. We geven u graag mee dat ook in vorige periodes van forse renteverhogingen de Amerikaanse Federal Reserve renteverhogingen soms na enkele kwartalen teniet deed om een zachte landing van de economie te bewerkstelligen. Denk aan de jaren ’90.

Ook Europa kampt met een hoge inflatie van 7,3%. De Europese Centrale Bank kondigde aan de depositorente in juli te zullen verhogen.

Woensdag kwam de ECB in spoedzitting bijeen. Aanleiding was de oplopende rentekloof tussen landen met veel schulden, zoals Italië en landen met minder schulden, zoals Duitsland. Concrete maatregelen bleven uit. Een nieuw instrument zou voorbereid worden in de “bevoegde comités”, maar voorlopig werden geen verdere details gegeven.

We positioneren ons voor een zachte landing

Op dit ogenblik houden de beurzen rekening met een daling van de economische groei, zowel in Amerika als in Europa, maar niet met een recessie. Mogelijks neemt het groeitempo van de prijsstijgingen in de tweede jaarhelft af, waardoor centrale banken milder kunnen optreden.

KBC Asset Management houdt rekening met een laat-cyclisch scenario waarbij de economische groei wel onder druk komt, maar niet uitmondt in een recessie. Een zachte landing dus. We blijven voorzichtig, met de vingers aan de knoppen voor wanneer er zich opportuniteiten aanbieden.

Meer weten over zachte of harde landingen? Over centrale bankiers en een wereldeconomie die op haar kop lijkt te staan?

Beluister onze korte podcast met Tom Mermuys, strateeg bij KBC Asset Management en Tom Simonts, senior financieel economist bij KBC.

Is rendement een illusie geworden? Zijn er nog economische zekerheden? En bestaat de economische cyclus eigenlijk nog wel?

De wedergeboorte van de economische cyclus:
via YouTube of Spotify

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth manager is uw aanspreekpunt.
Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de economische actualiteit en kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten, noch wordt er enige beleggingsstrategie voorgesteld. In sommige gevallen kan deze publicatie evenwel verwijzen naar en samenvattingen bevatten van  beleggingsaanbevelingen van andere entiteiten van de KBC-groep. De informatie opgenomen in deze publicatie mag worden hergebruikt, op voorwaarde dat dit wordt aangevraagd en dat KBC expliciet met dit hergebruik heeft ingestemd. Het hergebruik moet in ieder geval beperkt blijven tot de tekstuele informatie. KBC Bank heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Groep NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelde) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie of op de websites www.kbc.be, www.kbcsecurities.be, www.kbcprivatebanking.be en www.kbceconomics.be/nl.html.