Wachten tot het coronaslot weer open gaat

Samenvatting

• Corona legt de wereldeconomie (tijdelijk) lam.
• Drastische quarantainemaatregelen leiden tot een wereldwijde economische recessie vanaf het tweede kwartaal.
• De eerste economische indicatoren m.b.t. de lockdownperiode bevestigen dit sombere beeld.
• Maar China bewijst dat een krachtig optreden het virus onder controle kan brengen.
• En ongeziene monetaire en budgettaire maatregelen worden genomen.
• Door de marktbeweging zijn de aandelenposities tot licht onder de norm teruggevallen. We houden dit zo want de nieuwsstroom blijft op korte termijn te negatief om nu al actie te ondernemen.

Hierboven kunt u luisteren naar de audioboodschap van Dirk Thiels, senior investment strategist KBS Asset Management.

 

Corona (Covid-19) legt de wereldeconomie tijdelijk lam

 • Er worden wereldwijd drastische maatregelen genomen om het virus in te dijken. Vrijwel de gehele wereld bevindt zich nu in één of andere vorm van lockdown waarin wordt gestreefd naar zoveel mogelijk ‘social distancing’.
 • In China en Korea wierp een dergelijke drastische aanpak alvast vruchten af: het aantal nieuwe besmettingen is er vrijwel stilgevallen en het economische leven hervat langzaam.
 • De impact van de lockdown-maatregelen op de economie zijn enorm:
  - Cijfers over het ondernemersvertrouwen in maart tonen een ongeziene krimp van de economie in de meeste regio’s.
  - In de industrie blijft de krimp beperkt, maar de dienstensectoren lijden enorm. Zo explodeerde het aantal Amerikaanse werkloosheidsaanvragen tot 3,3 miljoen, het hoogste niveau ooit.
 • Een diepe globale recessie in de volgende maanden is onvermijdelijk:
  - We verwachten minstens twee opéénvolgende kwartalen van krimpende economische activiteit.-
  - Daarna kan een economisch herstel volgen. Het geleidelijk terugschroeven van de genomen quarantainemaatregelen met daarbovenop gigantische fiscale en monetaire ondersteuning (zie verder) zullen het vertrouwen bij de bevolking en het economische herstel ondersteunen. 

 

Overheden nemen ongeziene maatregelen

 • Een groot aantal steunmaatregelen voor de economie werd de voorbije dagen aangekondigd. Ze vallen uitéén in twee grote groepen, maar zijn op elk vlak zonder historisch precedent.
 • De centrale banken zetten de geldkraan helemaal open:
  - In meer dan 20 landen werd de rente de voorbije weken verlaagd: de Amerikaanse centrale bank (Fed) verlaagde in twee stappen haar beleidsrente met 1,5% tot net boven 0%.
  - Via monetaire injecties en soepelere regels houdt men het financiële systeem draaiende. Omdat de basisrentes al zo laag waren (lees negatief) deed de Europese Centrale Bank (ECB) vooral beroep op dit soort maatregelen. In eerste instantie lokte dit wat kritiek uit, maar in essentie gaat het om een goed pakket aan maatregelen.
  - Ook de aankoopprogramma’s voor financiële activa worden drastisch uitgebreid: de Fed gooit op dit vlak alle limieten overboord. De ECB breidde haar geplande aankopen in twee stappen uit tot 900 miljard euro en versoepelde de aankooplimieten per land.
 • Naast de centrale banken doen ook de overheden hun duit in het zakje. 
  De aangekondigde budgettaire maatregelen zijn opgedeeld in groepen:
  - Uitstel/opschorting van belastingen en sociale lasten
  - Overbruggingskredieten, garanties voor leningen en fondsen voor participaties in bedrijven
  - Tijdelijke directe uitbetalingen aan gezinnen.
 • Bedoeling is om gezinnen en bedrijven door de lockdownperiode te helpen zonder een té groot inkomensverlies. 
 • De grootorde van deze maatregelen zijn ongezien in historische context:
  - In de VS loopt het programma op tot 2 000 miljard USD of bijna 10% van het bruto binnenlands product (bbp), wat meer dan het dubbele is van wat in de financiële crisis werd uitgetrokken.
  - In Europa gaat Duitsland voorlopig het verste met extra uitgaven ten belope van 4% van het bbp en uitgebreide garantiefondsen voor bedrijven. Het land beschikt uiteraard over de grootste budgettaire ruimte.
  - In andere Europese landen zijn de maatregelen meer bescheiden, maar de uitgebreide systemen van sociale zekerheid zorgen er automatisch voor dat er bij inkomensverlies steun geboden wordt aan gezinnen.  
   

Aandelenmarkten op zoek naar houvast

 • Alhoewel het Chinese (en Koreaanse) scenario al wat houvast biedt, is er nog te weinig bekend over het virus zelf om de ontwikkeling in de komende maanden te voorspellen. Cijfers uit Zuid-Europa en de late en ongecoördineerde acties in de VS voedden scenario’s die uitgaan van een ruimere uitbraak van de pandemie.
  - De duur van de lockdown blijft door dit alles onzeker, en dit is uiteraard een cruciale factor om de uiteindelijke economische impact in te schatten. 
  - Onzekerheid troef dus en weinig houvast voor de aandelenbeleggers:
     - Met koersdalingen sinds de beurspiek (19 februari) van meer dan 30% in Europa en in de VS houden de markten op dit ogenblik rekening met een stevige recessie.
     - Vooral sectoren zoals toerisme, luxe en luchtvaart werden midscheeps getroffen.

Te vroeg voor koopjes

 • Vanuit een waarderingsstandpunt lijken er opportuniteiten te vinden in de aandelenmarkten. Voor langetermijnbeleggers die nieuwe dips kunnen verwerken, kan dit aantrekkelijk zijn. 
 • Maar een analyse van eerdere ‘berenmarkten’ (dalende markten) leert echter dat het dieptepunt nog dieper kan liggen en dat dit soort periodes meestal langer duren dan enkele weken.
 • Dieptepunten in de aandelenmarkten liggen meestal in de buurt van dieptepunten in de economie en die economische nieuwsstroom blijft op de korte termijn vrijwel zeker negatief. 
  - Economische indicatoren zullen de komende weken nog dramatisch verslechteren.
  - Ook winstcijfers van beursgenoteerde ondernemingen zullen een stevige deuk krijgen.

In onze beleggingsstrategie houden we dan ook voorlopig vast aan een aandelengewicht licht onder de norm.
Om de aandelenposities opnieuw op te voeren, willen we de volgende voorwaarden vervuld zien:

 • Duidelijke indicaties dat het virus onder controle is, zoals een vertragend verspreidingstempo. 
 • Geleidelijke afbouw van de quarantaine maatregelen. 
 • Enige uitbodeming van de economische indicatoren. 
 • Aangepaste en realistische verwachtingen voor de bedrijfswinsten. 
 • Daarnaast is de aandelenselectie wat defensiever ingevuld en zorgen veilige staatsobligaties met korte looptijd voor enige stabilisatie.

We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Voor meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie: klik hier.

Voor specifieke vragen over uw portefeuille: uw private banker of wealth officer staan voor u klaar.
Of maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek, geheel vrijblijvend. 

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.