Vandemoortele geeft obligatielening uit

Voedingsgroep Vandemoortele lanceert een achtergestelde obligatielening. De groep mikt voor de emissie op minimum 30 miljoen euro en maximum 50 miljoen euro. De lening heeft een looptijd van 7 jaar en draagt een coupon van 5,6%. De uitgifteprijs bedraagt 101,875%, goed voor een brutorendement van 5,273% en netto 3,612%. De coupures van 1.018,75 euro zijn gelijk aan het minimum inschrijvingsbedrag. De opbrengst van de emissie zal worden gebruikt voor de gedeeltelijke terugbetaling van een obligatielening die op 10 juni verviel en waarvoor een kredietlijn werd opgenomen.

Nieuwe obligatielening

Vandemoortele lanceert een een openbaar bod in België van nieuwe achtergestelde obligaties. Die zijn uitgedrukt in euro en hebben een looptijd van 7 jaar. Vanaf 24 juni 2022 om 9u00 tot en met 28 juni 2022 om 17u30 (behoudens vervroegde afsluiting, ten vroegste op 24 juni 2022 om 17u30) kunt u bij KBC (via de kantoren, KBC Private Banking, Bolero, enz.) intekenen op deze nieuwe obligaties. Geïnteresseerde particuliere beleggers schrijven het best in op de eerste dag van de inschrijvingsperiode vóór 17u30. In 2015 gaf de groep ook al een achtergestelde obligatielening op zeven jaar van 75 miljoen uit die inmiddels werd terugbetaald. Net als bij de lening vandaag, ging het toen ook om een uitgifteprijs van 101,875%. De nettocoupon bedroeg bij die gelegenheid 2,005%.

Wie is en wat doet Vandemoortele

Vandemoortele is een voedingsproducent die aanwezig is in 12 Europese landen, alsook in de Verenigde Staten, met 29 eigen productievestigingen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Gent. De activiteiten van de groep steunen vandaag nog op twee divisies: diepvriesbakkerijproducten (Bakery Products) en MCOF (margarines, culinaire oliën en vetten).

  • Bakery Products tekent voor het grootste deel van de omzet dankzij een assortiment broden, viennoiserie, zoete tussendoortjes, patisserie en hartige producten. Doelpubliek zijn professionele gebruikers in de bakkerij- en foodservice kanalen en kleinhandelaars. Tot de meest bekende merken behoren Banquet d’Or (viennoiserie), Lanterna (focaccias), My Originals (Amerikaanse zoetigheden zoals donuts, muffins en brownies) en Les Pains Pérènes de Roland Cottes (Franse kwaliteitsvolle bakkerijproducten).
  • MCOF biedt een breed gamma aan producten die verwerkbaarheid, smaak en aroma combineren aan professionele gebruikers. Voor kleinhandelaars is er een assortiment private label margarines en frituurvetten, met consumentenmerken in de Benelux zoals Vandemoortele, Risso, Baker’s Margarines, St. Villepré, St-Allery en Gold Cup.
     

Staat van dienst

Vandemoortele is geen jonkie meer. Het bedrijf onstond in 1899 toen Constant Vandemoortele luidens de website van de groep samen met zijn zoon Adhémar een fabriek opgerichte in Izegem. Die doet vandaag trouwens nog altijd dienst. Het persen en raffineren van lijnzaad- en koolzaadolieën was de kernmetier van het bedrijf met lokale zeep- en veevoederbedrijven als afnemers. Ook soja maakte al vroeg in de geschiedenis deel uit de groep. De expertise van het eerste uur legde de groep trouwens geen windeieren. In de jaren zeventig, toen het assortiment ook al was uitgebreid met margarines, werd Alpro opgericht. Niet veel later volgde de lancering van diepgevroren bakkerijproducten. Anno 1997 focust Vandemoortele zich op drie kernactiviteiten: sojavoeding, vetten (margarines en frituurvetten) en diepgevroren bakkerijproducten. Die laatste divsie werd via overnames in snel tempo uitgebreid, terwijl Alpro in 2009 werd verkocht. Daardoor verschoof meteen ook de klantenfocus van particulieren naar professionelen. Nieuwe overnames zorgden sindsdien voor verdere groei waardoor de groep op het niveau van de omzet vlot de kaap van 1 miljard euro wist te ronden.

11% meer omzet, 19% meer winst in 2021

Na een zwakke start als gevolg van de nieuwe en aanhoudende maatregelen tegen Covid-19 en ondanks de historisch hoge inputprijzen kon de groep finaal toch opnieuw sterke groeicijfers voorleggen. Vandemoortele zette in 2021 met 1,32 miljard euro 11% meer om dan een jaar eerder. In het jaarverslag merkt Vandemoortele op dat de volumes bij food service weer in de lift zaten toen vanaf mei de beperkende maatregelen werden opgeheven. Maar dat de belangrijkste stijging van de omzet een weerspiegeling is van de doorrekening van de gestegen kosten. Bakery Products tekende voor 813 miljoen euro omzet en MCOF voor 516 miljoen euro. Dat leverde een aangepaste bedrijfskasstroom (EBITDA) op van respectievelijk 87 en 32 miljoen euro, goed voor een totaal van 119 miljoen euro. De nettowinst steeg met 19% tot 45 miljoen euro.

Vandemoortele onderstreept in het jaarverslag dat de eerder genomen strategische beslissing om het foodservicekanaal uit te breiden en zich te richten op producten met een hogere toegevoegde waarde resulteerde in een lichte stijging van de
marges ten opzichte van 2020.

Ook voor wat betreft de kasstromen is er geen vuiltje aan de lucht. De cash die werd gegeneerd uit de bedrijfsactiviteit trok vlot 63,6% hoger tot 133 miljoen in 2021, waardoor de netto financiële schuld daalde van 219 naar 178,5 miljoen euro. Dat
drukte de schuldgraad ( netto financiële schuld ten opzichte van de operationele winst) van net geen 2x naar 1,60x.

Voorzichtigheid in 2022

Net zoals zowat alle wereldwijde bedijven kijkt ook Vandemoortele aan tegen hogere grondstoffenkosten, voornamelijk met betrekking tot boter en meel voor bakkerijproducten. Daarnaast heeft MCOF af te rekenen met een tekort aan zonnebloemolie. Dat maakt het werken lastig, maar het management rekent er op de gestegen kosten door te kunnen rekenen aan de eindklant zonder daarbij volumes te verliezen.

  • In de Bakery Products verwacht Vandemoortele aanhoudende en scherpe prijsstijgingen voor meel en boter in 2022. Omwille van de Oekraïnecrisis zullen de prijzen nog sterker stijgen, aangezien Rusland en Oekraïne 's werelds grootste leveranciers zijn van tarwe en 33% van de wereldwijde export van zonnebloemzaad voor hun rekening nemen. Volgens de groep zal dit naar verwachting een negatief effect hebben op de financiële resultaten in 2022. Naast het doorrekenen van de prijzen focust de groep zich dit jaar ook op de verdere ontwikkeling van het foodservicekanaal en op de uitbreiding van de productmix door meer producten met toegevoegde waarde te introduceren.
  • De Oekraïne-crisis zal volgens Vandemoortele ook een grote impact hebben op de MCOF-activiteit. Zowel een prijsstijging als een tekort van zonnebloemolie zullen in 2022 gevolgen hebben voor dit  bedrijfssegment. De groep waarschuwt dat het een uitdaging wordt om, in een klimaat van verscherpte concurrentie, deze kostprijsstijgingen
    door te rekenen. De controle en het verkennen van nieuwe productcategorieën krijgen tegen die achtergrond extra aandacht. Ook foodservice zal voor MOCF verder ontwikkeld worden.
     

Hebt u nog vragen?

Neem dan zeker contact op met uw private banker of wealth manager.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.