Wordt duurzaam beleggen de norm?

Investeren in landen en bedrijven die een positieve invloed hebben op maatschappij en milieu, dat is duurzaam beleggen. Verantwoorde en groene bedrijfsvoering waar toekomstige generaties baat bij hebben worden beloond. Daarom zetten we bij KBC steeds meer in op duurzame beleggingen. Net als vele beleggers, overigens.

Goed voor planeet en portemonnee

Duurzaam beleggen is aan een sterke opmars bezig. Als klanten bij KBC vandaag de keuze hebben tussen een klassiek beleggingsfonds of een duurzame variant, dan kiest de helft al voor de duurzame variant. Duurzame fondsen waren  in december 2016 goed voor 2,8 miljard euro aan beheerd vermogen bij KBC. In december 2019 was dat al 12 miljard euro. Die toename is niet toevallig.

  • Steeds vaker houden beleggers behalve het puur financiële ook andere criteria voor ogen. Gaat het bedrijf ook respectvol om met medewerkers en buurtbewoners? Wat doet de onderneming om het gebruik van grondstoffen te beperken?
  • Uit honderden studies blijkt dat je van duurzame beleggingen een marktconform rendement mag verwachten in vergelijking met klassieke beleggingen. Rendement én duurzaamheid kunnen perfect samengaan.

Wanneer beleg je duurzaam?

Duurzaam beleggen biedt interessante investeringskansen. Minstens even belangrijk is om duidelijke afspraken te hebben over wat nu precies duurzaam is en wat niet. Alle duurzame fondsen bij KBC ontvingen het duurzaamheidslabel 'Towards Sustainability', een intiatief van Febelfin. Een externe onafhankelijke partij waakt over de toepassing van deze duurzame criteria. We gaan echter verder dan de normen van het label en voeren een streng uitsluitingsbeleid.

Waarin beleggen we nooit

Voor al onze fondsen bij KBC– duurzaam of klassiek – gelden uitsluitingscriteria. Zo weren we standaard obligaties van landen met controversiële regimes en bedrijven die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties ernstig schenden (mensenrechten, anticorruptie, milieu,…). Tabak krijgt geen plaats in onze fondsen en ook beleggingen in gewassen en vee weren we altijd, omdat we niet betrokken willen zijn bij speculatie op voedselprijzen.

Een stap verder

Voor onze duurzame fondsen gaan we nog een heel eind verder. We weren bedrijven die actief zijn in controversiële sectoren zoals de wapen- , adult-entertainment en de gokindustrie. Ook de bont nemen we niet op. Waar we in vergelijking met sectorgenoten het grote verschil maken is in onze volledige uitsluiting van fossiele brandstoffen, zoals steenkool en aardolie, omdat ze een belangrijke oorzaak zijn van de klimaatverandering. Zo beleggen we enkel in bedrijven die inzetten op hernieuwbare energie (maar bijvoorbeeld niet in bedrijven die nieuwe kernreactoren bouwen).

SRI uitsluitingslagen

Engagement

We gaan ook de dialoog aan met bedrijven waarin we investeren en durven ons kritisch opstellen bij aandeelhoudersvergaderingen. KBC sloot zich aan bij Climate Action 100+, een wereldwijd engagement om vervuilende bedrijven te sensibiliseren rond klimaatverandering, opdat ze hun CO2-uitstoot beperken.

3 types duurzame fondsen

Voor duurzame beleggingsfondsen hebt u bij KBC de keuze uit 3 benaderingen. Alle drie verliezen ze het potentiële rendement niet uit het oog, want dat blijft essentieel.

1. Best in class. Hierbij belegt u in bedrijven en/of landen die de beste score hebben op duurzaamheidscriteria in vergelijking met hun sectorgenoten of andere landen.  Scoort technologiebedrijf A beter op meetpunten zoals diversiteit, CO2-uitstoot, faire verloning, het weren van kinderarbeid dan technologiebedrijven B en C? Dan krijgt technologiebedrijf A de voorkeur. 

Bij KBC komt enkel de top  40% van de bedrijven met de hoogste score in aanmerking om opgenomen te worden in het beleggingsuniversum. Voor de mijnbouwsector ligt de lat hoger: daar is het 20%. Voor landen hanteren we eveneens strenge criteria: enkel de top 50% van ontwikkelde landen komen in ons beleggingsuniversum; voor opkomende landen is dat de top 25%.

2. Thematisch. Hierbij speelt u in op één specifiek thema. Zo belegt een themafonds in bedrijven die duurzame oplossingen aanreiken voor klimaatverandering, waterschaarste of alternatieve energie. Dus binnen één afgebakend duurzaam thema.

3. Impact investing. Dit type belegt in bedrijven die niet alleen financiële winst nastreven, maar met hun producten of diensten ook maatschappelijke en/of milieuwinst beogen. Zoals oplossingen om de afvalberg te verkleinen, bedrijven die alternatieve zoetstoffen ontwikkelen in de strijd tegen overgewicht of ondernemingen die de wereld minder afhankelijk maken van olie.

Waarom bij KBC?

KBC is al 28 jaar actief in duurzaam beleggen en lanceerde het eerste duurzame beleggingsfonds in België. Onze duurzame beleggingen zijn het resultaat van toegewijd duurzaamheidsonderzoek. Zo bouwden we samen met externe experts een model met criteria waaraan bedrijven en landen moeten voldoen om als duurzaam te worden beschouwd.

Net omdat het begrip duurzaamheid voortdurend evolueert, laten we ons bijstaan door een externe adviesraad. Die bestaat uit 8 professoren uit verschillende domeinen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen, milieu, intern sociaal beleid, mensenrechten en internationale verhoudingen. Daarnaast werken we samen met onafhankelijke dataleveranciers die de handel en wandel van bedrijven en landen screenen.

Transparantie vinden we essentieel. Daarom kun je onze onderzoeksresultaten en de uitsluitingscriteria van KBC raadplegen op onze website. Je vindt er ook een zwarte lijst van bedrijven en overheden waarin we niet investeren.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Mocht u hierover nog vragen hebben: uw private banker of wealth officer blijft bereikbaar en kan zo nodig  een KBC-expert Financiële Planning inschakelen.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.