5 opties voor de liquiditeitentsunami bij bedrijven

De lage rentepolitiek van de centrale banken in combinatie met het agressief aanhouden van de activa hebben de hoeveelheid liquiditeiten in het financiële systeem fors opgekrikt. Sinds de financiële crisis is het beleid van zowat alle wereldwijde centrale banken gericht op het verdrinken van alle problemen in een oceaan van cash, zelfs nog voor ze zich voordoen. Dat heeft geleid tot een lawine aan liquiditeiten die hun weg hebben gevonden naar de bedrijfsbalansen.

Tsunami

Bedrijven konden sinds de Grote Financiële crisis sowieso al profiteren van een gradueel aantrekkende groei, terwijl de schrik voor nieuwe financiële schokken leidde tot een hoge mate van kostendiscipline. Ook werd er met de rem op geïnvesteerd, en dan vooral in het optimaliseren van eigen processen, structuren en supply chains.

Voeg daarbij nog dat veel zakenmodellen herfocusten naar as a service-modellen. Daarbij dienen minder eigen voorraden aangehouden te worden, want gecentraliseerde warenhuizen en digitale kanalen zijn alsmaar meer op het voorplan getreden. Dat drukte de noodzaak tot investeringen nog verder, zonder de productiviteit te fnuiken.

7 biljoen dollar


Zo’n scenario klinkt als de hemel voor bedrijfsleiders én een zegen voor de aandeelhouders. Al zouden die laatsten maar wat graag meer overtollige cash in hun richting zien vloeien. En die berg is omvangrijk, zo berekende Bank of Amerika.

In het 2e kwartaal van 2009 rapporteerden Amerikaanse bedrijven een geschatte cashberg van 2 biljoen dollar. In het 3e kwartaal van 2021 was dat al 7 biljoen dollar. Volgens gegevens van S&P Capital IQ hebben bedrijven in de Amerikaanse S&P 500-index in 2020 alleen al 1,3 biljoen dollar extra aan liquide middelen op hun balans opgebouwd.

Die forse toename is deels toe te schrijven aan een beleid waarbij obligaties uitgegeven worden om te profiteren van de gunstige financieringsvoorwaarden, zonder dat dat strikt genomen nodig is. Ook werd recent veel geld geleend om de coronavirusschok van 2020 te overleven. In 2020 alleen al leenden Amerikaanse bedrijven een recordbedrag van 2,5 biljoen dollar op de obligatiemarkten.

Ondanks het feit dat de coronaschok niet geleid heeft tot wat er gevreesd werd: namelijk dat een imploderende economische groei de financiering van bedrijven in het gedrang zou brengen.

De ongebruikte liquiditeiten werden en worden niettemin gretig uitgekeerd naar de aandeelhouders. Maar dat bracht weinig soelaas, want ook de vrij beschikbare kasstromen namen alsmaar toe. Dat gaat natuurlijk niet op voor bedrijven die door de pandemie zijn getroffen en die geld blijven verbranden. Denk maar aan luchtvaartmaatschappijen en bioscoopuitbaters.

Hoe besteed je cash?

Veel bedrijven moeten beslissen wat ze met hun opgebouwde fortuin gaan doen. Er zijn ruwweg 5 opties:

1. Teruggeven: de overtollige cash kan gebruikt worden om de omvang van de leningen te verminderen. Dat wordt aanzien als voorkeursscenario, zeker voor traditioneel cyclisch gevoelige bedrijven. Want beleggers willen vermijden dat deze bedrijven met té veel schulden het einde van de huidige economische cyclus moeten ingaan.

2. Kapitaaluitgaven: Onder het motto 'Vandaag investeren is morgen renderen', staat het management van bedrijven onder druk om geld uit te geven en zo de toekomstige groei aan te zwengelen. Maar het is onzeker of dat ook echt de balansen zal verbeteren.

Ondanks de recente rentestijging kunnen bedrijven zich nog altijd gemakkelijk financieren met schulden op langere termijn aan bodemtarieven. Toch is een investering in het eigen bedrijf een betere optie dan het zuiver terugbetalen voor schulden. Tenzij die schulden té hoog opgelopen zijn.

3. Koop aandelen: een agressievere benadering is overtollig kapitaal inzetten om eigen aandelen terug te kopen. Grote Amerikaanse banken kochten vorig jaar op kwartaalbasis al ongeveer 10 miljard dollar eigen aandelen in. Net zoals zowat alle andere bedrijven dat ook deden.

Bank of Amerika berekende dat Amerikaanse bedrijven vorig jaar zo’n 1,23 biljoen dollar inkoopprogramma’s hadden lopen. Dat is meer dan het dubbele van een jaar eerder én een historisch record.

4. Koop concurrenten: we zagen de voorbije jaren al een duidelijke toename van het aantal buy-outs. Deels gefinancierd met het geleende geld, deels met eigen fondsen.

5. Vasthouden: bedrijven kunnen nog altijd erg goedkoop lenen, dus er is in principe geen noodzaak om iets te doen. Overtollige cash op de balans beïnvloedt de waardering wel op negatieve wijze. Maar het biedt ook een handige en nodige buffer bij nieuwe economische schokken.

Zelfs minder sterke bedrijven konden zich vlot financieren. Bijna 90% van de zogeheten 'junk'-obligaties en ruim 95% van de investment-grade obligaties worden verhandeld tegen of boven de oorspronkelijke uitgifteprijs. Dat wijst er volgens Ice Data Services op dat ze tegen lagere kosten kunnen worden geherfinancierd.

Hebt u hierover nog vragen? Uw private banker of wealth manager beantwoordt ze graag.

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief


U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.