De handelsspanningen tussen de VS en China lopen opnieuw hoog op.

De Wereld in Beeld - update mei 2019

In "De Wereld in Beeld' geven we u elke maand een overzicht van de financiële en economische actualiteit. Welke macro-economische tendensen spotten we? Hoe evolueerden de belangrijkste financiële markten? En wat doen we op vlak van de verdeling in uw beleggingsportefeuille, de asset allocatie? U krijgt hieronder het antwoord op deze vragen.

Macro-economisch

1. De Verenigde Staten

De maand april was een bevestiging van de al eerder ingezette verzwakking van de Amerikaanse economie. De VS-economie bevindt zich immers op het einde van de economische cyclus. Het momentum van de Amerikaanse economie neemt duidelijk af. Dit reflecteert zich in een verzwakking van de vertrouwensindicatoren (PMI). Waar tot voor kort alleen de industrie ondermaats presteerde, merken we nu ook in de dienstensector een verzwakking. Het PMI Manufactoring daalde van 52.6 naar 50.6 maar ook het PMI Services daalde van 53 naar 50,9. Een bevestiging van de zwakke industrie zien we ook in de daling van de industriële productie. In mei daalde de industriële productie met 0,5%, terwijl de economen een status quo verwachtten. Dit betekent dat het handelsconflict tussen de VS en China stilaan op de economie begint te wegen. Verder zien we een verzwakking van de huizenmarkt, een gevolg van een hogere hypotheekrente gekoppeld aan hogere woningprijzen. Toch blijft de Amerikaanse economie sterk presteren. Dit is het gevolg van een sterke arbeidsmarkt (zo werd begin mei een sterk banenrapport gepubliceerd en daalde recent het aantal aanvragen voor werkloosheid) en een hoog consumentenvertrouwen.

Het resultatenseizoen over het eerste kwartaal 2019 is ten einde. Een daling op jaarbasis kon (nipt) worden vermeden. Vergelijken we de situatie met vorig jaar – waar hele hoge winsten werden opgetekend – dan oogt het winstplaatje nu maar magertjes. De lagere olieprijzen t.o.v. een jaar eerder en het wegvallen van de positieve bijdrage van de Trump-belastingverlaging, zorgden samen met een duurdere dollar en een zwakkere internationale conjunctuur, voor het stilvallen van de winstmotor.

Op sectorniveau merken we dat de niet-cyclische consumentengoederen, de gezondheidszorg en informatietechnologie de verwachtingen voor winst per aandeel overtreffen. De nutsbedrijven, financiële aandelen en energie behoren tot de achterblijvers.

2. China

Vorige maand was er hoop dat er geen bijkomende tarifering zou doorgevoerd worden op 250 miljard dollar aan Chinese goederen. Dit was echter buiten president Trump gerekend. Hij verhoogde op vrijdag 10 mei de tarieven van 10% naar 25% en kondigde meteen aan te kijken naar een uitbreiding op nog eens 300 miljard dollar aan goederen. China op zijn beurt verhoogde de tarieven op 60 miljard dollar Amerikaanse goederen. Dan nog kwam er geen einde aan het geruzie tussen de VS en China want Trump zette technologiereus Huawei op de zwarte lijst omwille van veiligheidsredenen. Kort daarna volgde een tweet dat er een uitstel gegeven wordt van drie maanden. Zoals we al eerder aangaven, wordt de handelsoorlog een technologie-oorlog waarbij de VS de opmars van de Chinese technologie wil boycotten.

De economische cijfers van de afgelopen maand in China waren zwakker dan verwacht. De groei van de industriële productie bedroeg 5,4% op jaarbasis, terwijl dit een maand eerder 8,5% was. Ook de detailhandelsverkopen en de investeringen waren zwakker. Een verdere escalatie van de handelsoorlog zal de Chinese overheid verplichten om bijkomende stimuleringsmaatregelen te treffen om de groei van de economie te steunen.

3.  Eurozone

Ook in de eurozone worden we geconfronteerd met een haperende economie. Het PMI Manufactoring daalde naar 47,7 (wat wijst op een krimp), maar ook het PMI Services daalde van 52.8 naar 52.5. Het Duitse ondernemersvertrouwen in de industrie (Ifo) daalde naar 97,9, het laagste niveau sedert 2014. Duitsland (maar ook andere landen) ondervinden last van de Chinese groeivertraging en van het handelsconflict tussen de VS en China.

Een nieuw feit in de brexit-saga. Premier May heeft gevochten voor het akkoord dat ze sloot met Europa maar werd in eigen land niet gevolgd. Vrijdag 24 mei gooide May de handdoek in de ring en maakte ze bekend dat ze op vrijdag 7 juni aftreedt. May besliste er mee te stoppen, nadat ze opnieuw had geprobeerd om een aangepaste versie van haar brexit-deal (voor de vierde keer) ter stemming te brengen en werd  teruggefloten. Niet alleen bij de oppositie maar ook binnen haar eigen partij was de situatie onhoudbaar geworden. Het wordt nu uitkijken naar een opvolger voor May.

Wat betreft de eerstekwartaalresultaten in Europa, daar merken we dat voor de tweede keer op rij, er een fikse winstdaling werd opgetekend. Op sectorniveau zien we een sterke stijging bij gezondheidszorg, nutsbedrijven en communicatiediensten. Achterblijvende sectoren zijn de cyclische en niet-cyclische consumentengoederen en informatietechnologie.

De financiële markten

1. Beurzen


 

In de loop van de maand mei zetten de beurzen een recordhoogte neer en werd de top van september 2018 overtroffen. De daling van het laatste kwartaal 2018 was volledig weggeveegd. Midden mei is er einde gekomen aan de stijging van de financiële markten sedert het begin van 2019. De escalerende handelsoorlog en een verzwakking van de Amerikaanse economie zijn hiervan de voornaamste oorzaken.  

 

De Europese beurzen volgen de Amerikaanse beurs en ook hier merken we een scherpe daling van de beurzen midden mei. Naast de escalerende handelsoorlog (en Duitsland ondervindt hiervan de meeste hinder) blijven brexit en Italië nog steeds wegen op het sentiment in Europa. De laatste dagen van de maand mei zagen we de Italiaanse rente terug oplopen omwille van een mogelijke boete van Europa.

 

De opkomende markten (emerging markets) zetten hun opmars verder. De eerder aangehaalde oorzaken blijven geldig: de rentepauze in de VS en een verzwakking van de USD op termijn is positief voor de opkomende landen.

2. Obligatiemarkten

Sinds begin deze maand lopen de handelsspanningen tussen de VS en China opnieuw hoog op. Dit vertaalde zich meteen in uitlopende kredietspreads, zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten.
De investment grade kredietspreads stegen met 15 basispunten, de high yield kredietspreads met 40. De marktvolatiliteit veerde op.

Op vlak van de primaire emissies was mei een erg drukke maand. Er is heel wat nieuw papier uitgegeven dat vlotjes zijn weg vond naar de beleggers. Een bewijs dat het marktsentiment nog altijd voldoende positief is.

Op economisch vlak werd het beeld van een vertragende economie bevestigd door zwakke vertrouwensindicatoren aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. De rendementen op overheidsobligaties liepen verder op. De Amerikaanse tienjaarsrente rente zakte de afgelopen maand met 20 basispunten tot 2.32%. Ook in Europa daalden de rentes verder. De Duitse tienjaarsrente noteert ondertussen op -14 basispunten, 7 basispunten lager dan de Japanse. In sympathie met de dalende Duitse rente, zakten ook de renten in de overige eurolanden met 10 à 20 basispunten. De Spaanse en Portugese rentes staan nu historisch laag. Italië was binnen de eurozone de uitzondering. Het land zag zijn rente de afgelopen maand zelfs licht toenemen onder invloed van toegenomen politieke spanningen.

De Europese verkiezingen lijken op het eerste zicht weinig tot geen economische gevolgen te hebben. De gevreesde politieke aardverschuiving bleef grotendeels uit. De eurodollarkoers trappelt dan ook ter plaatse net als de obligatiemarkten.

 

Asset allocatie

Omwille van de sterke stijging van de financiële markten in het eerste kwartaal (zowel Europa als VS, waarbij de Europese beurzen in tegenstelling tot vroeger, niet achter bleven) en de zwakke Europese groei, blijven we 2.5% in de portefeuilles onderwogen t.o.v. de norm.
 

De keuze in de aandelenselectie gaat uit naar:

  1. Aandelen met hoge dividenden zowel in Europa als in de Verenigde Staten.
  2. Investeringen in waterbedrijven die kunnen die inzetten op een verhoogd en milieuvriendelijker wateraanbod en -infrastructuur.
     

Disclaimer
Dit nieuwbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies