America First: verrassend sterke groei zet VS tijdelijk op kop

Eén zwaluw maakt de lente niet, maar de sterke groeiprestaties van de Amerikaanse economie in Q1 (3,2% op jaarbasis) leveren goede vooruitzichten op voor de VS in 2019. Bovendien is dit fantastisch nieuws voor de wereldeconomie die algemeen vertraagt. Terwijl pessimisme vandaag overheerst in de economische voorspellingen en voorlopende indicatoren, bevestigen deze harde cijfers dat het liedje van de Amerikaanse economie nog niet is uitgezongen.

De sterke groeivertraging in het vierde kwartaal van 2018 (2,2% yoy) wordt hiermee gecompenseerd. Toch blijft het onmogelijk om de uitzonderlijke groeiprestaties van het ganse jaar 2018 te evenaren (2,9%). Die kunnen worden toegeschreven aan de fiscale hervormingen en anticipatie-effecten in het handelsconflict met China.

Laat-cyclische economie

Het blijft opmerkelijk dat de Amerikaanse economie laat-cyclisch een dergelijk herstel kan optekenen. De details achter de groeicijfers zijn echter minder rooskleurig (zie figuur). De groeiversnelling is te danken aan stijgende voorraden en een positief netto-exporteffect. De groei in de binnenlandse consumptie en investeringen vertraagde daarentegen. Vooral de tragere consumptiegroei, jarenlang de groeimotor achter de huidige Amerikaanse conjunctuurcyclus, baart zorgen.

Ondanks blijvend sterke jobcreatie en verdere loongroei is de Amerikaanse consument dus voorzichtiger geworden. De consumptie van duurzame goederen daalde zelfs met 5,3% (op kwartaalbasis), wat wijst op een zwakker consumentenvertrouwen op langere termijn.

De voorzichtige Amerikaanse consument blijkt ook uit de dalende Amerikaanse import, wat op korte termijn een positief groei-effect geeft, maar op langere termijn wijst op een groeivertraging. Voorraadstijgingen zijn eveneens vaak een voorteken van latere groeivertragingen, aangezien hogere voorraden uiteindelijk kunnen leiden tot lagere productie.
De sterke exportgroei (3,7% op kwartaalbasis) is zeker een positief element in het verhaal, ondanks de handelsconflicten en de relatief sterke dollar. Toch is het nog afwachten of hier een seizoenseffect, dan wel een structurele trend speelt.

Fed beleid

De cijfers zetten in eerste instantie vraagtekens bij het Fed-beleid. De Fed ging minder op de rem staan, maar in de huidige conjunctuur lijkt een te snelle afbouw van de monetaire verstrakking niet gepast. Ofwel beschouwt de Fed het eerste kwartaal dus als een tijdelijke heropleving, ofwel dringt de vraag zich op of de monetaire stimulus niet sterker moet worden afgebouwd. De evolutie in de PCE-prijsindex (*) lijkt voorlopig de Fed gelijk te geven. De PCE-prijsindex steeg slechts op 0,6% in het eerste kwartaal van 2019, tegenover 1,5% in een kwartaal eerder. Ook de prijsevoluties wijzen dus op een groeivertraging op langere termijn.

De Amerikaanse president Trump was er als de kippen bij om deze groeiprestaties op te hemelen. De vraag is of deze euforie op langere termijn zal blijven. De onderliggende trends van een gematigde consumptiegroei, stijgende voorraden en een zwakkere prijsontwikkeling sterken ons vermoeden dat de Amerikaanse economie later dit jaar zal vertragen. Maar het sterke eerste kwartaal zal helpen om dit jaar een milde groeivertraging te realiseren.

Wereldeconomie

Dat laatste is goed nieuws voor de wereldeconomie die snakt naar positieve stimulansen. Vooral Europa, met de Duitse exporteurs op kop, kan wel varen bij de mooie Amerikaanse nazomer. Het blijft overigens opmerkelijk hoe snel en pijnloos de Amerikaanse economie de internationale onzekerheden absorbeert (waarvoor de VS veelal zelf verantwoordelijk zijn), terwijl het negatieve sentiment de Europese economie in een wurggreep houdt.

Het contrast met Europa kan haast niet groter zijn. Vooral de Europese industriële bedrijven ruilden in sneltempo hun ongebreidelde optimisme in voor een pessimistisch toekomstbeeld, waardoor een gelijkaardig, en vooral even snel herstel als in de VS, langer op zich laat wachten. Hoe heuglijk het nieuws over de Amerikaanse groei ook is, we blijven dus voorzichtig over de toekomst van de wereldeconomie. Helaas, mooie liedjes duren meestal niet lang.

(*) Personal Consumption Expenditures vormen de maatstaf voor inflatie die door de Fed wordt gehanteerd

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.