De Libra: wat zal de echte prijs zijn?

Recent kondigde Facebook aan dat ze een nieuwe digitale munt wil lanceren in 2020. Met deze digitale munt zou je gemakkelijk, goedkoop en snel online aankopen kunnen betalen en geld kunnen overmaken. De meningen over het potentieel van de Libra lopen uiteen en bovendien zijn er ook nog veel vraagtekens, onder andere over privacy en regelgeving.

De Libra is geen nieuwe Bitcoin. Achter elke Libra zal een mandje staan met activa, waaronder deposito’s en kortetermijnpapier van betrouwbare overheden in stabiele internationale reservemunten. Achter de bitcoin zit geen korf, enkel een softwaresysteem dat het aantal munten in omloop beperkt en dat de geldcreatie, het zogenaamde ‘minen’, steeds trager doet verlopen. Dat heeft ervoor gezorgd dat de munt quasi niet gebruikt wordt als transactiemunt, maar als speculatiemunt. Kopers houden de munt bij in de hoop deze later te kunnen verkopen tegen een hogere prijs.

Nobel doel maar met winstoogmerk

De missie van Facebook klinkt op het eerste zicht nobel. Ze mikken naar eigen zeggen op de 1,7 miljard mensen die geen toegang hebben tot financiële diensten omdat ze afgelegen wonen, of omdat deze diensten in hun land zeer duur zijn. De Libra zou hen moeten toelaten om goedkoop toegang te krijgen tot bankdiensten, zoals het openen van een bankrekening, sparen en het internationaal verzenden van geld.

Om de kosten van het systeem te dekken, zouden de interesten op de activa gebruikt worden. Wat overblijft van de interesten en eventuele waardevermeerderingen, stroomt terug naar de investeerders, waaronder dus ook Facebook. En dat is mogelijk nog maar het topje van de ijsberg van de winst die Facebook uit de Libra zou kunnen halen.

Wat is de echte prijs van een Libra?

Met de Libra wil Facebook financiële diensten voor iedereen beschikbaar maken en zo het gat vullen dat financiële instellingen wereldwijd hebben laten openliggen. De grote vraag is alleen of we willen dat Facebook dat gat dicht. In het verleden is al vaak gebleken dat idealisme bij Facebook vaak niet meer is dan de mooie verpakking voor onderliggende winstmotieven. En bij Facebook komt de winst voornamelijk uit het gebruik en de verkoop van persoonlijke data. Facebook belooft dat de betaaldata niet bijgehouden of verkocht zullen worden. Het heeft zelfs een dochteronderneming, Calibra, opgericht om ons te overtuigen van de scheiding tussen sociale media en financiële data.

De reputatie van Facebook

Facebook heeft evenwel geen al te beste reputatie op het vlak van transparantie en gegevensbescherming. Bovendien laat Facebook ruimte voor interpretatie door te zeggen dat ze geen data zullen delen met adverteerders en derden, tenzij voor bepaalde vage doelen zoals fraudedetectie en veiligheid, en tenzij gebruikers ermee instemmen.

Naast transactiekosten zouden gebruikers dus mogelijks ook wel betalen met hun persoonlijke gegevens. Meerdere toezichthouders en regeringen hebben dan ook hun bezorgdheden geuit over de plannen van Facebook. Het bedrijf zal zich dus mogen verwachten aan strenge regelgeving, toezicht en controle.

 

Cora Vandamme

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.