Italiaanse banken in het Europese politieke vizier

Banken als speelbal van budgetdiscipline

Sinds de Vijfsterrenbeweging en Lega in mei beslisten samen een coalitie te vormen, zitten de Italiaanse banken op een rollercoaster die vooral afdalingen bevatte. Opvallend is dat de banken in de eurozone grotendeels dezelfde beweging gevolgd hebben. De correlatie tussen de index van banken uit de eurozone (SX7E) en de spread tussen Italiaanse en Duitse overheidsobligaties is de laatste maanden groot. Dat de meeste Spaanse en Franse banken een blootstelling hebben aan de Italiaanse economie of diens overheidsobligaties is hier niet vreemd aan.

Budgetdiscipline, of het gebrek daaraan

Het gevolg is dat beleggers in bankaandelen momenteel de gebeurtenissen in Italië op de voet volgen. Op 27 september zal de nieuwe regering haar overheidsbudget voor de volgende drie jaren voorleggen. Er heerst momenteel veel onzekerheid hierover omwille van de forse maatregelen die in de initiële beleidsnota van de regering vervat zaten en het prijskaartje hiervan. De vrees leefde in de voorbije weken dat Italië de gevraagde budgettaire discipline zal laten varen en hierdoor in confrontatie komt met Europa.

 

Dolle rit bij bankaandelen

Op korte termijn zouden de Italiaanse, en bij uitbreiding Europese, bankaandelen wel eens sterk gecorreleerd kunnen blijven met de Italiaanse politieke gebeurtenissen. Indien de voorgestelde begroting niet te expansief blijkt (een voorgesteld overheidstekort van minder dan 2% van het BBP voor 2019 bijvoorbeeld), zouden de bankaandelen een sprintje omhoog kunnen trekken. Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde indien de Italiaanse regering het toch niet te nauw neemt met de budgettaire ruimte.

Hoop op beterschap

De laatste dagen lijkt het vertrouwen in een goede afloop alvast de overhand te krijgen, vooral dankzij communicatie door de gematigde minister van financiën Tria. De positie van deze laatste binnen de regering in de komende maanden zou wel eens bepalend kunnen zijn voor het verdere verloop. Zijn poging om de verkiezingsbeloften van zijn regering en de budgetregels van de EU te verzoenen is geen gemakkelijke spreidstand.

Volatiliteit zal blijven

Een grote volatiliteit blijft vermoedelijk nog wel even voortduren rond de Italiaanse bankaandelen. Het begrotingsvoorstel van eind deze maand moet namelijk nog goedgekeurd worden door Europa voor het einde van het jaar. En ook al lijkt het voorgestelde Italiaanse begrotingstekort op het eerste gezicht beperkt, toch kan Europa bezwaren maken bijvoorbeeld op basis van te positieve economische assumpties van de Italiaanse regering. Daarnaast volgen er dit jaar nog ratingupdates van Moody’s en S&P, waarbij een lagere rating voor Italië op het sentiment en de financieringskosten van de banken kunnen wegen.

Ook op langere termijn zijn politieke strubbelingen tussen de twee atypische coalitiepartijen in Italië niet uit te sluiten. Investeren in de Italiaanse banken blijft daardoor risicovol. Vanuit een fundamenteel oogpunt zijn de Italiaanse bankaandelen zeker niet duur.

Op korte termijn zijn het echter vooral externe factoren die bepalend zullen zijn voor de prestaties van deze banken op de beurs. Voor Intesa Sanpaolo (Houden, koersdoel 2,40 EUR) behouden we onze neutrale aanbeveling.

 

 

Deze grafiek geeft een beeld van de bijzonder tegenvallende beursprestatie sinds de financiële crisis. Met uitzondering van Mediobanca levert niet één bank positieve rendement op.

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.