KBC Economics predikt voorzichtigheid.

Naar maandelijkse gewoonte neemt KBC de temperatuur op van de wereldeconomie. Het derde kwartaal toonde een stevig herstel, maar ondertussen is er een nieuwe coronacrisis in de maak waardoor de groei stagneert. Verder is het afwachten wat de Amerikaanse verkiezingen brengen, net als de brexit-deal die maar niet rond geraakt. Alles samen, voldoende reden voor voorzichtigheid voor de wereldeconomie en voor Europa. Voor de VS en China worden de verwachtingen iets opgetrokken.

Bekijk ook de video van Jan Van Hove, hoofdeconoom KBC Groep.

 • De indicatoren over het verloop van de economie tijdens de zomermaanden tonen dat de wereldeconomie verder herstelt van de diepe terugval tijdens de eerste golf van de pandemie. De ‘zachte’ indicatoren zijn daarbij evenwel minder overtuigend dan de positieve ‘harde’ economische cijfers. Dat wijst erop dat het economische herstel kracht verliest, zeker nu de tweede golf van de pandemie de kop opsteekt. De kernboodschap van de vooruitzichten luidt dan ook: “een wat sterker economisch herstel in het derde kwartaal, maar een minder krachtig herstel in het vierde kwartaal”. KBC Economics blijft over het algemeen erg voorzichtig in de vooruitzichten, gezien de grote
  onzekerheid over het verloop van de pandemie. De risico’s zijn per saldo neerwaarts.
 • Het herstel in de eurozone, dat startte aan het einde van het tweede kwartaal, zette zich door in het derde kwartaal. Dat is duidelijk zichtbaar in het verloop van de kleinhandelsverkopen en de industriële productie. Momenteel verzwakt de opflakkering van het virus het herstel opnieuw. Daarom zijn de groeivooruitzichten voor de economieën van de eurozone lichtjes opgetrokken voor 2020 en een beetje verlaagd voor
  2021.
 • Frankrijk en Spanje liggen in de vuurlinie van de opflakkering. De verstrakking van de voorzorgsmaatregelen zal er allicht zwaar op de economie wegen. In Duitsland bleef het virus daarentegen beter onder controle. De uiteenlopende economische impact van het virus in de eurozone wordt door deze ontwikkelingen nog versterkt. De andere West- en Zuid-Europese landen nemen een middenpositie in. Centraal- en Oost-Europa zitten in de kern van de tweede golf. Ook daar moeten nieuwe maatregelen worden genomen, die het economische herstel op de helling zetten.
 • Ondertussen naderen de brexit-onderhandelingen een kritisch punt. KBC Economics handhaaft de aloude verwachting dat tegen het einde van het jaar nog een beperkt akkoord tot stand zal komen. Zo’n mini-akkoord is verre van ideaal. Maar het is beter dan een brexit zonder akkoord, die een breuk zou betekenen en het economisch herstel verder zou vertragen.
 • Ook in de VS verliep de economische opleving iets krachtiger dan verwacht. De economen hebben daarom het verwachte gemiddelde groeicijfer voor 2020 opgetrokken van -5,5% naar -4,5%. Maar ook hier lijkt het herstel naar het jaareinde toe aan kracht in te boeten, nu de steunmaatregelen van de overheid uitdoven en er vóór de presidentsverkiezingen van november waarschijnlijk geen bijkomende begrotingsmaatregelen komen. Naast de coronapandemie zijn er dus nog andere onzekerheden, niet in het minst door de mogelijkheid dat de verkiezingen gecontesteerd zullen worden. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de VS-economie en de internationale financiële markten.
 • In China blijft het herstel van de coronacrisis opmerkelijk sterk, zowel in de verwerkende nijverheid als in de dienstensectoren. Recente frequent beschikbare indicatoren schetsen een positief beeld en de pandemie blijft er grotendeels onder controle. Tegen deze achtergrond zijn de vooruitzichten voor de gemiddelde reële bbp-groei in China opgetrokken naar 2% voor 2020 en 8,2% voor 2021.
 • De verwachtingen voor de olieprijs werden dan weer neerwaarts bijgesteld. De vraag naar olie blijft iets zwakker, waardoor de markt trager dan verwacht het overaanbod absorbeert.
 • Tegen deze achtergrond hebben de collega’s van KBC Economics de vooruitzichten voor de inflatie in de eurozone verlaagd tot gemiddeld 0,3% voor 2020 en 1,1% voor 2021. Ook de desinflatoire impact van de pandemie en de verwachte verdere versteviging van de euro tegenover de dollar speelden daarin een rol. In de VS is de desinflatie evenwel kleiner, aangezien de inflatiedynamiek er sterker wordt bepaald door inflatiecomponenten die ongevoelig zijn voor de pandemie. De inflatievooruitzichten voor de VS blijven dan ook gelijk: gemiddeld 1,1% in 2020 en 1,9% in 2021.
 • Lees hier de volledige jongste Economische Vooruitzichten voor oktober 2020.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.