Russische verkiezingen laten de markten koud

Non-event

De verkiezingen in Rusland waren amper die naam waardig, maar hebben niettemin een winnaar aangewezen. Vladimir Poetin mag aan zijn vierde ambtstermijn beginnen, zonder noemenswaardige weerstand. En zonder noemenswaardige impact op de markten, want de koers van de Russische roebel bleef sinds de eerste exit polls tot en met nu stabiel ten opzichte van de Amerikaanse dollar en ook op de rentemarkten bleef het lethargisch stil. KBC Economics overschouwt wel de impact van Rusland op de wereldeconomie.

Verdere escalatie? Harde woorden tussen het VK en Rusland de afgelopen dagen doen de vrees ontstaan dat een verdere escalatie van het conflict tussen het westen en Rusland de wereldpolitiek z al beheersen. De woorden ‘nieuwe koude oorlog’ worden zelfs al in de mond genomen. Heeft deze politieke confrontatie ook gevolgen heeft voor de wereldeconomie en de financiële markten?

Economie

Op dit ogenblik staan de financiële markten relatief neutraal ten opzichte van allerlei internationale risicofactoren. Het wereldwijde positieve economische klimaat blijft de belangrijkste determinant voor het marktoptimisme. Toch moeten we op termijn voorzichtig blijven. De Russische economie is relatief zwak en sterk afhankelijk van de olie‐ en gasmarkten. Voor het eerst sinds de sterke olieprijsdaling in 2014 kon de Russische economie in 2017 een positieve groei optekenen. Een zwakke Russische economie bedreigt de politieke stabiliteit van Rusland. Daardoor grijpen politici vaak sneller naar populistische maatregelen.

Internationale handel

De directe blootstelling van de westerse economieën aan Rusland, bijvoorbeeld via internationale handel, is beperkt. Minder dan 2,5% van de totale invoer in de Europese Unie kwam in 2016 vanuit Rusland. De Europese blootstelling aan Rusland via handelsstromen is de laatste jaren zelfs afgenomen door de ingevoerde sancties na het conflict in Oekraïne.

Uiteraard speelt Rusland wel een belangrijke rol als producent in de internationale olie‐ en gasmarkt. Hoewel Rusland geen lid is van de OPEC, sloten ze eind 2017 toch een akkoord om de olieproductie te beperken en zo de olieprijs hoog te houden.

En nu?

Fundamenteel blijft de zwakke Russische economie een uitdaging voor de wereld. Een verdere diversificatie van Rusland dringt zich op. Dit vergt op zich een sterkere integratie in de wereldeconomie. De huidige politieke confrontatie brengt die structurele wederzijdse samenwerking opnieuw in gevaar. Een verdere uitbouw van de economische samenwerking tussen het westen en Rusland zou in hun beider belang zijn. Dat kan ook een solide basis opleveren voor verdere politieke stabilisering.

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of als advies.