Hoe staat de Belgische economie ervoor?

Industrie als remmende factor

De eerdere, voorlopige raming van de Belgische reële bbp-groei in het derde kwartaal van 2019 werd bevestigd op 0,4%. De activiteit groeide matig in de industrie (0,1%) en sterker in de dienstensectoren (0,4%) en in de bouw (1,3%). De groei in de dienstensector werd positief beïnvloed door een specifieke transactie over een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst rond O&O. De transactie had een positief effect op de bbp-groei van ongeveer 0,1 procentpunt.

Hogere consumptie

De binnenlandse vraag (exclusief voorraden) bleef de drijvende kracht achter de economische groei. De gezinnen verhoogden hun consumptie (+0,6%) maar verminderden hun investeringen in woongebouwen (-1,5%). De overheidsconsumptie steeg met 0,5%, terwijl de overheidsinvesteringen afnamen (-0,2%). De bedrijfsinvesteringen stegen met 1,0%. De daling van de uitvoer (-0,9%) was iets groter dan die van de invoer (-0,8%). De netto-uitvoer droeg dus opnieuw negatief bij tot de wijziging van het bbp (-0,1 procentpunt).

Export kreunt onder zwakke groei wereldhandel

De vertrouwensindicatoren verbeterden verder in november en zijn nu duidelijk gekeerd. Dat is ook het geval voor het sentiment in de industrie, al blijven de uitvoerbestellingen wel aanhoudend zwak. De Belgische export heeft nog altijd te lijden onder de zwakke groei van de wereldhandel. In ons scenario blijft de bijdrage van de netto-uitvoer tot de bbp-groei in 2020 negatief. Een van de neerwaartse risico's voor de vooruitzichten is de mogelijke impact van een sterker dan verwachte groeivertraging bij de Belgische handelspartners. De dalende concurrentiekracht van België tegenover zijn handelspartners kan bijdragen tot de aanhoudend zwakke uitvoerprestaties (zie kader BE). Voorlopig blijft de daling wel beperkt.

Inflatie daalt

De inflatie in België daalde in november voor de achtste maand op rij, tot 0,4% en ruim onder de inflatie in de eurozone. Door de sterke terugval op het einde van het jaar zal de gemiddelde inflatie in 2019 wellicht 1,3% bedragen, in plaats van de eerder geraamde 1,4%. De woningprijzen daarentegen zullen in 2019 waarschijnlijk sterker zijn gestegen dan eerder werd verwacht (namelijk met 3,0%). De Federatie van Belgische Notarissen publiceerde al gegevens over de woningmarkt voor het derde kwartaal en die waren erg stevig. De sterke groei van de marktactiviteit, met 4,3% jaar-op-jaar, is te verklaren doordat veel mensen nog willen profiteren van de woningbonus die vanaf 1 januari wordt afgeschaft. Volgens ons econometrisch model waren de woningprijzen in België in het tweede kwartaal van 2019 nog met 4,8% overgewaardeerd.

We volgen de Belgische economie op de voet en blijven u informeren via de nieuwsberichten.

Hebt u interesse in de services van KBC Private Banking & Wealth?

Maak een afspraak


 

Wil u op de hoogte blijven van onze nieuwsberichten?

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.