Water, zuurstof voor uw belegging

Met de jaarlijkse Wereldwaterdag op 22 maart brengen de Verenigde Naties het probleem van waterschaarste onder de aandacht. Drinkbaar water is essentieel, maar wordt almaar schaarser. Bedrijven die vandaag oplossingen bieden voor die wereldwijde waterproblematiek kunnen decennialang voor aantrekkelijke beleggingskansen zorgen.

Het wateraanbod is beperkt…

70% van het aardoppervlak bestaat uit water. Het lijkt overvloedig aanwezig, maar schijn bedriegt. Slechts 0,5% van al het water op aarde is bruikbaar voor consumptie.

We kunnen niet zonder water. We hebben het nodig om voedsel en andere levensnoodzakelijke goederen te produceren. Bovendien neemt het aanbod aan drinkbaar water af door vervuiling, dalende grondwaterniveaus, opgedroogde bronnen en klimaatveranderingen. En alsof dat niet genoeg is, worden dagelijks miljoenen liters water verkwist door een verouderde, lekkende infrastructuur.

…maar de vraag naar water blijft groeien

Tegen 2050 zal de wereldbevolking aangroeien tot zo’n 10 miljard mensen en door de stijgende welvaart neemt de vraag naar drinkbaar water almaar toe. Ook de industrie heeft water nodig: we zullen wereldwijd met dezelfde hoeveelheid water meer moeten kunnen produceren in de landbouw en ook in de industrie. De waterproductiviteit moet dus fors omhoog.

Innovatieve waterbedrijven hebben de toekomst in handen

Om tegen 2030 aan de vraag naar water te voldoen, is volgens een onderzoek van McKinsey 11.700 miljard USD aan investeringen in waterinfrastructuur nodig.
Het aantal bedrijven dat de waterproblematiek aanpakt, groeit sterk. Hun expertise en innovatie zorgt voor broodnodige oplossingen.

Zij spelen in op facetten als:

  • het uitbreiden van de watervoorziening
  • de vernieuwing van de infrastructuur
  • het bouwen van meer zuiveringsinstallaties 
  • de opvang en het hergebruik van water
  • nieuwe technologieën voor waterontginning en efficiënt watergebruik: bijvoorbeeld ontzilting, druppelirrigatie, lekkagedetectie,…

Volgende bedrijven timmeren hard aan de weg:

Jain Irrigation Systems is marktleider van druppel- en micro-irrigatiesystemen in India. Met zuinigere irrigatietechnologieën kunnen enorme hoeveelheden water worden bespaard. Bovendien ligt de opbrengst van de oogsten aanzienlijk hoger na overschakeling op druppel- en micro-irrigatie.

Manila Water Company voorziet meer dan 6,8 miljoen mensen in de oostelijke helft van de metropool Manila van drinkwater en riolering. Manila Water Company wordt algemeen beschouwd als een succesverhaal, zeker op vlak van het aantal aansluitingen, efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening.

De omzet van waterbedrijven die aan deze uitdagingen tegemoetkomen, groeide in de periode 2010-2018 met gemiddeld 5% per jaar. En dat vertaalt zich in een stevige winstgroei (zie grafiek).

Bedrijven die oplossingen kunnen leveren voor de wereldwijde waterproblematiek zullen dus decennialang aantrekkelijke investeringskansen bieden. Water is een essentiële grondstof. Het is dus ook een beleggingskans.

Hebt u interesse in duurzaam beleggen? Uw private banker of wealth officer vertelt er u graag meer over.

Of vraag een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.