Offshore wind: de groeimarkt in hernieuwbare energie heeft de wind in de zeilen

In 2017 ging zo’n 30% van de investeringen in hernieuwbare energie naar windenergie. Een investeringstendens waarvan IRENA (Het Internationaal hernieuwbare energie agentschap) verwacht dat die de komende jaren nog zal versnellen.

In 2018 werd 171 GW aan hernieuwbare elektriciteitscapaciteit toegevoegd, waarvan wind- en zonne-energie 85% uitmaakten. Hernieuwbare energie is vandaag al goed voor een derde van de totale elektriciteitscapaciteit, wat trouwens niet hetzelfde is als de elektriciteitsproductie. Elektriciteit opgewekt door waterkrachtcentrales is goed voor 50% van de capaciteit van hernieuwbare energiebronnen, een kwart komt uit windenergie en 20% komt uit zonne-energie. Windenergie staat vandaag in voor zo’n 7% van de wereldwijde elektriciteitsproductie en is goed voor een vijfde van de nieuw geïnstalleerde capaciteit. In de VS maakt windenergie 5% van de energiemix uit, maar de American Wind Energy Association verwacht dat dit tegen 2030 zal stijgen naar 20%. Volgens de Global Wind Council, de spreekbuis van de windenergie-industrie kan windenergie tegen 2030 al zo’n 20% van de stroom leveren.

Concurrentieel zonder subsidies

Windenergie is uitgegroeid van een groene, maar subsidiehongerige technologie naar een mature technologie die zonder subsidies de competitie aan kan. In veel landen is wind- en zonne-energie vandaag al goedkoper dan conventionele elektriciteitscentrales op fossiele brandstoffen. Sinds 2012 is windenergie (onshore) jaarlijks gemiddeld zo’n 12% goedkoper geworden. In de VS blijven gascentrales de goedkoopste manier van elektriciteitsproductie door het overvloedige aanbod van schaliegas. Windenergie heeft geen brandstofkost, dus het kostenvoordeel is structureel. Conventionele elektriciteitsopwekking door middel van gas- en steenkoolcentrales, wordt wel blootgesteld aan de prijsschommelingen in de gas- en steenkoolindustrie. Daarnaast is er de stijgende prijs van emissiecertificaten dat steenkoolcentrales een pak duurder maakt. Het jongste jaar is de CO2-prijs immers fors gestegen.

Klimaatdoelstellingen spelen in de kaart van windenergie

Een andere belangrijke drijfveer is de toenemende aandacht voor het klimaat. In Parijs spraken landen af de wereldwijde CO2-uitstoot fors terug te dringen. Om de ambitie van het klimaatakkoord van Parijs te halen - de wereldwijde opwarming beperken tot 2°C vergeleken met het pre-industriële niveau - moeten de koolstofemissies uit energieverbruik tegen 2060 dalen tot nul en moet dat niveau ook gehandhaafd blijven tot het einde van de eeuw.

In de omschakeling naar een CO2-vrije stroomproductie zal windenergie een cruciale rol spelen.

Bron: German Offshore Wind Energy Foundation

Windenergie vs zonne-energie

De geïnstalleerde capaciteit aan windenergie is vandaag dubbel zo groot als de geïnstalleerde capaciteit aan zonne-energie, maar zonne-energie groeit vandaag dubbel zo snel als windenergie. We zien in meer en meer nationale veilingen voor hernieuwbare energie dat wind- en zonne-energie concurreren met elkaar. Wind moet dus verder goedkoper worden om competitief te blijven met zonne-energie, waarvan de prijsdalingen de jongste jaren groter waren. De verwachting is dat de kostprijs voor wind ook de komende jaren verder zal dalen met zo’n 3 à 4% per jaar. Iberdrola, de Spaanse uitbater van windparken sprak op zijn recente ‘Technology Day’ over een daling van 40% van de kostprijs van onshore wind tegen 2030, wat neerkomt op 4% per jaar. De windturbinefabrikanten zelf zitten op dezelfde golflengte en mikken op een jaarlijkse daling van 3 à 5%.

Op lange termijn is er een limiet op de dominantie van zonne-energie. De meeste experten zijn het erover eens dat een combinatie van wind en zon optimaal is in de energiemix, omdat windmolens zowel overdag als 's nachts energie produceren met een piek in de herfst en de winter, terwijl zonne-energie overdag in de lente en zomer duidelijk het meest productief is. In een gemiddelde wintermaand produceert een windturbine daardoor twee keer zoveel als in een gemiddelde zomermaand.

Offshore wind de groeiparel in hernieuwbare energie

Offshore wind- of windmolenparken op zee zijn volgens ons de meest attractieve markt binnen windenergie en wordt de groeimarkt bij uitstek. Vandaag is het nog altijd een nichemarkt binnen windenergie, met amper 4% van de capaciteit van windenergie wereldwijd. In 2018 kwam zo’n 10% van de nieuw geïnstalleerde windenergiecapaciteit van offshore wind. Tegen 2025 zou zo’n 15% van de geïnstalleerde windenergiecapaciteit uit windenergie op zee komen.

Volgens specialisten zal de installatie van offshore wind de komende 10 jaar gemiddeld met zo’n 14% groeien in Europa. Europa is de geboorteplaats van offshore wind en de dominante regio met de grootste geïnstalleerde capaciteit aan offshore windturbines. In het Verenigd Koninkrijk staat offshore wind vandaag al in voor 7,6% van de totale capaciteit (8,2 GW). Op nummer 2 staat Duitsland met een capaciteit van 6,6 GW.

Ook in België is er vandaag al zo’n 1,2 GW geïnstalleerd, en dit zou tegen 2020 moeten verdubbelen en tegen 2030 een drievoud worden. Zoals bij onshore wind is de doorbraak van offshore wind voornamelijk te danken aan de steeds lagere kostprijs per eenheid energie. Naast toenemende schaalgrootte, een lagere staalprijs en lage rente die de financieringskosten drukt, neemt ook het vermogen per turbine nog steeds toe. Het is een algemene trend in de windturbine-industrie: de turbines worden almaar groter, draaien meer uren per dag, en leveren dus almaar meer stroom. Grotere turbines, steunend op grotere funderingen, betekenen lagere installatiekosten per eenheid energie. Hierdoor kan offshore windenergie steeds beter concurreren met andere duurzame energievormen. De jongste jaren kende de kostprijs van offshore wind een spectaculaire daling. Door de dalende kostprijs is de eerste ‘subsidieloze’ aanbesteding van een windmolenpark op zee in Nederland een feit (installatie in 2025).

 

Nog geen KBC-privatebanking klant?

Maak een afspraak

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.