Alsnog akkoord over de optie tot btw-belaste onroerende verhuur

Alsnog akkoord over de optie tot btw-belaste onroerende verhuur

Het zomerakkoord van vorig jaar voorzag in een belangrijke wijziging met betrekking tot de btw-behandeling van de verhuur van onroerende goederen: professionele huurcontracten zouden vanaf 1 januari 2018 optioneel onderhevig worden aan btw. Uiteindelijk is die maatregel er toen om budgettaire redenen niet gekomen. Maar bij de afgelopen begrotingscontrole kwam men erop terug en werd er alsnog een akkoord gesloten

Principe

Momenteel is de verhuur van een in België gelegen onroerend goed (een gebouw of een terrein) in de regel vrij van btw. Daartegenover staat dat de verhuurder de btw die hem voor het onroerend goed wordt aangerekend, niet kan recupereren. Het kan bijvoorbeeld gaan om de btw op de oprichting of aankoop van een gebouw of onderhouds- en herstellingswerken. Aangezien die btw voor de verhuurder kosten betekent, mogen we verwachten dat hij die in de huurprijs aan zijn huurder zal doorrekenen.

Wijziging vanaf 1 oktober 2018

Op 1 oktober 2018 zal een optionele btw op de verhuur van onroerende goederen worden ingevoerd. De btw-vrijstelling blijft met andere woorden de regel, maar in bepaalde gevallen kan ervoor geopteerd worden de verhuur van het onroerende goed aan de btw te onderwerpen. De concrete voorwaarden zijn nog niet allemaal bekend maar de optie zou enkel openstaan voor de verhuring van onroerende goederen die uitsluitend voor een btw-plichtige activiteit worden gebruikt. Delen van gebouwen kunnen afzonderlijk met btw worden verhuurd als ze zelfstandig verhuurd en gebruikt kunnen worden.
De optie zal alleen mogelijk zijn voor gebouwen die vanaf 1 oktober 2018 worden opgericht. Bestaande gebouwen kunnen alleen maar gebruik maken van de nieuwe regeling als ze vanaf 1 oktober 2018 dermate ingrijpend verbouwd worden dat ze weer als nieuw moeten worden aangemerkt. Voor het overige blijven bestaande gebouwen en vastgoedprojecten die al voor 1 oktober 2018 werden aangevat uitgesloten van de optionele regeling.
Ten slotte moeten de verhuurder en de huurder de optie samen uitoefenen. Ze geldt dan meteen voor de volledige duurtijd van het contract.
Wordt de optie toegepast, dan zal de verhuurder de btw die hij heeft opgelopen met betrekking tot het verhuurde onroerende goed kunnen recupereren. Er is dan wel btw verschuldigd op de huurprijs maar in de regel zal ook die btw voor de btw-plichtige huurder (gedeeltelijk of volledig) aftrekbaar zijn. Op die manier wordt de professionele verhuur van onroerende goederen (grotendeels) btw-neutraal.

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.