Een collectie classic cars uitbouwen vergt meer dan techniek en veel geduld

Na lang zoeken hebt u een mooie collectie classic cars opgebouwd. Een serie prachtige bolides uit het verleden siert uw garage. En met een paar unieke topexemplaren vertegenwoordigt uw verzameling een mooi kapitaal. U geniet er elke dag van en dat is maar goed ook. Toch raden we u aan ook na te denken over de toekomst van uw verzameling. Want zoals het spreekwoord zegt: rust roest. Wilt u uw collectie verder uitbouwen? Is dat financieel haalbaar? Of verkoopt u ze beter geleidelijk aan, zodat u uw huidige levensstandaard kunt aanhouden?

Het antwoord op deze vragen hangt in belangrijke mate af van andere vermogensbestanddelen zoals uw vastgoed, het rendement op uw bankportefeuille, de evolutie van uw inkomsten, de inflatie en nog heel wat andere factoren. Omdat dit al snel complex wordt, hebben we bij KBC Private Banking een innovatieve planningstool uitgewerkt die uw inkomsten- en uitgavenstromen tot ver in de toekomst in beeld brengt. Zo krijgt u letterlijk zicht op de mogelijkheden van uw vermogen. En omdat de toekomst niet te voorspellen is, werken we met verschillende scenario’s. Een scenario waarin het slechter loopt dan verwacht, een gemiddeld scenario en één waarin de zaken beter lopen dan verwacht. Het mag ook eens meevallen, nietwaar? Al die analyses vatten we samen in een overzichtelijk toekomstplan. Zie het gerust als het financiële roadbook van en voor uw collectie.

Een toekomstplan: hoe gaan we te werk?

Uw toekomstplan bestaat uit twee delen:

  • een diepgaand persoonlijk gesprek
  • een duidelijke analyse

Tijdens het persoonlijke gesprek stellen we u vragen over een achttal domeinen: uw familie en vrienden, uw vastgoed, uw schenkingen, uw passies zoals uw classic cars, uw gezondheid en welzijn, uw financiën, uw werk en pensioen, enzovoort.

Daarna krijgt u uw toekomstrapport met de financiële analyse. U ziet hoe uw prioriteiten en dromen vorm krijgen doordat gelden op het juiste moment naar de vooropgezette doelen gaan.

De analyse geeft u een beeld van hoe u uw toekomst kunt financieren, rekening houdend met alle elementen. Zowel het moment dat uw groepsverzekering wordt uitgekeerd, als het moment dat u uw portefeuille moet aanspreken om bijvoorbeeld de classic car van uw dromen aan te schaffen, wordt duidelijk weergegeven.

Uw collectie overdragen en toch aan het stuur blijven?

Bij de verdere uitbouw van uw collectie kunt u ook al rekening houden met de toekomst. Zo zouden uw kinderen de blote eigendom van de nieuwe stukken kunnen aankopen en u het vruchtgebruik. Interessant, omdat u als vruchtgebruiker van de classic car kunt genieten zolang u leeft en uw kinderen bij uw overlijden geen erfbelasting of successierecht meer moeten betalen op dat vruchtgebruik.

Hebt u al een collectie opgebouwd, dan kunt u een schenking overwegen. Ook hier kunt u ervoor kiezen om te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, zodat u kunt blijven genieten van de ritjes met de wagens uit uw collectie. In de akte kunt u bepalen dat zolang u het vruchtgebruik hebt, de wagens niet verkocht mogen worden zonder uw toestemming. En misschien wilt u er ook in laten opnemen dat u zelf, zonder toestemming van de blote eigenaars het wagenpark mag beheren.

Let wel, als u te veel voorwaarden stelt, kan men oordelen dat het eigenlijk niet meer echt om een schenking gaat. Volledig aan het stuur blijven, kan dus niet. Kies daarom voor goed professioneel advies.

Een collectie voor de kinderen?

Stel, u beslist om uw collectie deels of volledig te schenken aan uw kinderen. In het toekomstplan behandelen we ook de vragen die dan naar boven komen. Hoe verdeelt u de collectie correct als u meerdere kinderen hebt? Wat als de kinderen verschillende interesses hebben? En is het mogelijk om de collectie bijeen te houden? U moet daarbij rekening houden met een aantal aspecten van het erfrecht. Denk maar aan de reserve, dat is het minimaal voorbehouden deel waarop ieder kind recht heeft.

Ook de waardering van de geschonken goederen is belangrijk. Wat neemt men als waarderingsmoment? Is dat het ogenblik van de aankoop, van de schenking of van het overlijden? Dat kan een heel andere uitkomst geven, want zoals u wel weet, kunnen de prijzen van classic cars stevig toenemen of net niet. Zo schenkt u bijvoorbeeld aan elk van uw twee kinderen een classic car die bij de schenking beide evenveel waard zijn, maar op het moment van uw overlijden helemaal niet meer. Hebben de kinderen dan evenveel gekregen volgens ons erfrecht? En maakt het een verschil of u al dan niet het vruchtgebruik hebt voorbehouden? Belangrijke vragen die u het best op voorhand bekijkt. Want het zijn dergelijke ogenschijnlijke details die jammer genoeg vaak leiden tot familiale wrevel en dat is wellicht niet het opzet van uw prachtig uitgebouwde collectie.

Wenst u meer informatie over het toekomstplan van KBC Private Banking?

Uw private banker of wealth officer vertelt u er graag meer over. Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.