Gegeven is gegeven, maar soms (gelukkig) ook niet helemaal

Als u een som geld schenkt, verdwijnt dit bedrag ook dadelijk uit uw vermogen. Gegeven is gegeven. De schenker verarmt zich, de begiftigde verrijkt zich. Als de begiftigde nadien overlijdt, valt het geschonken bedrag in zijn/haar nalatenschap. De erfgenamen van de begiftigde betalen hierop dan erfbelasting. Op zich een logische gang van zaken, maar in sommige gevallen komt men toch tot vreemde vaststellingen.

Nemen we het voorbeeld van een vader die in 2015 door middel van een bankgift aan zijn zoon (enig kind) een kapitaal van 100.000 euro schenkt. De zoon is alleenstaande en heeft geen kinderen. In 2019 overlijdt de zoon onverwacht. Vader is in het testament van de zoon aangeduid als enige erfgenaam en erft dus zijn hele nalatenschap. Daarin bevindt zich ook het kapitaal van 100.000 euro dat de vader destijds geschonken heeft. Vader betaalt als erfgenaam erfbelasting op al hetgeen hij erft. Zo dus ook op de 100.000 euro die hij vier jaar eerder heeft geschonken.

Clausule van conventionele terugkeer

Dat is jammer, want dit kan vermeden worden. Bij een schenking kunt u immers voorzien dat het geschonken goed vrij van (erf)belasting terugkeert naar de schenker als de begiftigde voor de schenker overlijdt. En dit door een clausule (of beding) van conventionele terugkeer aan de schenking te verbinden. Bij vooroverlijden van de begiftigde is het dan alsof het geschonken goed het vermogen van de schenker nooit verlaten heeft. Deze clausule moet wel uitdrukkelijk op papier worden gezet op het moment van de schenking.

Clausule van zaakvervanging

Daarnaast verduidelijkt men best dat deze terugkeer ook speelt ten aanzien van de goederen die in de plaats komen van het geschonken goed, en dit door in de akte een clausule van zaakvervanging op te nemen. Bovendien houdt men best alle documenten (zoals rekeningafschriften) bij die de vervanging van het geschonken goed A door een goed B aantonen. De Vlaamse belastingadministratie vestigde hier in een recente voorafgaande beslissing nogmaals de aandacht op.

Bewijsstukken

In casu gaat de voorafgaande beslissing over de situatie waarbij een vader aandelen van zijn vennootschap schenkt aan zijn kinderen. Aan deze schenking is een beding van conventionele terugkeer en een beding van zaakvervanging verbonden. Enige tijd later wordt geld uit de vennootschap gehaald door middel van een kapitaalvermindering. De Vlaamse belastingadministratie bevestigt dat het beding van terugkeer ook speelt op het geld dat uit de vennootschap werd gehaald aangezien zaakvervanging werd voorzien, maar benadrukt dat de nodige bewijsstukken hiervan zorgvuldig moeten worden bewaard.

Eens te meer blijkt dat een goede begeleiding bij een schenking belangrijk is, net als een zorgvuldige opvolging naderhand. Immers, alleen als de spelregels gevolgd worden, kan een beding van conventionele terugkeer ten volle uitwerking krijgen.


 

Uw private banker of wealth officer kan u hierin ondersteunen door een expert Financiële Planning van KBC in te schakelen.

Maak een afspraak

Wenst u op de hoogte gehouden te worden van onze nieuwsberichten, dan kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief.

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.