Het nut van een zorgvolmacht

Hebt u er al eens bij stilgestaan wat er gebeurt als u morgen plots niet meer in staat zou zijn om uw belangen naar behoren te behartigen? Wie zal dan uw persoonlijke belangen verdedigen en uw vermogen beheren? Wat kunt u nu al voorzien? Via een zorgvolmacht bijvoorbeeld geeft u aan een vertrouwenspersoon (bv. uw partner of kinderen) een volmacht om uw vermogen te beheren ingeval u later onbekwaam wordt.

Hypothese: u hebt nog niets geregeld

We vertrekken vanuit de hypothese dat u nog geen zorgvolmacht hebt opgesteld.

Op het moment dat u niet langer in staat bent om uw persoonlijke of vermogensrechtelijke belangen zelf te behartigen, wordt u wilsonbekwaam. Uzelf of elke belanghebbende kan dan bij de vrederechter voor u een statuut van bewind aanvragen, voor zover dit aangevuld wordt met een geneeskundig verslag van een erkende arts of een psychiater.

De vrederechter zal op dat moment moeten oordelen of en in welke mate u zelf nog handelingen (met betrekking tot uw persoonlijke belangen en/of uw vermogen) kunt stellen. Voor die zaken waarover hij van mening is dat u het zelf niet meer kunt, zal hij een bewindvoerder aanstellen. Naargelang de ernst van de onbekwaamheid, zal de vrederechter bepalen of deze bewindvoerder u moet bijstaan bij de handelingen die u zelf niet meer (alleen) kunt stellen of u moet vertegenwoordigen.

Bijstand betekent dat u samen met de bewindvoerder handelt; bij vertegenwoordiging handelt de bewindvoerder alleen. Voor bepaalde zwaarwichtige handelingen heeft de bewindvoerder nog bijkomend de bijzondere machtiging van de vrederechter nodig (bijvoorbeeld voor de verkoop van een huis, het aanvaarden van een nalatenschap …).
Sommige handelingen zijn echter zo hoogstpersoonlijk dat er geen bijstand of vertegenwoordiging mogelijk is (bv. huwen, een kind erkennen, om euthanasie verzoeken).

Bij de keuze van een bewindvoerder zal de vrederechter bij voorkeur iemand van uw naaste familiale of sociale omgeving (bv. partner, familieleden of andere personen die al dan niet professioneel bij u betrokken zijn) aanduiden. Wanneer niemand van uw naaste familiale of sociale omgeving geschikt is, zal een professionele bewindvoerder (bv. een advocaat) worden aangesteld.

Wat kunt u nu al voorzien?

Er zijn twee manieren waarop u nu al het heft in eigen handen kunt nemen als u niet langer in staat zou zijn om uw persoonlijke en/of vermogensrechtelijke belangen zelf te behartigen: ofwel met een verklaring van voorkeur ofwel met de zorgvolmacht.

De verklaring van voorkeur

U hebt een welbepaald persoon voor ogen om uw persoonlijke belangen en/of het beheer van uw vermogen waar te nemen, wanneer u feitelijk onbekwaam zou zijn. Maar u vindt het een geruststellend gegeven dat de vrederechter tezelfdertijd meekijkt en voor een aantal handelingen uitdrukkelijk toestemming moet geven? In dat geval kunt u een verklaring van voorkeur afleggen met betrekking tot de aanwijzing van een bewindvoerder. Dit kunt u doen bij een notaris of bij de vrederechter.

De zorgvolmacht

Het is mogelijk dat u de tussenkomst van de vrederechter zoveel mogelijk wilt vermijden. In dat geval kunt u de behartiging van uw persoonlijke belangen en/of het beheer van uw vermogen bij feitelijke onbekwaamheid ook toevertrouwen aan iemand uit uw naaste omgeving, via een zorgvolmacht of volmacht bij feitelijke onbekwaamheid.

Een zorgvolmacht of beschermingsvolmacht is een volmacht die u vandaag als bekwaam persoon geeft voor het geval u in de toekomst niet meer in staat zou zijn om zelf uw persoonlijke belangen te behartigen en/of uw vermogen te beheren. Het laat u toe om zelf te bepalen hoe en door wie uw vermogen beheerd moet worden. Dat kan ofwel onmiddellijk vanaf het afsluiten van de volmacht, ofwel pas vanaf het moment dat u feitelijk onbekwaam wordt. In het eerste geval kunt u als volmachtgever uiteraard ook nog altijd zelf alle handelingen stellen.

Belangrijk verschil met de bewindvoering is dat u als volmachtgever in de regel handelingsbekwaam blijft en dus ook nog steeds op eigen houtje deze handelingen kunt blijven verrichten.

Persoonsgebonden beslissingen

Sinds 1 maart 2019 kan de zorgvolmacht ook persoonsgebonden beslissingen omvatten, bv. om te bepalen in welk rusthuis u wenst te verblijven, uw keuze van de behandelende arts, wie u vertegenwoordigt voor het uitoefenen van de patiëntenrechten … Een beschermingsvolmacht kan echter nooit bevoegdheden geven die betrekking hebben op uw hoogstpersoonlijke belangen, zoals euthanasie of een orgaandonatie. U kunt dit wel via de geijkte kanalen van uw gemeente/stad regelen.

KBC Private Banking & Wealth staat u bij in deze moeilijke tijden

Aarzel niet om met ons contact op te nemen als u hierover vragen hebt.

Maak nu kennis met KBC Private Banking & Wealth

Hebt u vragen over de zorgvolmacht? We helpen u graag.

→  Stel hier uw vraag

KBC Private Banking & Wealth blijft bereikbaar

Neem contact op met uw private banker of wealth officer. Ze staan voor u klaar.

→  Zo bereikt u ons


 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.