Praktisch overzicht steunmaatregelen voor ondernemers n.a.v. de coronacrisis

We bezorgen u een praktisch overzicht van een aantal Federale en Vlaamse steunmaatregelen voor ondernemers n.a.v. de coronacrisis. Naast een korte beschrijving van de maatregel vindt u hierin ook het toepassingsgebied, de modaliteiten of voorwaarden en een eventuele verwijzing naar de aanvraag terug.

Federale steunmaatregelen:

- Personenbelasting, vennootschapsbelasting, belasting niet-inwoners en rechtspersonenbelasting
- Btw
- Bedrijfsvoorheffing
- Overbruggingsrecht
- Tijdelijke werkloosheid
- Ruling thuiswerk via spoedprocedure
- Schenking van goederen en giften in natura
- Vrijstellingsvoorwaarden waardeverminderingen op handelsvorderingen
- Tax Shelter
- Voorafbetalingen

Federale steunmaatregelen – sociale zekerheid:

- Maatregelen voor werkgevers: land- en tuinbouw
- Maatregelen voor werkgevers en zelfstandigen
 

Vlaamse steunmaatregelen:

- Overbruggingskrediet PMV
- Steunmaatregelen toerisme
- Uitstel betaling verkeersbelasting
- VLAIO- versoepeling subsidies
- Hinderpremie
- Uitstel betaling onroerende voorheffing
- Compensatiepremie

 

We volgen deze informatie verder op. Belangrijke wijzigingen of aanvullingen zullen we u dan ook melden.  

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsbericht of advies.