Hoe gebeurt de waardering van vastgoed na een overlijden?

Wanneer u in het Vlaams Gewest een onroerend goed erft, wordt de erfbelasting berekend op de marktwaarde ervan. Deze waarde moet u als erfgenaam zelf vermelden in de aangifte van de nalatenschap van de overledene. Waardeert u te laag, dan riskeert u een sanctie.

 

Eén van de zaken waarmee u als erfgenaam geconfronteerd wordt wanneer een naaste overlijdt, is de aangifte van de nalatenschap. Daarin moeten alle goederen worden opgenomen die naar aanleiding van het overlijden overgaan naar andere personen, en eventueel zelfs ook andere goederen die ooit van de overledene waren.

De opmaak van deze aangifte moet met grote zorgvuldigheid gebeuren. De erfbelasting die u als erfgenaam moet betalen op het vastgoed dat u erft, wordt immers berekend op basis van de marktwaarde van de goederen. De Vlaamse Belastingdienst gaat daarbij uit van de marktwaarde die u zelf hebt opgegeven voor de onroerende goederen in de nalatenschap.

Voor vastgoed is het echter niet altijd eenvoudig om de marktwaarde te bepalen. Deze is immers van vele factoren afhankelijk zoals de geografische ligging, de staat van het onroerend goed ... Voor een richtinggevende waarde zou u een notaris of een vastgoedmakelaar kunnen contacteren. Als de aangegeven waarde echter te laag blijkt, dan kan de Vlaamse Belastingdienst u tot twee jaar na de aangifte melden dat er bijkomende erfbelasting en in bepaalde gevallen ook een belastingverhoging (tot 20% van de bijkomende erfbelasting, afhankelijk van de omvang van het tekort) zal worden opgelegd. De kans bestaat evenwel dat er zelfs tot vijf jaar na de aangifte van de nalatenschap een bijkomende heffing gebeurt.

We duiden dit met een voorbeeld

U erft als enige erfgenaam de woning van uw moeder (geen ander vastgoed). In de aangifte van de nalatenschap hebt u een waarde van 200.000 euro vermeld en werd er 15.000 euro erfbelasting geheven. De Vlaamse Belastingdienst betwist later deze waarde en gaat uit van een marktwaarde van 280.000 euro. De bijkomende erfbelasting die kan worden geheven, is 12.600 euro, te vermeerderen met een belastingverhoging van 1.260 euro.

Om dit risico te vermijden, hebt u als erfgenaam de mogelijkheid om vóór de indiening van de aangifte een beroep te doen op een schatter die door de Vlaamse Belastingdienst erkend is (zie lijst erkende schatters: belastingen.vlaanderen.be/publicaties).

De Vlaamse Belastingdienst zal immers de waardering door een erkend schatter in principe niet in vraag stellen. Voor een raming van de schattingskosten neemt u best contact op met een schatter.

Met het oog op de vermindering van controles heeft de Vlaamse Minister van Financiën recent aangekondigd dat erfgenamen in de toekomst (overlijdens vanaf 1 april 2019) ook een schatting zullen kunnen vragen aan de Vlaamse Belastingdienst zelf. Die schatting zou kosteloos worden.

 

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of als advies.