Hebben de vastgoedprijzen door de afschaffing van de woonbonus hun maximum bereikt?

De vastgoedmarkt in Vlaanderen onderging in de laatste helft van 2019 zware turbulentie. De afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen was de grote oorzaak. Zowel het aantal transacties als de prijzen stegen meer dan gemiddeld. Bovendien waren het vooral mensen die hun eerste eigen woning kochten. Investeerders bleven tijdens de turbulente periode even aan de kant tot de rust op de vastgoedmarkt terugkeerde.

Ook in Wallonië en Brussel stegen het aantal transacties en de prijzen meer dan verwacht hoewel daar geen sprake was van fiscale maatregelen.

De vragen die iedereen zich nu stelt zijn:

  • Is de top van de vastgoedprijzen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel bereikt?
  • Gaan de vastgoedprijzen in 2020 dalen? En zo ja, hoeveel?
  • Moeten we vrezen voor een vastgoedbubbel?
  • Moeten we nog wel investeren in vastgoed? En zo ja, in welk vastgoedtype en waar?

 

Daarnaast heeft de Vlaamse regering de Betonstop 2040 vervangen door een bouwshift. De beperking van het aantal bouwvergunningen heeft ze opgeheven maar de bouwstop op onbebouwde percelen in 2040 behoudt ze wel. Elke gemeente in Vlaanderen krijgt de verantwoordelijkheid om die “shift” te maken. Ook in Wallonië en Brussel wordt er volop ingezet op het zuiniger omspringen met open ruimtes.

Tot slot moeten we in België dringend onze woningen energiezuiniger te maken. Alle gewesten maken daar een prioriteit van in hun nieuwe regeerverklaringen. Het energiezuinig maken blijft niet beperkt tot de residentiële markt, maar doet zijn intrede ook in de niet-residentiële markt.

Huiseigenaars vragen zich af:

  • Aan welke norm moeten we voldoen?
  • Hoe pakken we dit het best aan?
  • Is het nog de moeite waard om te renoveren?
  • Is afbraak gevolgd door nieuwbouw geen beter alternatief?

In de KBC-Vastgoedstrategie geven we de visie van KBC op de Belgische vastgoedmarkt en vindt u een objectief antwoord op al deze vragen.

Vraag de KBC-Vastgoedstrategie aan

Of vraag een afspraak aan voor een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Maak een afspraak


 

ID/ Bob Van Mol

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

Disclaimer
Dit blogbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.