Verplichte melding voor eigenaars van vastgoed in Frankrijk

 Hebt u vastgoed in Frankrijk? Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe verplichting voor eigenaars van Frans onroerend goed. Tot 30 juni hebt u de tijd om de Franse fiscale administratie informatie te geven.

Tot voor kort werd Frans vastgoed belast met de zogenaamde 'taxe d’habitation', een soort lokale vastgoedbelasting berekend op basis van de netto verhuurwaarde.

Recent werd beslist dat deze 'taxe d’habitation' niet meer verschuldigd is op residentiële eigendommen die als hoofdverblijfplaats dienen. De belasting zal dus de facto enkel nog verschuldigd zijn op de andere residentiële eigendommen. Hiermee viseert men vooral de vakantiewoningen ('les résidences secondaires').

Teneinde een overzicht te krijgen van welke belastingplichtigen al dan niet vrijgesteld zijn van de 'taxe d’habitation', wordt door de Franse overheid gevraagd de nodige informatie door te geven met betrekking tot uw Frans vastgoed.

Meer bepaald is het zo dat elke eigenaar van residentieel vastgoed tot 30 juni 2023 de tijd heeft om aan de Franse fiscale administratie informatie te geven over het gebruik van het vastgoed. Zo moet er doorgegeven worden of u zelf het pand bewoont, dan wel verhuurt (en zo ja, aan wie).

Deze meldingsplicht is van toepassing op alle eigenaars van residentieel vastgoed, zowel particuliere (al dan niet onverdeelde) eigenaars als SCI’s (société civile immobilière).

De Franse fiscale administratie heeft hiervoor een platform ter beschikking gesteld op impots.gouv.fr (“Espace particulier” - “Biens immobiliers”) waar u deze informatie rechtstreeks kan ingeven.
Bij een onvolledige of onjuiste aangifte zal een boete van 150 euro per pand worden aangerekend.

 

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.