De Verenigde Staten horen niet bij de beste van de klas

Een nieuwe start

Op 20 januari 2021 slaan de Amerikanen de Trump-bladzijde om. Joe Biden, de nieuwe democratische president, start dan zijn 4-jarige ambtstermijn en staat voor een gigantische uitdaging. De coronacrisis woedt in alle hevigheid, de werkloosheid blijft hoog en de relaties met de rest van de wereld zijn verzuurd. Zijn eerste plannen zijn alvast veelbelovend:

 • Meer steun voor gezinnen
 • Een rechtvaardiger belastingsysteem
 • Lagere medische kosten en geneesmiddelenprijzen
 • De banden aanhalen met bondgenoten
 • Opnieuw toetreden tot het klimaatakkoord van Parijs

Veel werk voor de boeg dus.

Hoezo, de Verenigde Staten niet duurzaam?

Het landenscreeningmodel dat KBC Asset Management hanteert voor haar duurzame beleggingsfondsen, weerspiegelt de grote uitdaging waar de Verenigde Staten voor staan. Het model beschouwt de VS namelijk als niet duurzaam om de volgende redenen:

 • De milieuvoetafdruk van het land: het gemiddelde aardoppervlak nodig om in de levensstijl van de gemiddelde burger te voorzien, is enorm
 • De grote inkomensongelijkheid, zowel tussen bevolkingsgroepen als tussen genders
 • De grote genderongelijkheid op het vlak van beslissingsrecht over politieke en economische processen
 • De bijzonder slechte score op het vlak van integratie en gelijke kansen voor migranten en op het vlak van solidariteit tussen generaties
   

Het Best-in-Classlandenmodel van KBC Asset Management

Duurzaam beleggen vraagt een grondige analyse. Die analyse komt neer op een landenscreening of meer specifiek op een onderzoek naar de mate waarin nationale overheden in hun beleidsvoering belang hechten aan duurzaam handelen.

Voor haar Best-in-Classfondsen belegt KBC Asset Management uitsluitend in bedrijven of overheden die binnen een vergelijkbare groep het best scoren op duurzaamheidscriteria. Zo geven we de koplopers op het vlak van duurzaamheid een duwtje in de rug en zetten we anderen ertoe aan dezelfde weg in te slaan. Overheden delen we op in 2 groepen: ontwikkelde landen en opkomende landen. Voor de ontwikkelde landen komen enkel de 50% best scorende in aanmerking, voor de opkomende landen zijn we wat strenger en ligt de lat op 25%.

KBC Asset Management brengt bij deze landenscreening een ruim scala van duurzaamheidsindicatoren in rekening. Zowel voor de ontwikkelde landen als voor de opkomende landen gebruiken we dezelfde indicatoren, behalve voor ontwikkelingssamenwerking bij de opkomende landen. Ze zijn opgebouwd rond 5 pijlers:

 1. Algemene economische prestaties en stabiliteit
 2. Socio-economische ontwikkelingen en gezondheid van de bevolking
 3. Gelijkheid, vrijheid en rechten van de bevolking
 4. Milieu
 5. Veiligheid, vrede en internationale verhoudingen

Ondanks de goede bedoelingen van President Biden is het dus lang niet zeker dat de VS in de toekomst onze duurzaamheidsscreening wel zal doorstaan. Zoals eerder gezegd, is er nog veel werk aan de winkel voor het zover kan komen.

Zijn Amerikaanse bedrijven dan per definitie niet duurzaam? Nee

In Best-in-Classfondsen mogen enkel overheidsobligaties van duurzame landen worden opgenomen. Maar de landenscreening heeft geen invloed op bedrijven die actief zijn in landen die als niet duurzaam worden bestempeld. Dat betekent dat bijvoorbeeld een bedrijf als Walt Disney Company, duurzaam volgens het Best-in-Classbedrijvenmodel en uitgegeven in Amerikaanse dollar, wel mag worden opgenomen in duurzame fondsen.

Welke landen scoren wel goed?

Zoals verwacht zien we dat vooral de Scandinavische landen sterk scoren op onze duurzame screeningscriteria. In 2020 stonden Zweden en Denemarken samen met Zwitserland in de top 3. Zweden dankt zijn koppositie onder meer aan hoge scores op het vlak van toekomstig potentieel voor economische ontwikkeling, klimaatverandering en ontwikkelingssamenwerking.

Wilt u zelf ontdekken hoe goed België of andere landen scoren op onze duurzaamheidsscreening? Neem dan zeker een kijkje op onze website.

Auteur

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.