Olievoorraden, de visie van het International Energy Agency

Volgens een net verschenen rapport van het International Energy Agency zal het aanbod de vraag naar olie op het einde van het jaar met 0,9 miljoen vaten per dag overstijgen. Volgens de laatste gegevens is er in het tweede kwartaal een overschot van 0,5 miljoen vaten per dag, waar aanvankelijk een tekort van 0,5 miljoen vaten werd vooropgesteld. Het overschot komt bovenop de enorme voorraadvorming uit de tweede helft van 2018, omdat een sterke productietoename hand in hand ging met een krimpende vraag.

Productiebeperkingen

De OPEC plus Rusland beperken weliswaar de productie tot maart 2020, maar dat verandert niets aan het structurele overaanbod op de markt. Met een output van de OPEC-landen van 30 miljoen vaten per dag zou de olievoorraad aan het einde van het eerste kwartaal van 2020 op 136 miljoen vaten zitten. De beperking naar 28 miljoen vaten per dag brengt daar uiteindelijk weinig verandering in. Positief is dat het handelsgeschil tussen de VS en China ondanks alles aan de beterhand lijkt te zijn (alhoewel een enkele tweet van de Amerikaanse president Trump daar snel verandering in kan brengen). En hernieuwd vertrouwen in de economie doet de vraag naar olie stijgen.

Uitgaande van (desgevallend) betere economische vooruitzichten voor 2020, zou er een toename zijn van de vraag naar olie met 1,4 miljoen vaten per dag. In 2019 geldt nog steeds de zwakkere vraag in Europa, de weggevallen groei in India als gevolg van een vertraging in de LPG-leveringen en een zwakke luchtvaartsector. Ook in de VS is de vraag naar brandstof voor eerste helft van dit jaar nog lager in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar.

De geopolitieke spanningen blijven van belang zoals recent het onderscheppen van een Iraanse tanker in het Middellandse Zeegebied. Toch bleek het effect op de olieprijs minimaal. Ondanks alles is de regio min of meer rustig en is er niet meteen reden voor bezorgdheid.

Wat betekent dit voor het olieprijsscenario van KBC Asset Management?

In het basisscenario ging KBC Asset Management uit van een verlenging van de beperking door de OPEC met zes maanden. Door de laatste beslissing van de OPEC werd dat nu negen maanden. Volgens het IEA-rapport is dat onvoldoende om iets te doen aan het toenemende overschot. KBC Asset Management behoudt de verwachting van een Brentolieprijs van 65 USD eind 2019, afzwakkend naar 60 USD in de loop van 2020 door de afnemende vraag naar olie.

Last update
03-06-2019
+3 months +6 months +1 year +2 years
KBC Asset Management forecast (nominal price level Brent Oil in USD) 68 65 65  60

Impact op de visie van KBC Asset Management op de oliesector?

De positieve visie blijft onveranderd, zeker nu er een iets steviger vloer ligt onder de olieprijs. De Europese oliereuzen hebben al genoeg aan 50 dollar per vat om hun inkomsten en uitgaven (investeringen en dividenden) in evenwicht te houden.

Er is dus voldoende ruimte voor verdere inkopen van eigen aandelen de komende jaren. En in tegenstelling tot het verleden blijven de olieproducenten zeer gedisciplineerd in hun uitgaven. Te overwegen dus.

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.