Trending in de twenties

Met dank aan de coronapandemie hebben we de twenties van de nieuwe eeuw alles behalve roaring ingezet. Door de vele lockdownmaatregelen was het zelfs “niet roaring, maar boring”. Maar wat niet is, kan nog komen. De te herwinnen vrijheid eens de vaccinatiegolven hun werk hebben gedaan maken dat een aantal trends staan te popelen om tot volle wasdom te komen. Denk aan ruimtevaart, vergrijzing, opwarming van de aarde, genoom sequencing, quantumcomputers, etc ... We vatten enkele trends voor de 'Twenties' samen, die we her en der sprokkelden.  

Beursbubbel

Morgan Stanley is van mening dat het vorige decennium ondanks bijzonder lage rentes de economische groei en de inflatie geen nieuw leven heeft ingeblazen. Maar nochtans was dat de bedoeling. Wel leidde die politiek tot een beursbubbel. Doordat jan-met de-pet niet in dezelfde mate kan genieten van de economische groei, zoals kapitaalkrachtigen dat kunnen doen via stijgende beurskoersen, zal het verzet tegen globalisatie in de Twenties blijven toenemen. Morgan Stanley verwacht desalniettemin dat technologiebedrijven goed zullen blijven presteren. Ze verwijzen in het bijzonder naar kleinere internetbedrijven uit China, die beschermd worden door protectionisme. Wat de rendementen op de beurs betreft, ziet Morgan Stanley “meer van hetzelfde, maar veel minder uitgesproken”.

Opwarming van de aarde

Voor Reuters zal de koolstofuitstoot blijven stijgen, ondanks alle inspanningen. De opwarming van de aarde is niet te stuiten, het zeeniveau zal stijgen en verder zullen armoede en immigratie blijven toenemen. Er moeten alternatieven voor fossiele brandstoffen gezocht worden. Het gebruik van steenkool moet tegen 2030 helemaal stoppen, conform het akkoord van Parijs. Bank of America verwacht bijgevolg dat spelers in hernieuwbare energie het erg goed zullen doen en schat de markt voor schone energie op 300 miljard dollar.

Vergrijzing

De vergrijzing van de bevolking maakt dat demografie een belangrijk investeringscriterium wordt. Deutsche Bank noemt Rwanda, Ghana, Botswana en Laos als enkele van de 22 landen die kunnen genieten van een "demografisch dividend": een groeiende actieve bevolking, net zoals Ierland. Maar in alle andere landen wordt het stilaan problematisch. In 2030 zal 5,4% van de Amerikaanse bevolking ouder zijn dan 80, tegenover 3,7% in 2015, net zoals in China, wat goed nieuws is voor bedrijven in de gezondheidszorg. BofA ziet in “drang naar onsterfelijkheid” overigens een thema voor de lange termijn. Vooral bedrijven die inzetten op typische ouderdomsziektes als reuma, alzheimer en dementie kunnen een graantje meepikken van een vergrijzende bevolking

Technologische revoluties

Een onderzoek van het World Economic Forum uit 2017 voorspelde een reeks "technologische omslagpunten" voor het komende decennium: 3D-geprinte auto's, autonome voertuigen en de eerste toepassingen van kunstmatige intelligentie. Een opportuniteit maar tegelijk ook een bedreiging. Smart Cities, big data en robotica zorgen voor beter bestuur, gezondheid en connectiviteit, voorspelt UBS. Die verwacht jaarlijkse 2000 miljard dollar investeringen om dat mogelijk te maken. Het aantal toestellen, aangesloten op het internet (IoT, Internet of Things) zal exploderen tot 46 miljard items tegen 2025. Gesneden koek voor producenten van slimme dingen allerhande. 

Ruimtevaart

Ruimtevaart gaat stilaan de commerciële richting uit. Ruimtetoerisme is meer en meer een zaak van commerciële ondernemingen, zoals Virgin Galactic of SpaceX. UBS ziet "parallellen met hoe het wereldwijde internet rond de eeuwwisseling enorme mogelijkheden opende”. Het voorspelt dat de "ruimte-economie" in de komende decennia de kaap van 1.000 miljard dollar zal halen, grofweg een verdrievoudiging van de huidige 340 miljard dollar. UBS ziet veel potentieel in lucht-, ruimtevaart-, satelliet- en communicatiebedrijven. Naast het beursgenoteerde Virgin Galactic zullen veel bedrijven zich de komende jaren verder op dit domein bekwamen. Denk aan Boeing en Airbus, maar ook aan Lockheed Martin, Northrop Grumman en Raytheon. Door het ruimtetoerisme kan ook de hotelsector een nieuwe markt aanboren.

Fintech made in China

In het westen zijn investeerders enthousiast over fintech, omdat aan de financiële diensten een technologische dimensie wordt gegeven. Maar in China kan deze trend beter omschreven worden als techfin, zegt The Financial Times. Met technologie komen de financiële diensten en niet andersom, zoals in het Westen. De financiële sector wordt er namelijk vorm gegeven met de smartphone als hoeksteen. China is er zo in geslaagd om zich in een rotvaart om te vormen van cash naar een digitale betaaleconomie. 2017 kende zo’n slordige 17 biljoen digitale transacties. Die groei is vooral gedreven door twee technologische bedrijven: Alibaba en Tencent. Om betalingen op haar e-commerce platform te vergemakkelijken, creëerde Alibaba namelijk een e-wallet. Rivaal Tencent ontwikkelde op zijn beurt WeChat Pay, de eigen betaalknop voor apps en het berichtplatform WeChat. Maar de opportuniteit ligt wellicht buiten China. Op dit ogenblik beschikken ongeveer 1,7 miljard mensen niet over financiële diensten. Het enige dat ze nodig hebben is een gsm dat hen meteen toegang geeft tot goedkope, handige en geïntegreerde digitale financiële diensten. En laat dat nu net iets zijn waarin China zich pionier heeft getoond. Volgens de mening van The Financial Times heeft China het in zich om de financiële diensten het komende decennium vorm te geven.

Fenomenale rekenkracht

De grenzen van de fysica beperken nu het aantal transistors dat op een siliciumchip kan worden geplakt. De wet van Moore dreigt dus niet langer op te gaan. Die zegt dat de rekenkracht elke twee jaar verdubbelt. Maar de rekenkracht verschuift naar de cloud en de "edge" (apps) en dat schept nieuwe mogelijkheden. Daarnaast laat de introductie van 5G uitwisseling van enorme data-pakketten toe. En voorts maakt quantumcomputing stilaan zijn opwachting. Maar dé revolutie zit ‘m in de software, zegt de krant. Marc Andreessen, een Amerikaanse ondernemer en investeerder, zegt dat softwareprogrammeurs het eigenlijk te gemakkelijk hadden door die fameuze wet van Moore. "Software is vandaag de dag enorm inefficiënt. Softwareprogrammeurs kunnen veel rekenkracht winnen door optimalisatie." Voorbeelden hiervan zijn op dit ogenblik al te vinden onder de vorm van kunstmatige intelligentie en cryptomunten. Moore's wet blijft bijgevolg overeind maar zal gedreven worden door software. Dat zegt althans Chris Bishop van Microsoft Research.

Full genome sequencing

Derde trend is dalende kostprijs van genome-sequencing. Zoals de technologiesector onderhavig is aan de wet van Moore, zo wordt de farmaceutische industrie gedicteerd door de wet van Eroom (‘Moore’ achterstevoren). De ontwikkeling van geneesmiddelen gaat alsmaar trager en wordt alsmaar duurder. Voor de eenvoudige aandoeningen zijn al geruime tijd geneesmiddelen beschikbaar. De meeste aandoeningen zijn echter complex van aard. De sterk dalende kostprijs van genome-sequencing opende echter de deur voor gepersonaliseerde geneeskunde en/of meer complexe geneeskunde. The National Human Genome Research Institute schat dat de kosten van het sequencen van een menselijk genoom gedaald zijn van 14 miljoen dollar in 2006 tot ongeveer 1000 dollar op dit moment. Genome sequencing voor een luttele 100 dollar is haalbaar. The Financial Times zegt dat in 2025 maar liefst 2 miljard mensen hun genoom zullen hebben gesequenced. Los van ethische vraagstukken die hiermee gepaard gaan, full genome sequencing op grote schaal laat toe efficiënter geneesmiddelen te ontwikkelen voor hele specifieke doelgroepen.

Maar vergeet de wet van Amara niet

Alle technologische voorspellingen blijven onderworpen aan een andere regel, de wet van Amara. Die zegt dat het effect van veel technologieën op korte termijn overschat wordt, maar op lange termijn onderschat. Dat er iets op til staat, da’s relatief gemakkelijk te voorspellen, wanneer dat zal gebeuren is al heel wat moeilijker. Het is om die reden dat elke voorspelling van een langetermijntrend met een korrel zout moet genomen worden, waarschuwt The Financial Times nog. Roaring of niet, de Twenties worden alleszins allerminst boring!  

Maak kennis met KBC Private Banking & Wealth
Inschrijven op onze nieuwsbrief

U mag dit nieuwsbericht niet beschouwen als een beleggingsaanbeveling of als advies.