Uitstel voor de nalatenschapsaangifte als gevolg van de coronacrisis en kunt u nog een bankgift registreren?

Uitstel nalatenschapsaangifte in Vlaanderen ten gevolge van de coronacrisis.

Bij een overlijden moeten de erfgenamen in principe binnen de vier maanden een aangifte van nalatenschap indienen bij de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL). Op basis van de aangifte berekent de Vlaamse Belastingdienst de verschuldigde erfbelasting. Bij een laattijdige aangifte wordt een belastingverhoging tussen 5 en 20% geheven op de verschuldigde erfbelasting. VLABEL heeft aangegeven dat gedurende de coronacrisis een tolerantieperiode zal worden toegekend voor de aangifte van nalatenschap. VLABEL beschouwt de periode van de verstrengde coronamaatregelen als een situatie van overmacht. Deze tolerantieperiode houdt in dat er een verlengde termijn voor de nalatenschapsaangifte wordt toegestaan tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Het is niet nodig om zelf uitstel aan te vragen, de termijn wordt automatisch verlengd. Er zullen ook geen belastingverhogingen worden opgelegd als de aangifte laattijdig, maar binnen de tolerantieperiode wordt ingediend. Momenteel loopt de tolerantieperiode tot 19 juni 2020. Als de coronamaatregelen, die nu tot 19 april van kracht zijn, nogmaals worden verlengd, zal ook de tolerantieperiode worden verlengd.
 

Hoe een bankgift registreren tijdens de coronacrisis?

Schenkt u gelden en/of effecten via bankgift, dan kunt u kiezen of u dat laat registreren. Doet u dat niet, dan zijn er geen schenkingsrechten of successierechten verschuldigd als de schenker meer dan drie jaar blijft leven na de schenking. Overlijdt de schenker binnen die termijn van drie jaar, dan moeten de begiftigden toch successierechten op deze schenking betalen. De successierechten zijn vaak beduidend hoger dan de schenkingsrechten. Wit u geen risico nemen of krijgt de schenker binnen die drie jaar slecht nieuws, dan kunt u de schenking (alsnog) laten registreren op het (federale) registratiekantoor en de schenkingsrechten betalen.

Momenteel zijn de loketten van het (federale) registratiekantoor evenwel gesloten door de coronacrisis. Wilt u zelf uw bankgift registeren, dan doet u er goed aan eerst telefonisch of via e-mail contact op te nemen met het (federale) registratiekantoor. U vindt alle nuttige info hier. Momenteel zijn er namelijk regionaal verschillen in de te volgen procedure. In dringende gevallen kunt u ook contact opnemen met uw notaris voor de registratie van uw bankgift. Ook voor andere (dringende) aktes (zoals een schenking, een testament of een zorgvolmacht) kunt u bij de notaris terecht.
Als er nog extra maatregelen genomen zouden worden in het kader van de coronacrisis, houden we u daar zeker van op de hoogte.

Hebt u hierover nog vragen of wilt u weten welk registratiekantoor bevoegd is? Uw private banker of wealth officer is uw eerste aanspreekpunt. Zo nodig schakelt hij of zij een expert Financiële Planning in. Onze experts Financiële Planning staan in deze crisisperiode voor u klaar om uw vragen te beantwoorden via een permanentielijn. Meer info vindt u hier.

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of als advies. 

KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.