Een crisis biedt ook kansen

De eerste helft van 2021 zal economisch hobbelig verlopen. Vanaf de tweede helft van het jaar ziet KBC-hoofdeconoom Jan Van Hove een geleidelijke groei, op voorwaarde dat een goed werkend coronavaccin tegen dan breed kan worden toegediend. De financiële markten voorzien al in de eerste twee kwartalen van 2021 een winstgroei bij de bedrijven. Daardoor mogen beleggers volgens Philippe Delfosse, strateeg KBC Private Banking & Wealth, voorzichtig positief naar de eerste jaarhelft kijken.

Zelden is de term ‘rollercoasterjaar’ zo van toepassing geweest als op het voorbije jaar, om een reden die niemand had zien aankomen, COVID-19. Toch was 2020 voor beleggers niet per definitie een slecht jaar.

Jan Van Hove: ‘Sommige beleggers zullen zeer tevreden terugkijken, anderen zeer teleurgesteld. Je moest wat actiever in- en uitstappen om goede resultaten te halen. Hoe dan ook was en is het belangrijk om in de markt te blijven. Je kunt eens wat minder belegd zijn, op andere momenten wat meer, maar blijf er wel in. Ben je het afgelopen jaar weggelopen, dan heb je veel gemist.’

Philippe Delfosse: ‘We hebben begin april een soort coronaselectie gemaakt van een tiental aandelen wereldwijd. Een paar maanden later hadden die een gemiddeld rendement van 37,3 procent.’

Kunnen jullie het beeld schetsen van het afgelopen jaar?

Jan Van Hove: ‘Na de negatieve groei in het eerste kwartaal volgde een zeer grote terugval in het tweede. Het derde kwartaal daarentegen was economisch fantastisch goed. De lockdown heeft de economie stilgelegd maar niet kapotgemaakt. Bedrijven konden doorgaan, er waren kredietmoratoria, er was tijdelijke werkloosheid, faillissementen waren onmogelijk. Toen in het derde kwartaal de play-knop werd ingedrukt, bereikten industriële sectoren in heel wat landen snel weer 90 tot 100 procent van hun capaciteit. Voor sommige sectoren zoals horeca en evenementen bleven de moeilijkheden aanhouden, maar al bij al zag het ernaar uit dat we een V-vormig herstel zouden krijgen: een zware crisis gevolgd door een sterk herstel. Dat beeld zien we bijvoorbeeld al in China.
Bij ons is een dergelijk herstel helaas in de kiem gesmoord door de tweede covidgolf. In plaats van een V krijgen we een soort W. Het vierde kwartaal zal economisch wellicht slecht zijn. We zullen niet zo diep gaan als in het tweede kwartaal, maar we verwachten wel dat het herstel langer zal duren. Dé les uit het voorjaar is dat we het virus pas echt klein krijgen met een langdurige en/of verregaande lockdown. Ook begin 2021 zullen we nog moeten opletten. Dit zal pas helemaal van de baan zijn als er een vaccin is. Intussen anticiperen de financiële markten. Zegt een bedrijf dat het vaccin er bijna is, dan veren de markten onmiddellijk op. Brengt een andere fabrikant minder goed nieuws, dan krijgen ze een klapje. De markten zullen meer worden gedreven door vaccinnieuws dan door coronanieuws.’ 

Philippe Delfosse: ‘Op de beurzen is er een soort K-herstel: aandelen die fors stijgen, andere die gevoelig dalen. Na het goede nieuws over het vaccin kregen de coronaproof bedrijven wat klappen. Denk aan sectoren zoals technologie, e-commerce, take-away. Bedrijven zoals Barco of Kinepolis, die fors lijden onder covid gingen stevig omhoog. Die bewegingen zullen we de komende maanden nog zien.’

Jan Van Hove: ‘Nu we weten dat er een vaccin komt, herstellen sterke bedrijven met stevige fundamenten zeer snel. Bedrijven die het zeer goed deden tijdens de crisis, zoals technologie en e-commerce, gaan wat achteruit en dat is gezond. Het is goed dat er wat lucht uit die mogelijke zeepbel wordt gelaten.’  

Wat heeft covid gedaan met het ondernemersvertrouwen?

Jan Van Hove: ‘Dat is ingestort tijdens de coronacrisis, maar het is zeer snel hersteld. In de industrie blijft het vertrouwen op peil, op een iets lager niveau dan voor de crisis. De dienstensector wordt meer getroffen door de tweede golf, daar is het vertrouwen alweer aan het wegzakken. Algemeen is er een grote terugval in de investeringsbereidheid door de onzekerheid op lange termijn. De vraag naar nieuwe investeringskredieten verloopt moeizamer. Maar eens er duidelijkheid is over een goed werkend vaccin zullen de investeringsplannen wel weer naar boven komen.’

Wat betekent dat voor de financiële markten?

Philippe Delfosse: ‘Voor beleggers in aandelen is en blijft de winstgroei de belangrijkste drijver. Na een slecht tweede kwartaal volgde een mooi herstel. Voor 2021 verwachten we ook winstgroei, weliswaar nog niet op het niveau van 2019, maar toch. De rente zal sowieso laag blijven door het beleid van de centrale banken.’ 

Jan Van Hove: ‘Een bijkomend element is dat overheden geld zullen uitgeven. Het Next Generation EU-programma bedraagt 750 miljard euro, Duitsland zal 500 miljard euro investeren, ook in de VS zal er extra stimulus komen zodra de Biden-regering van start gaat. Die impulsen zullen uiteindelijk leiden tot een grotere vraag naar diensten en producten. Voeg daar een vaccin aan toe en voor de winstgevendheid van bedrijven ziet het er goed uit.’

Wat met de oplopende overheidstekorten?

Jan Van Hove: ‘Voor haar herstelfonds zal Europa voor het eerst geld lenen. Ik vind dat veeleer positief. Er ontstaat een nieuwe Eurobonds-market, al horen sommigen dat woord niet graag, die een opstap kan zijn naar meer investeringsprogramma’s in de toekomst. De middelen zullen komen van nieuwe belastingen op Europees niveau, zoals de plastictaks. Die zullen wat wegen op bedrijven en gezinnen, maar ik zie daar geen groot probleem in. Er kan op lange termijn wel een probleem zijn met de schulden van de lidstaten. Op dit ogenblik is er zeer veel liquiditeit in de markt en de centrale banken kopen staatsschulden op. De markten vertrouwen erop dat de ECB en de Federal Reserve dat zullen blijven doen de komende jaren. Maar ooit moeten de schulden terugbetaald worden. Hoe we dat zullen oplossen is niet duidelijk.’

België heeft een nieuwe federale regering. Heeft zij wel ruimte voor investeringen?

Jan Van Hove: ‘De eigen ruimte is zeer beperkt. België zal wel ongeveer vijf miljard euro van het Europese herstelfonds krijgen. We moeten zeer snel projecten indienen zodat we dat geld niet mislopen. Europa schuift twee thema’s naar voren: digitalisering en vergroening. Dat zijn twee domeinen waarin we heel wat troeven hebben die we in het verleden onvoldoende hebben uitgespeeld.’

‘Het vaccin biedt kansen voor een economische normalisatie in 2021, beurzen anticiperen hierop.’

 
 
Philippe Delfosse, strateeg KBC Private Banking & Wealth (voor)
Jan Van Hove, hoofdeconoom KBC .

Wat verwachten jullie van 2021?

Jan Van Hove: ‘De eerste helft van volgend jaar wordt hobbelig. In de tweede jaarhelft kunnen we ervan uitgaan dat goed werkende vaccins voldoende verspreid zijn en dan kan de economische relance vorm krijgen. Ik geloof in een voorzichtige positieve groei volgend jaar. Als de bedrijfsinvesteringen in de tweede jaarhelft weer aantrekken en er een begin wordt gemaakt met het implementeren van de stimulusprogramma’s van Europa en de afzonderlijke landen, dan krijgen we in 2022 en 2023 al mooie groeicijfers. Maar zowel de Europese als de Belgische economie zal pas in 2023 volledig hersteld zijn van de coronaschok.’

Philippe Delfosse: ‘De markten kijken nooit verder dan zes maanden vooruit. De prognoses voor volgend jaar zijn dat er in het eerste en tweede kwartaal winstgroei zal zijn. Daar anticiperen de beurzen nu al op.’
 

Welke aandelen houdt u zeker in portefeuille?

Philippe Delfosse: ‘De IT-aandelen zijn wat gedaald, maar ze zullen zeker weer opveren: Apple, Microsoft. Hetzelfde geldt voor de e-commercebedrijven. Cyclische en grondstoffenwaarden zullen opgepikt worden wanneer de economie aantrekt. Denk aan Solvay of Arcelor Mittal. En uiteraard kijken we ook naar alles wat met groene energie te maken heeft.’

Wat met obligaties?

Jan Van Hove: ‘Ze zijn een vaste waarde in een portefeuille omdat ze stabiliserend werken, ook al is het absolute rendement vandaag zeer laag. Voor een defensieve belegger is het niet makkelijk, om niet te zeggen bijna onmogelijk om goede rendementen te halen. Hij kan in aandelen de iets defensievere sectoren opzoeken, dividendaandelen bijvoorbeeld.’

Philippe Delfosse: ‘Dat blijven natuurlijk aandelen, het zijn geen risicoloze beleggingen. Beleggers moeten kunnen leven met tussentijdse correcties.’
 

Hebben de opkomende markten weer een plaats in een portefeuille?

Philippe Delfosse: ‘Dat denk ik wel. De groei in China is vrij stabiel, de grondstoffenprijzen zullen mogelijk wat stijgen als de economie wereldwijd aantrekt en de dollar blijft wellicht zwak. Dat zijn allemaal argumenten om emerging markets in 2021 weer op te nemen.’

Jan Van Hove: ‘Klopt, maar dan kijk ik toch vooral naar Azië. We verwachten voor China volgend jaar acht procent groei. Heel die regio wordt daarin meegetrokken. De beurzen in die landen zijn in volle ontwikkeling en meer en meer lokale spelers worden wereldspelers. Anderzijds hebben landen als Turkije, Brazilië en Argentinië hun fundamenten niet goed op orde. Daar blijf je beter weg.’
 

En Europese aandelen?

Jan Van Hove: ‘Die zijn een vaste waarde. We hebben wat weinig technologie en IT, dat klopt, maar er is nu het EU-stimulusprogramma en de ECB die het roer in handen houdt. Naar waardering is Europa wat achtergebleven.’

Philippe Delfosse: ‘Er komt ook stilaan weer een shift van groeiaandelen naar vaste waarden die wat ondergewaardeerd werden. In Europa denk ik dan aan Unilever of Ahold Delhaize.’

Jan Van Hove: ‘Ik hoop dat we in Europa de innovatie op gang kunnen trekken. Een crisis is altijd een opportuniteit om nieuwe economische activiteit te ontwikkelen. Europa steekt daar veel middelen in. Voor digitalisering zijn we misschien iets te laat, maar op het vlak van vergroening kan Europa een koploper worden.

We blijven de ontwikkelingen opvolgen. Wenst u meer informatie over de KBC-Beleggingsstrategie? Uw private banker of wealth officer is uw aanspreekpunt.

Of vraag een eerste kennismakingsgesprek, volledig vrijblijvend.

Wenst u op de hoogte te blijven van onze nieuwsberichten?

Disclaimer
Dit nieuwsbericht mag niet worden beschouwd als een beleggingsaanbeveling of advies.