Quadcopter drone flying over a cultivated field
Quadcopter drone flying over a cultivated field
Artikel

Hoe de landbouwsector de vruchten van artificiële intelligentie plukt

Van Netflix tot het screenen van röntgenfoto’s, artificiële intelligentie (AI) doet overal haar intrede. Ook de landbouwsector is mee op de kar gesprongen. Dankzij AI verloopt het proces van telen tot oogsten efficiënter. Kosten worden bespaard. Opbrengsten worden geoptimaliseerd. De weg die AI in land- en tuinbouw heeft afgelegd, was er één van vallen en opstaan, maar de versnelling is definitief ingezet. 

Een van de meest traditionele sectoren staat aan de vooravond van een technologische revolutie waarin AI een belangrijke rol zal spelen.

Jonas Theyssens, aandelenanalist bij KBC Asset Management


 

De landbouwsector gaat de uitdaging aan

Landbouw is niet de eerste sector waar men aan denkt bij geavanceerde technologieën als AI, maar dat blijkt onterecht. “Neem bijvoorbeeld het Amerikaanse bedrijf John Deere, bekend van haar iconische groene landbouwmachines, voorzien van gele logo’s”, zegt Theyssens. “John Deere bestudeerde al sinds de vroege jaren ’90 de mogelijkheden van AI. Het nam de startup NavCom over en zette het voltallige team van ingenieurs in op gps-technologie. Niet veel later sloot het bedrijf een partnerschap met niemand minder dan ruimteagentschap NASA om de satelliet-gestuurde technologie verder te ontwikkelen.”

De landbouwsector staat voor enorme uitdagingen. Enerzijds zien we hoe de groeiende wereldbevolking de vraag naar voedsel doet toenemen. Anderzijds doet de klimaatverandering de druk op landbouwproductie en watervoorraden toenemen. De sector zag door de steeds strengere regelgeving en de duurdere energie haar kosten stijgen. Extreme weersomstandigheden zijn verantwoordelijk voor 85% van alle gewassen die jaarlijks verloren gaan. Neem daarbovenop verstedelijking, migratie en een generatieverschuiving weg van de landbouw, en je beseft dat ook een tekort aan arbeidskrachten de uitdaging alleen maar groter maakt.

Op een efficiënte en houdbare manier het meest halen uit elke centimeter akker wordt cruciaal. De huidige technieken botsen op hun limiet. Technologieën zoals AI zullen ongetwijfeld een belangrijke rol spelen in de landbouw van de toekomst.”

Jonas Theyssens, aandelenanalist bij KBC Asset Management


Ook de focus op duurzaamheid zorgt voor een extra impuls. Zowel op lokaal als op mondiaal niveau heerst een sterk gevoel van urgentie met betrekking tot de zorg voor land en water en het herstel van biodiversiteit. 

Duurzaamheid zal, nog meer dan productiviteit, de drijvende kracht zijn achter de invoering van AI in de landbouw.

Jonas Theyssens, aandelenanalist bij KBC Asset Management

AI is alomtegenwoordig

Zonder limitatief te zijn, wordt AI in volgende domeinen van de landbouw ingezet:
 

 • Precisielandbouw
  AI-gestuurde sensoren en drones verzamelen gegevens over onder meer de vochtigheid van de bodem en de groeisnelheid van planten. Op basis van deze info kan per plant gekeken worden wat de plant echt nodig heeft, waardoor er niet te veel meststoffen of pesticiden toegevoegd worden. Dit is niet alleen beter voor het gewas en het milieu, maar drukt ook de kosten van de landbouwer.

 

 • Gewasmonitoring
  Door middel van AI worden gewassen gedurende het hele groeiseizoen gemonitord om veranderingen in de gezondheid van planten, ziekten en plagen op te sporen. Hierdoor kan men snel actie ondernemen, waardoor grote oogstverliezen voorkomen worden.

 

 • Veeteelt
  Ook de gezondheid en het gedrag van vee kan door AI opgevolgd worden, waarbij veranderingen in voedingspatronen, beweging en temperatuur worden gedetecteerd. Dit laat toe gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen en te behandelen, wat het welzijn van de dieren bevordert en mogelijke ziekteoverdracht beperkt.

   

Aan de vooravond van een revolutie

“De afgelopen jaren zagen we wereldwijd AI-startups als paddenstoelen uit de grond schieten. Deze worden vaak overgenomen door de grote spelers als CNH Industrial, John Deere of AGCO in een race naar kennis en expertise. De landbouwsector investeerde in 2020 zo’n 1 miljard USD in AI en experts zien dit cijfer verviervoudigen tegen 2026”, aldus Theyssens.

Vooral de grote landbouwbedrijven integreren de nieuwe technologie sneller omdat ze kunnen genieten van hun schaalvoordeel, grotere budgetten hebben en dus ook makkelijker externe kennis in huis kunnen halen.

De enorme technologische vooruitgang die we recent zagen, tilt de mogelijkheden voor AI naar een hoger niveau en maakt de toepassing toegankelijker, wat voor een ongeziene versnelling van het gebruik van AI in de landbouw kan zorgen.

Jonas Theyssens, aandelenanalist bij KBC Asset Management


 

Hoewel het gebruik van full AI, waarbij de computer volledig zelfstandig beslissingen neemt, op dit moment beperkt blijft, zullen machines in een niet zo verre toekomst volledig zelfstandig kunnen werken. De ingrijpende verandering is een mijlpaal van die aard dat ze kan vergeleken worden met het moment waarop de boer zijn os inruilde voor een tractor.

”Met de vooruitgang die momenteel wordt geboekt en de versnelling die is ingezet, zal het de komende jaren snel gaan. Voor we het goed en wel beseffen, zullen slimme drones, robotica en AI-gestuurde automatisering elk deelaspect van de landbouw beïnvloeden, besluit Theyssens. “Beleggers die daar een graantje van willen meepikken, begeleiden we bij KBC Asset Management graag in hun zoektocht.”

Meer lezen over thematisch beleggen?

Ontdek het hier

Dit artikel is louter informatief en mag niet als beleggingsadvies beschouwd worden.