Web
Web

Feuerversicherung Vermieter


 • Berechnen Sie nun Ihren Preis
 • Schließen Sie Ihre Feuerversicherung gleich online ab
 • Schaden melden Sie mit unserer App oder bei Ihrem Versicherungsagenten
Berechnen Sie Ihren Preis jetzt

Was ist eine Feuerversicherung oder Wohnversicherung?

Eine Feuerversicherung oder Wohnversicherung schützt Sie gegen die finanziellen Risiken bei Schaden durch Feuer, Wasser, Naturkatastrophen, … am Haus oder an der Wohnung, die Sie vermieten.

Ist eine Feuerversicherung vorgeschrieben?

brandverzekering verhuurder

Eine Feuerversicherung ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es ist aber natürlich schon empfehlenswert, sich gegen Schaden an Ihrer Wohnung zu versichern. Nicht weniger als 95% der Eigentümer in Belgien haben eine. Damit ist diese Versicherung die beliebteste Schadenversicherung.

Wenn Sie eine Feuerversicherung abschließen, schreibt das Gesetz vor, dass der Versicherer ein Minimum an Gefahren decken muss: Feuer, Sturm, Hagel und Naturkatastrophen.

Eine Wohnungsversicherung hat oft Optionen. Geben Sie also auf jeden Fall an, was Sie brauchen. Haben Sie beispielsweise ein Schwimmbad, das Sie auch versichern wollen, erweitern Sie Ihre Police um die "Schwimmbadversicherung".

Was deckt eine Feuerversicherung?

Eine Feuerversicherung deckt viel mehr als nur Brandschaden.
Unsere Wohnungspolice versichert Ihre Wohnung, Ihre Haftpflicht für Schaden durch Ihre Wohnung und Rechtsschutz.

 1. Versicherung Wohnung/Haus
 2. Versicherung des Inhalt der Wohnung
 3. Zivilrechtliche Gebäudehaftpflichtversicherung
 4. Gebäuderechtsschutzversicherung

Je nach Ihren Bedürfnissen können Sie Ihre Police um folgende Versicherungen erweitern:

Diebstahlversicherung Inhalt Wohnung, GartenSchwimmbad oder Verschmutzung durch Lecks Ihres Heizöltanks (Bodensanierung).

1. Versicherung Wohnung/Haus

Ihre Wohnung ist gegen alle Risiken versichert

Wenn Sie sich für diese Versicherung entscheiden, ist Ihre Wohnung gegen jeden möglichen Schaden, mit Ausnahme einiger Ausschlüsse, versichert. Sie finden diese Ausschlüsse in den allgemeinen Bedingungen. So sind Sie sicher, dass auch Schaden versichert ist, an den wir nicht gedacht hatten.

Versichert sind

Je bent verzekerd bij elke onverwachte beschadiging van

 • De woning zelf
 • De terrassen, de oprit en de omheining
 • Alle daaraan vastgemaakte constructies

Wil je ook je tuinhuis, losstaande garage of poolhouse verzekeren? Neem dan de optie 'losstaande bijgebouwen'. Ook voor je individuele garage die zich ergens anders bevindt. 
Voor je zwembad bestaat er een specifieke verzekering.

Nicht versichert

Schade door

 • Instabiliteit van de ondergrond
 • Grondwater of neerslag doordat je kelders of buitenmuren niet waterbestendig zijn
 • Het uitvoeren van een werk
 • Herstelling van een constructiefout

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

La liste complète des exclusions figure dans les Conditions générales.

Berechnen Sie Ihren Preis jetzt

2. Versicherung des Inhalt der Wohnung

Met deze verzekering is de inhoud van je woning verzekerd, behalve tegen diefstal.

Versichert sind

 • Schade door onder andere brand, ontploffing, storm, hagel, blikseminslag, water, aanrijding of overstroming aan je meubels, verlichting, ijskast, …

En we gaan nog een stapje verder. De inhoud van je woning is bovendien verzekerd tegen alle mogelijke schade, op voorwaarde dat die voor jou onverwacht is en de schade minimaal 1.250 euro bedraagt.

Nicht versichert

 • Verlies, diefstal en poging tot diefstal
 • Opzettelijke schade
 • Schade door overstroming of door het overlopen van openbare riolen aan voorwerpen buitenshuis
 • Unieke goederen zoals antiek en kunst. Daarvoor bestaat er een specifieke verzekering 'waardevolle voorwerpen'. Vraag hierover meer uitleg aan je expert Verzekeren.

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

3. Zivilrechtliche Gebäudehaftpflichtversicherung

Was, wenn ...

 • Ihr Mieter nach einem Brand schwer verletzt ist?
 • Ein Blumentopf von Ihrem Balkon auf einen Fußgänger fällt?
 • Beim Streichen Ihrer Mauern ein Farbeimer auf das Auto der Nachbarn fällt?

Wenn man Sie dafür haftbar macht, müssen Sie diesen Schaden dank der Haftpflichtversicherung nicht selbst zahlen. Wir entschädigen den Geschädigten an Ihrer Stelle.

Versichert sind

Deze verzekering dekt je burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door

 • Het gebouw, de terreinen, aangrenzende voetpaden, de garage (ook als die ergens anders ligt of als je die huurt) of hun inhoud
 • Klusjes op het vermelde adres
  Werken waarvoor een vergunning nodig is of waarvoor een meldingsplicht bestaat, beschouwen we niet als klusjes

Nicht versichert

 • Schade aan dieren of goederen die je onder je bewaking hebt
 • Schade door gebouwen in verval als je niet de nodige maatregelen hebt genomen om schade te voorkomen

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

La liste complète des exclusions figure dans les Conditions générales.

4. Gebäuderechtsschutzversicherung

 • Je woning scheuren vertoont door een waterlek in het dak van je buren?
 • Een voorbijganger volhoudt dat hij over de tegels van het voetpad voor je tuin viel?

Dan is juridische hulp en bijstand geen overbodige luxe. En een gerechtelijke procedure kan duur uitvallen.
Bij juridische geschillen over het verhuurde gebouw, schakelen we Defendo in, de afdeling rechtsbijstand van KBC. Dit is een onafhankelijk en gespecialiseerd team. Het staat borg voor eerlijk advies en een vertrouwelijke behandeling van je dossier.

Was tut Defendo für Sie?

 • Verleent je bijstand
 • Informeert je over je rechten en de manier waarop je deze kunt afdwingen
 • Helpt je om alle gegevens (bewijzen, attesten, verklaringen van getuigen) te verzamelen
 • Neemt de erelonen en kosten van advocaten, gerechtsdeurwaarders en deskundigen ten laste
 • Vergoedt de kosten van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure

Versichert sind

 • Als je zelf schade lijdt door iemand anders, staat Defendo je bij om ervoor te zorgen dat je wordt vergoed
 • Als je wordt verdacht van een misdrijf, zorgt Defendo voor je strafrechtelijke verdediging zodra je in verdenking wordt gesteld of wanneer je het wettelijk recht hebt om te overleggen met een advocaat

Defendo vergoedt de schade die je lijdt als blijkt dat de aansprakelijke die niet kan betalen.

 

Nicht versichert

 • (GAS)boetes, retributies en minnelijke schikkingen
 • Voor schade bij de uitvoering van een contract, komt Defendo niet tussen over wat er in het contract staat. Bijvoorbeeld een discussie over prijs of kwaliteit
 • Geschillen tussen verzekerden onderling (om belangenconflicten te vermijden)

De volledige lijst met uitsluitingen vind je in de algemene voorwaarden.

La liste complète des exclusions figure dans les Conditions générales.

Erfahren Sie mehr über die KBC-Wohnungspolice für den Vermieter

Einfacher Wechsel zur Feuerversicherung bei der KBC

Eine Feuerversicherung kündigen und wechseln: oft mit viel Papierkram verbunden.

Bei der KBC machen wir es Ihnen leicht. Wenn Sie eine neue Police online abschließen, erscheint sofort ein sehr einfaches Kündigungsformular. Alles, was Sie tun müssen, ist es auszufüllen und an uns zurückzuschicken. Dann kümmern wir uns um den Rest.

Sie brauchen also kein Einschreiben mehr an Ihren alten Versicherer zu schicken.

Naargelang je behoefte kun je je polis uitbreiden met volgende verzekeringen:

Gartenversicherung (nicht für Appartements)

brandverzekering tuin

We verzekeren de schade aan je tuin.
Onder tuin verstaan we

 • Grasperken
 • Bomen, struiken, hagen en alle aanplantingen in volle grond of in potten
 • Vijvers en fonteinen, en ook vissen
 • Tuinmeubilair en andere roerende goederen die je tuin verfraaien

Schwimmbadversicherung (nicht für Appartements)

Brandverzekering Zwembad
 • Je buitenzwembad of zwemvijver en zelfs het water
 • Jacuzzi
 • Zwembadpompen, kranen, warmtepompen, filters, zonnecollectoren en jetstream
 • Verlichting, bekleding, rolluiken, afschermzeilen en overkoepeling
 • Terras en douche-installatie bij je zwembad

Alles wat bij je zwembad hoort, is voor de volledige waarde verzekerd, ook bij diefstal. Dit wil zeggen dat we elke schade volledig vergoeden.
De zwembaden moeten ingegraven zijn in het perceel grond dat bij je woning hoort. Een opbouwzwembad verzekeren we enkel als het uit harde materialen is samengesteld.

Bodensanierungsversicherung (nicht für Appartements)

Brandverzekering Bodemsanering

Je verwarmt je huis met mazout? Dan sta je zelf in voor de regelmatige controle van de tank en voor de bodemsanering na vervuiling.

Meer dan 3% van de tanks vertoont vroeg of laat een lek, vaak door roest. Maar vervuiling kan ook gebeuren bij het bijvullen. Ook dan zijn de kosten van de bodemsanering, zeg maar de opruiming van de vervuilde grond, voor jouw rekening.

Alleen stookolietanks jonger dan 40 jaar en tot maximaal 20.000 liter komen in aanmerking.
De totale vergoeding per schadegeval is 60.000 euro.

Berechnen Sie Ihren Preis jetzt

Fragen über Ihre Feuerversicherung?

Setzen Sie sich mit unserem Versicherungsexperten in Verbindung.

Telefonieren Sie mit KBC Live oder vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrer Bankfiliale oder Ihrem Versicherungsagenten.

Gut zu wissen

De KBC-Wohnungspolice für den Vermieter kan een of meer van de volgende verzekeringen bevatten: verzekering woning, verzekering tuin, verzekering zwembad, verzekering bodemsanering (zaakschadeverzekeringen), verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw (aansprakelijkheidsverzekering), verzekering rechtsbijstand gebouw (rechtsbijstandverzekering).
Deze verzekeringen zijn bestemd voor eigenaars die hun particuliere woning verhuren. In de woning oefent men geen commerciële activiteit of een vrij beroep uit. Het gaat niet over woningen in opbouw.

 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekeringen in deze polis gelden voor 1 jaar. Ze worden stilzwijgend verlengd tenzij ze worden opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij het KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, beschwerden@kbc.be, Tel. 016 43 25 94 of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Wohnungspolice für den Vermieter kun je terecht op onze website of bij je expert Verzekeringen.
De KBC-Wohnungspolice für den Vermieter is een product van KBC Versicherungen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België
Een onderneming van de KBC Gruppe

Lesen Sie dieses Informationsdokument unbedingt, bevor Sie eine Versicherung abschließen