Is mijn auto fiscaal aftrekbaar?

Is mijn auto fiscaal aftrekbaar?

Als ondernemer beschik je vaak over een of meerdere auto’s die je gebruikt bij de uitoefening van je beroep. Wist je dat je heel wat van de auto- en brandstofkosten kunt aftrekken van je belastingen? Zo kun je ze in de meeste gevallen fiscaal inbrengen. Het percentage dat je kunt inbrengen, is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen. Al gelden voor eenmanszaken en vennootschappen in bepaalde gevallen specifieke regels voor de fiscale aftrekbaarheid van wagens.

Welke autokosten kan ik aftrekken?

auto fiscaal aftrekbaar

De algemene wetgeving voorziet zowel in de vennootschapsbelasting (voor vennootschappen) als de personenbelasting (voor zelfstandigen en éénmanszaken) vanaf 2020 een nieuwe gramformule op basis van CO2-uitstoot voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten. Voor personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en zelfs minibussen geldt, op uitzonderingen na, een fiscaal aftrekpercentage van minimaal 50% en maximaal 100%. Het gaat dan over kosten als:

 • afschrijvingen op de aankoopprijs
 • niet-aftrekbare btw
 • kosten voor brandstof
 • onderhoud
 • verzekeringen
 • belastingen
 • huur
 • aankoop wisselstukken
 • herstellingskosten
 • pechverhelping
 • enz.

Wist je trouwens dat de financiering, interesten en andere financiële kosten die bij huurkoop of leasing zijn inbegrepen, voor de volle 100% aftrekbaar zijn?

In sommige gevallen geldt voor eenmanszaken en vennootschappen een andere wetgeving

Heb je voor een eenmanszaak gekozen? Dan zijn de auto’s die je voor beroepsdoeleinden gebruikt aftrekbaar als beroepskosten. Al houd je het best rekening met de volgende uitzonderingen:

 • Werk je als voltijds zelfstandige in een eenmanszaak, dan geldt voor alle auto- en brandstofkosten die verbonden zijn aan wagens aangekocht vóór 01-01-2018 de nieuwe aftrekformule met een minimaal aftrekpercentage van 75%.
 • Werk je als bijberoeper, dan is de fiscale aftrekbaarheid voor auto- en brandstofkosten afhankelijk van de invulling van je bijberoep omdat je je wagen in dat geval gebruikt om op je hoofdberoep te geraken én voor privédoeleinden. De fiscus beschouwt daarom een gedeelte van de kosten niet als beroeps- maar als privékosten.
 • Een aantal kosten met betrekking tot auto’s, zoals boetes, zijn nooit aftrekbaar.

Bij een vennootschap hangt de aftrekbaarheid van de autokosten af van het soort brandstof en de CO2-uitstoot van de gekozen auto. 

Bekijk de opties om je wagen te financieren


Laatst gepubliceerd op: 29-02-2020

Waarom een goede boekhouding bijhouden?

Facturen opstellen, betalingen innen, offertes maken, contracten archiveren, … Bij een bedrijfsboekhouding komt veel kijken. Voor ondernemers is de financiële administratie soms een uitdaging. Gebeurt dit niet op de juiste manier, dan stoot je vroeg of laat op problemen. Hieronder 4 redenen om een gestructureerde boekhouding bij te houden.
Waarom een goede boekhouding bijhouden?

Je eindafrekening sociale bijdragen in 5 vragen

Wat is een eindafrekening sociale bijdragen? En hoe wordt die berekend? Ontdek het in vijf vragen.
Je eindafrekening sociale bijdragen in 5 vragen

Welke beroepskosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Aftrekbare beroepskosten zijn de kosten die je in het belastbare tijdperk betaald of gedragen hebt en waarvan je de echtheid en het bedrag kunt aantonen met bewijsstukken. Voor de vennootschapsbelasting geldt dat alle inkomsten altijd een beroepsmatig karakter hebben. Omgekeerd zijn niet alle uitgaven die je doet per definitie ook aftrekbare beroepskosten. Daarom zetten we de voorwaarden en belangrijkste aftrekbare kosten hier even op een rijtje.
Welke beroepskosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Wat zijn forfaitaire beroepskosten en hoe worden ze berekend?

Als belastingplichtige mag je het brutobedrag van je inkomsten verminderen met de daaraan verbonden beroepskosten. Maar als je die werkelijke beroepskosten niet kunt of wilt bewijzen, heb je automatisch recht op de ‘forfaitaire beroepskosten’.
Wat zijn forfaitaire beroepskosten en hoe worden ze berekend?