auto fiscaal aftrekbaar

Is mijn auto fiscaal aftrekbaar?

Als ondernemer beschik je vaak over een of meerdere auto’s die je gebruikt bij de uitoefening van je beroep. Wist je dat je heel wat van de beroepsmatige auto- en brandstofkosten kunt aftrekken van je belastingen? Welk percentage je kunt inbrengen is enerzijds afhankelijk van de CO2-uitstoot van de wagen en anderzijds van de aankoopdatum, lease-of huurdatum van de wagen.

Hoewel de aftrekbaarheidsregels in 2020 werden gelijkgeschakeld voor eenmanszaken en venootschappen, kunnen er uitzonderlijk toch nog enkele verschillen bestaan.

Welke autokosten kan ik aftrekken?

Voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten voorziet de wetgeving sinds 2020 in een gramformule die gebaseerd is op de CO2-uitstoot. En dat zowel voor de vennootschapsbelasting als voor de personenbelasting voor zaakvoerders van eenmanszaken.

Voor personenwagens, auto’s voor dubbel gebruik en zelfs minibussen geldt, op uitzonderingen na, een fiscaal aftrekpercentage van minimaal 50% en maximaal 100%. Het gaat dan over kosten als:

 • afschrijvingen op de aankoopprijs
 • niet-aftrekbare btw
 • kosten voor brandstof
 • onderhoud
 • verzekeringen
 • verkeersbelasting
 • belasting op inverkeerstelling (BIV)
 • huur
 • aankoop wisselstukken
 • herstellingskosten
 • pechverhelping
 • enz.

Wist je trouwens dat de interesten en andere financiële kosten die bij financiering, huurkoop of leasing van een wagen inbegrepen zijn in je maandelijkse betaling, voor de volle 100% aftrekbaar zijn?

Soms andere regels voor eenmanszaken en vennootschappen

Heb je een eenmanszaak? Dan zij de autokosten maar aftrekbaar in de mate dat je die wagen voor beroepsdoeleinden gebruikt. Het is belangrijk om rekening te houden met de volgende uitzonderingen en beperkingen:

 • Werk je als voltijds zelfstandige in een eenmanszaak, dan geldt voor alle auto- en brandstofkosten die verbonden zijn aan wagens de C02-aftrekformule.
 • Werk je als bijberoeper, dan is de fiscale aftrekbaarheid voor auto- en brandstofkosten afhankelijk van de invulling van je bijberoep omdat je je wagen in dat geval enerzijds gebruikt om op je hoofdberoep te geraken én anderzijds voor privédoeleinden. De fiscus beschouwt daarom een gedeelte van de kosten niet als beroeps- maar als privékosten.
 • Een aantal kosten met betrekking tot auto’s, zoals boetes, zijn nooit aftrekbaar

Bij een vennootschap daarentegen wordt de wagen verondersteld volledig voor beroepsdoeleinden te worden gebruikt.

Bekijk de opties om je wagen te financieren