Fiscaliteit bedrijfswagens 2023

In 2022 nam de federale regering een aantal maatregelen om het
wagenpark van Belgische bedrijven milieuvriendelijker te maken. Het opzet is
duidelijk: wagens met verbrandingsmotoren moeten tegen 2026
verdwijnen. Om dat te bewerkstelligen zullen de fiscale voordelen ervan gestaag
worden teruggeschroefd. Hoog tijd dus om de fiscaliteit van bedrijfswagens
onder de loep te nemen. 

Fiscale aftrek fossiele brandstofwagens

Auto's aangeschaft  vóór 01-07-2023

Voor deze auto’s verandert er niets. De kosten van de auto aangekocht door jou of je vennootschap vóór 01-07-2023 hebt aanschaft, blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals dat nu het geval is en dit ‘levenslang’. De fiscale aftrek van auto- en brandstofkosten wordt berekend volgens onderstaande gramformule:

Aftrek-% = 120% - (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2 )%
(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)

Let op! De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Uitzondering voor hybridewagens
Een uitzondering op deze regel is er voor hybridewagens die zijn aangekocht sinds 01-01-2023: de brandstofkosten (lees: diesel en benzine) voor plug-inhybrides die zijn aangeschaft vanaf 1 januari 2023 worden slechts voor maximaal 50% aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de elektriciteit die ‘getankt’ wordt, blijft onderworpen aan de algemene aftrekregeling zoals hierboven omschreven (die voor een hybride doorgaans neerkomt op een 90% à 100% aftrekbaarheid). 

Auto’s aangeschaft in de periode van 01-07-2023 t.e.m. 31-12-2025 (overgangsfase):

Voor personenwagens op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) die werden aangeschaft tussen 01-07-2023 en 31-12-2025 geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule zal vanaf 2025 geleidelijk als volgt afgetopt worden: 
Jaar      Aftrekbaarheid
2025   75%
2026 50%
2027 25%
2028 0

Auto’s aangeschaft vanaf 01-01-2026

Voor auto’s die aangeschaft worden na 31-12-2025 en (deels) op fossiele brandstof rijden, bestaat er geen fiscale aftrek meer. 

Fiscale aftrek CO2-vrije wagens

Aangeschaft voor 01-01-2027

Zoals hierboven vermeld, wordt de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens die rijden op fossiele brandstof berekend op basis van de 'gramformule'. Doordat elektrische wagens en wagens op waterstof 0 gram CO2 uitstoten, zijn de kosten voor 100% aftrekbaar. Die 100% is levenslang voor CO2 -vrije wagens aangeschaft vóór 01-01-2027.

Aangeschaft vanaf 01-01-2027

De aftrek van kosten verbonden aan wagens die worden gekocht na 31-12-2026 en die geen CO2 uitstoten, zal geleidelijk beperkt worden tot 67,5% . Er is een overgansregeling uitgewerkt. Zo zal voor dit type wagens de aftrek afhangen van het jaar van aanschaf gedurende de overgangsfase:  

Aankoopdatum                   Levenslang aftrekbaar tegen
voor 01-01-2027 100%
in 2027 95%
in 2028 90%
in 2029 82,5%
in 2030 75%
in 2031 67,5%
Bekijk de financieringsopties voor je bedrijfswagen