Fiscaliteit bedrijfswagens 2024

In 2022 nam de federale regering enkele maatregelen om het wagenpark van Belgische bedrijven milieuvriendelijker te maken. Het doel? Bedrijfswagens met verbrandingsmotoren moeten tegen 2026 verdwijnen, dus verminderen de fiscale voordelen.

In dit artikel bespreken we de fiscale aftrek voor bedrijfswagens, het voordeel alle aard en de solidariteitsbijdrage. 

Fiscale aftrek fossiele brandstofwagens

Auto's aangeschaft  vóór 1 juli 2023

Voor deze auto’s verandert er niets. De kosten van de auto aangekocht door jou of je vennootschap vóór 01-07-2023 hebt aanschaft, blijven in dezelfde mate aftrekbaar zoals dat nu het geval is en dit ‘levenslang’. De fiscale aftrek van auto- en brandstofkosten wordt berekend volgens onderstaande gramformule:

Aftrek-% = 120% - (0,5 x coëfficiënt brandstof x aantal gram CO2 )%
(coëfficiënt: diesel = 1; benzine/lpg = 0,95; cng < 12 pk = 0,90)

Let op! De aftrek voor een auto met een uitstoot van 200 g of meer kan nooit hoger zijn dan 40%. Voor auto’s onder de 200 g uitstoot is het minimaal 50% en maximaal 100%.

Uitzondering voor hybridewagens
Een uitzondering op deze regel is er voor hybridewagens die je aangekocht hebt sinds 1 januari 2023: de brandstofkosten (lees: diesel en benzine) voor plug-inhybrides, zijn slechts maximaal 50% aftrekbaar. De aftrekbaarheid van de elektriciteit die je ‘tankt’, blijft onderworpen aan de algemene aftrekregeling zoals hierboven omschreven (die voor een hybride doorgaans neerkomt op een 90% à 100% aftrekbaarheid). 

Auto’s aangeschaft in de periode van 1 juli 2023 t.e.m. 31 december 2025 (overgangsfase):

Voor personenwagens op fossiele brandstof (diesel, lpg, cng of benzine) die je aankocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025, geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule wordt vanaf 2025 geleidelijk aan afgetopt:  

Jaar      Aftrekbaarheid
2025   75%
2026 50%
2027 25%
2028 0

Auto’s aangeschaft vanaf 1 januari 2026

Voor auto’s die je aankoopt na 31 december 2025 en (deels) op fossiele brandstof rijden, bestaat er geen fiscale aftrek meer.  

Fiscale aftrek CO2-vrije wagens

Aangeschaft voor 1 januari 2027 

Zoals hierboven vermeld, wordt de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens die rijden op fossiele brandstof berekend op basis van de 'gramformule'. Doordat elektrische wagens en wagens op waterstof 0 gram CO2 uitstoten, zijn de kosten voor 100% aftrekbaar. Die 100% is levenslang voor CO2 -vrije wagens die je aanschaft vóór 1 januari 2027.

Aangeschaft vanaf 1 januari 2027

De kostenaftrek voor wagens die je aankoopt na 31 december 2026 en die geen CO2 uitstoten, wordt beperkt tot 67,5%. Er is een overgangsregeling uitgewerkt. Voor dit type wagens hangt de aftrek af van het jaar van aanschaf tijdens de overgangsfase:     

Aankoopdatum                   Levenslang aftrekbaar tegen
voor 1 januari 2027 100%
in 2027 95%
in 2028 90%
in 2029 82,5%
in 2030 75%
in 2031 67,5%

Een bedrijfswagen ter beschikking stellen van je werknemer, wat komt daarbij kijken?

Je wilt graag een bedrijfswagen in het loonpakket van je werknemer opnemen? Dan zijn er 2 zaken waar je rekening mee moet houden: het voordeel alle aard (VAA) en de solidariteitsbijdrage.

Over het voordeel alle aard is al veel inkt gevloeid. Dankzij dit voordeel kun je als bedrijfsleider of werknemer professionele goederen en diensten gratis gebruiken in je privésfeer. Denk daarbij aan privégebruik van je bedrijfslaptop of bedrijfsauto. De belastingen beschouwen het als een vorm van inkomsten en je moet er dan ook belastingen en sociale bijdragen op betalen. Sommige voordelen alle aard zijn forfaitair, andere worden berekend. 

 Je vindt de berekeningen voor beide in de tabellen hieronder:  

Voordeel alle aard (VAA)

Berekeningswijze

VAA = cataloguswaarde x % CO2-uitstoot x 6/7 x % ouderdom 

CO2-uitstoot berekenen: 

  • Basispercentage van 5,5%  => minimumpercentage= 4% (elektrische wagens), het maximumpercentage = 18% 

Afhankelijk van de uitstoot, verhoogt het CO2-percentage: 

  • Basisgrammage voor een dieselwagen met een CO2-uitstoot van 67 g/km 
  • Basisgrammage voor een benzine-, CNG- en LPG-wagen met een CO2-uitstoot van 82 g/km
  • Basisgrammage voor een elektrische wagen = 0 g/km 

Voor elke 1g/km meer uitstoot wordt er 0,1% toegevoegd met een totaal maximumpercentage van 18%.  

In de volledige VAA-formule ziet dat er zo uit: 

  • Dieselwagens: Cataloguswaarde x [(5,5 + 0.1 x (CO2 - 67)) /100] x 6/7 x % ouderdom 
  • Benzine/aardgas: Cataloguswaarde x [(5,5 + 0.1 x (CO2 –82)) /100] x 6/7 x % ouderdom 
  • Elektrische wagens: Cataloguswaarde x [4%] x 6/7 x % ouderdom  

Het ouderdomspercentage is afhankelijk van de leeftijd van de wagen:

Leeftijd van de wagen Ouderdomspercentage
0 - 12 maand 100%
13 - 24 maand 94%
25 - 36 maand 88%
37 - 48 maand 82%
49 - 60 maand 76%
Vanaf 61 maand 
en meer.
70%

Solidariteitsbijdrage

Voor voertuigen die vóór 1 juli 2023 werden aangekocht, geleased of gehuurd, wordt de solidariteitsbijdrage als volgt berekend (formule sedert 1 januari 2023): 

Brandstof Formule
Minimumbijdrage 31,34 euro per maand
Benzine [(CO2-uitstoot x 9 euro ) - 768] : 12 x 1,5046
Diesel [(CO2-uitstoot x 9 euro ) - 600] : 12 x 1,5046
LPG/CNG [(CO2-uitstoot x 9 euro ) - 990] : 12 x 1,5046
Elektrisch 31,34 euro per maand (= minimumbijdrage)

In het kader van de vergroening van de mobiliteit, stijgt de solidariteitsbijdrage vanaf 1 juli 2023 fors. De regering wil de werkgevers zo aansporen om te investeren in emissievrije bedrijfswagens.   

Voor wagens die je hebt aangeschaft vanaf 1 juli 2023, vermenigvuldig je bovenstaand bedrag nog met een extra factor:  

Aanschafdatum Factor
Vanaf 1/06/2023 x 2,25
Vanaf 1/01/2025 x 2,75
Vanaf 1/01/2026 x 4,00
Vanaf 1/01/2027 x 5,50

Let op: geld lenen kost ook geld.

Bekijk de financieringsopties voor je bedrijfswagen