Kasbon

  • Beleg met vaste looptijd
  • Beleg met vaste rente
  • Beleg met kapitaalbescherming

Waarom kiezen voor een kasbon?

Een kasbon is een schulderkenning uitgegeven door een bank. Je leent dus geld uit aan de bank en in ruil betaalt de bank een vooraf bepaalde rente op vastgestelde tijdstippen en op eindvervaldag wordt 100% van het kapitaal terugbetaald.

Momenteel geen aanbod

KBC biedt momenteel geen kasbons aan. Voor bestaande kasbons die 3- of 5-jaarlijks opvraagbaar zijn, wordt de nieuwe bruto rentevoet vastgelegd op 0,01%. Zoals in de productvoorwaarden bepaald, kun je deze kasbons ook gratis opvragen op het moment dat de rente opnieuw wordt vastgeklikt.

Kosten

Er zijn geen instapkosten of uitstapkosten als je de kasbon tot op de eindvervaldag bewaart.

Risico’s

Een kasbon is relatief veilig: het kapitaal wordt op de vooraf bepaalde vervaldag terugbetaald door de uitgevende bank. Gaat deze failliet of is ze niet in staat je kapitaal terug te betalen, dan valt het kapitaal van je kasbon onder bepaalde voorwaarden onder het depositogarantiestelsel voor een bedrag van maximaal 100.000 euro per persoon en per bank.

Aanhoudende prijsstijgingen kunnen leiden tot een waardeverlies van het gestorte bedrag.

Verkoop je je kasbon vóór de vervaldag? Houd er rekening mee dat de koers dan kan schommelen onder invloed van de volatiliteit van de markten, en van de rentetarieven. Bij vervroegde opneming betaal je ook uitstapkosten.

Fiscaliteit

De inkomsten zijn onderhevig aan een Belgische roerende voorheffing van (momenteel) 30% op het bruto rentebedrag. Sommige beleggers komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling. Deze fiscaliteit is van toepassing op particuliere beleggers, onderworpen aan de Belgische personenbelasting. De fiscale behandeling hangt af van je individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen.

Wat je moet weten

  • Op dit product is het Belgische recht van toepassing.
  • Voor een kasbons is geen document essentiële spaardersinformatie beschikbaar.
  • De bestaande kasbons zijn een product van KBC Bank NV Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel – FSMA 026256 A. Een onderneming van de KBC-groep.
  • Bij klachten kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 of bij de externe ombudsman in financiële geschillen: ombudsman@ombudsfin.be.
  • In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling loop je het risico je spaargeld te verliezen of kun je worden onderworpen aan een vermindering of omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die je hebt op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie.
  • Als je voor de einddatum je kasbons wilt verkopen, kan je bank ze terugkopen (opgelet: ze is dat niet verplicht). De waarde die je dan krijgt, hangt af van de intrestvoeten op de markt en van de kosten die de bank aanrekent. Het is dus niet zeker dat je je startkapitaal zult recupereren.