Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gebouw

Voor verhuurders van bedrijfsgebouwen

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid gebouw

Voor verhuurders van bedrijfsgebouwen

Als je verzekerde gebouwen schade aanrichten bij derden, dan beschermt deze verzekering je tegen schade-eisen van die derden.

Wat is onder andere verzekerd?

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden verzekerd, veroorzaakt door:

  • Verzekerde gebouwen en terreinen op de vermelde ligging
  • Aangrenzende voetpaden
  • Huisraad voor particulier gebruik. Dat is alles wat nodig is voor de inrichting van een huis, zoals poetsgerief van de verhuurder.

Ter info: De burgerrechtelijke aansprakelijkheid is de wettelijke verplichting van de verzekerde om schade aan derden te herstellen.

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Het vrijkomen van of blootstelling aan asbest
  • Gebouwen in verval, als je niet de elementaire voorzorgsmaatregelen in acht genomen hebt om de schade te voorkomen

Wat je ook nog moet weten

  • Dit is een aansprakelijkheidsverzekering
  • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
  • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
  • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend), fax 016 86 30 38. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant