Dierenverzekering

Voor paarden- en rundveehouders

Dierenverzekering

Voor paarden- en rundveehouders

Als paarden- en rundveehouder zit je kapitaal voor een groot deel in je dieren. Een tegenslag hoeft daarom geen financieel verlies te betekenen. Verzeker je tegen ongevallen en ziekte en bescherm zo je bedrijfsinkomsten.

Voor wie is deze verzekering?

 • De dierenverzekering is enkel voor paarden- en rundveehouders, niet voor paarden- en veehandelaars
 • De waarborg voor runderen in groep is bestemd voor melkveebedrijven

Wat is onder andere verzekerd?

Individuele paarden of runderen

De verzekering verleent dekking voor dood of noodslachting, verlies, blijvende waardevermindering of veterinaire behandeling, op voorwaarde dat het een gevolg is van:

 • Ongeval
 • Ziekte
 • Chronische kreupelheid (alleen bij paarden)

Optionele waarborg: diefstal.

Runderen in groep

Daarvoor krijg je dekking voor dood of noodslachting ten gevolge van een ongeval of ziekte.

Optionele waarborg: diefstal.

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

 • Verergering van de situatie door ziekten of gebreken die bestonden voor het schadegeval
 • Ziekten waarvan de bestrijding door de overheid gereglementeerd is

Extra info

Voor de waarborg ziekte en chronische kreupelheid geldt er een wachttijd van 60 dagen. Dat betekent dat de verzekering niet geldt als de ziekte of chronische kreupelheid zich voordoet binnen 60 dagen an aanvang van de verzekering.

Wat je ook nog moet weten

 • Dit is een zaakschadeverzekering
 • Er geldt een wachttijd van 60 dagen voor de waarborg ziekte en chronische kreupelheid.
 • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
 • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
 •  Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van deze verzekering kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

Dit is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant