Verzekering rechtsbijstand gebouw

Voor zaakvoerders die niet in het gebouw van hun zaak wonen

Verzekering rechtsbijstand gebouw

Voor zaakvoerders die niet in het gebouw van hun zaak wonen

Als je schade lijdt waarvoor iemand anders aansprakelijk is, dan heb je graag dat die schade snel hersteld wordt. Zeker wanneer je bedrijf eronder lijdt. Dankzij deze verzekering krijg je juridische hulp en bijstand bij juridische geschillen.

Wanneer geldt de verzekering?

De verzekering dient voor juridische geschillen in verband met:

  • Verzekerde gebouwen en terreinen op de vermelde ligging
  • Aangrenzende voetpaden
  • Huisraad voor particulier gebruik. Dat is alles wat nodig is voor de inrichting van een huis, zoals poetsgerief

Deze juridische geschillen komen in aanmerking

  • Je lijdt schade aan de verzekerde goederen: dan vorderen wij de schade terug van de aansprakelijke, voor zover de schade minstens 250 euro bedraagt.
  • Je wordt verdacht van een misdrijf en wilt een beroep doen op een advocaat om je te verdedigen

Wat is onder andere niet verzekerd? (Voornaamste uitsluitingen)

Contractuele geschillen zijn niet verzekerd. Bij voorbeeld een geschil met een aannemer, installateur, leverancier of verkoper over de prijs of over de kwaliteit van het geleverde werk. Er is dan wel dekking voor schade aan andere goederen dan die waarop het contract betrekking heeft.

Wat je ook nog moet weten

  • Dit is een rechtsbijstandverzekering
  • Op dit product is het Belgisch recht van toepassing.
  • De verzekering geldt voor 1 jaar. Ze wordt stilzwijgend verlengd tenzij ze wordt opgezegd uiterlijk 3 maanden voor de hoofdvervaldag.
  • Je tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor je klachten. Als je niet tot overeenstemming komt, kun je terecht bij KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, klachten@kbc.be, tel. 016 43 25 94. Kom je niet tot een passende oplossing, dan kun je je richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen, die optreedt voor de hele sector, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as. Je behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden.

Voor een offerte van de KBC-Patrimoniumpolis kun je terecht bij je KBC-verzekeringstussenpersoon.

De KBC-Patrimoniumpolis is een product van KBC Verzekeringen NV – Professor Roger Van Overstraetenplein 2 – 3000 Leuven – België
BTW BE 0403.552.563 – RPR Leuven – IBAN BE43 7300 0420 0601 – BIC KREDBEBB
Onderneming toegelaten voor alle takken onder code 0014 (KB 4 juli 1979, BS 14 juli 1979) door de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, België.
Een onderneming van de KBC Groep

Een beknopte beschrijving van de dekking en de voornaamste uitsluitingen, evenals andere nuttige informatie vind je in de productfiche

Maak een afspraak met je KBC-verzekeringsagent

Ook interessant