Een fiscaal interessante bedrijfswagen kiezen

Waar let je best op als zelfstandige in hoofdberoep, als zelfstandige in bijberoep of als bedrijfsleider?

Een fiscaal interessante bedrijfswagen kiezen

Waar let je best op als zelfstandige in hoofdberoep, als zelfstandige in bijberoep of als bedrijfsleider?

Het fiscale plaatje speelt vaak een grote rol bij de keuze van een nieuwe bedrijfswagen. Nu de automobielsector steeds sneller evolueert en steeds elektrischer wordt, worden ook de fiscale spelregels mee aangepast. Maar waar let je best op bij het kiezen van een fiscaal interessante bedrijfswagen? Welke autokosten zijn fiscaal aftrekbaar en hoe zit het met de nieuwe regels? Koop of lease je best een bedrijfswagen? We zetten het allemaal voor jou op een rij.

Regels fiscale aftrekbaarheid voor eenmanszaken en vennootschappen

Vanaf het aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbare periode met als begin ten vroegste 1 januari 2020) voorziet de wetgever een nieuwe regeling voor de fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten. Het verschil tussen éénmanszaken en vennootschappen werd daardoor verkleind. Ten opzichte van de periode tussen 01-01-2018 en 31-12-2019 zijn er wel enkele belangrijke wijzigingen die zowel in de vennootschapsbelasting als personenbelasting gelden.

1. Nieuwe gramformule voor berekening fiscale aftrekbaarheid

De wetgever voorziet een nieuwe gramformule voor de berekening van de fiscale aftrekbaarheid van auto- en brandstofkosten op basis van de CO2-uitstoot van de auto. De nieuwe formule is van toepassing in zowel de vennootschapsbelasting (voor vennootschappen) als de personenbelasting (voor zelfstandigen en éénmanszaken) en luidt als volgt:

AFTREK-% = 120% - (0,5 x coëfficiënt x aantal gram CO2 per kilometer)

waarbij

coëfficiënt voor dieselwagens en dieselvarianten (bijvoorbeeld hybride diesels) = 1
coëfficiënt
voor wagens op aardgas (CNG) met < 12 fiscale pk = 0,90
coëfficiënt
voor andere brandstofvoertuigen (benzine, LPG, elektrisch,…) = 0,95

Opgelet:

 • Het aftrekpercentage bedraagt minimaal 50% en maximaal 100%
  • Uitzonderingen:
   • Indien de CO2–uitstoot ≥ 200 gram CO2/km, dan bedraagt het aftrekpercentage maximaal 40%
   • Voor alle auto- en brandstofkosten die verbonden zijn aan wagens aangekocht door eenmanszaken vóór 01-01-2018 geldt de nieuwe aftrekformule met een minimaal aftrekpercentage van 75%
 • Kosten verbonden aan de financiering van de wagen blijven voor 100% aftrekbaar

Voorbeelden berekening aftrekpercentage volgens de nieuwe gramformule:

Type wagen
CO2-uitstoot Aftrekpercentage
benzinewagen 0 gr/km 100% (maximum)
dieselwagen 50 gr/km 95% (= 120% - 25%)
CNG < 12 fiscale pk 80 gr/km 84% (= 120% - 36%)
benzinewagen 90 gr/km 77,25 % (= 120% - 42,75%)
dieselwagen 100 gr/km 70% (= 120% - 50%)
LPG 120 gr/km 63% (= 120% - 57%)
benzinewagen 140 gr/km 53,5% (= 120% - 66,5%)
dieselwagen 190 gr/km 50% (= minimum)

Voor welke personenwagens geldt de nieuwe regeling?

De nieuwe regeling is van toepassing op

 • alle bedrijfswagens (nieuwe, tweedehandse en het rijdend wagenpark)
 • alle wagens op naam van éénmanszaken, behalve wagens aangekocht/geleased/gehuurd vóór 01-01-2018

2. De 120%-aftrek verdwijnt voor elektrische wagens

Voortaan zal het maximum aftrekpercentage altijd maximaal 100% bedragen voor alle kosten verbonden aan wagens.

3. Geen fiscaal gunstig statuut meer voor ‘valse’ hybrides

De zogenaamde ‘valse’ hybride wagens die aangekocht, geleased of gehuurd werden vanaf 01-01-2018 verliezen hun fiscaal gunstig statuut. Onder ‘valse’ hybrides worden plug-in hybrides verstaan die slechts een kleine afstand op de batterij kunnen rijden. De berekening van de CO2-uitstoot gebeurt in dit geval als volgt:

  Toe te passen CO2-waarde

Energiecapaciteit van de batterij < 0,5 kWh per 100 kg autogewicht

OF

CO2-uitstoot > 50 gr/km

CO2 van niet-hybride versie van toepassing
Als de niet-hybride versie niet beschikbaar is CO2 van hybride versie x 2,5

Uitzondering:

Voor hybride wagens die zijn aangekocht (besteld) of geleased (contract ondertekend) vóór 01-01-2018 blijft altijd de CO2-waarde van de hybride versie gelden, ook in de nieuwe regeling.

De fiscale aftrekbaarheid als zelfstandige in bijberoep

Als zelfstandige in bijberoep wordt je belast op je loon als loontrekkende én je inkomsten uit je bijberoep. Mogelijk kom je daardoor in een hogere belastingschijf terecht, wat je zuur kan opbreken. De aankoop van een nieuwe wagen is dan interessant omdat je deze fiscaal kunt aftrekken.

Omdat je je wagen als bijberoeper ook gebruikt om op je hoofdberoep te geraken én voor privédoeleinden, hangt de fiscale aftrekbaarheid van de auto- en brandstofkosten als zelfstandige in bijberoep af van de invulling die je aan je bijberoep geeft. Voor de verplaatsingen die je maakt om op je hoofdberoep te geraken, mag je een forfaitaire aftrek van 0,15 euro per kilometer rekenen. Voor privéverplaatsingen mag je uiteraard niets inbrengen.

Wil je je wagen meer fiscaal aftrekken? Probeer dan via een kilometerregistratie aan de fiscus aan te tonen hoeveel kilometer je aflegde in het kader van je bijberoep.

Als je nog een andere wagen bezit of met een bedrijfswagen van je werkgever rijdt, is het handiger te verantwoorden dat je je wagen voor bijberoep niet gebruikt voor privédoeleinden. Het blijft dan wel verstandig om je wagen niet voor 100% in te brengen.

Voordeel van alle aard (VAA) voor je werknemers

Stel je als werkgever een bedrijfswagen kosteloos ter beschikking aan je werknemer(s) die ook voor privédoeleinden gebruikt mag worden, dan wordt in hoofde van de werknemer een belastbaar voordeel van alle aard (VAA) berekend. Dit geldt ook als je een wagen voor jezelf als bedrijfsleider voorziet. De formule voor de berekening van het belastbaar voordeel is voor het jaar 2021 als volgt:

Type aandrijving Voordeel van alle aard (VAA)
Benzine,  LPG, aardgas (CNG) Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-102) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdspercentage*
Diesel en plug-in hybride diesel Cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-91) x 0,1)] % x 6/7 x leeftijdspercentage*
Elektrisch, waterstof Cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x leeftijdspercentage *

*Leeftijdspercentage = de cataloguswaarde mag vanaf het 2de jaar met 6 % worden verlaagd, met een minimum leeftijdspercentage van 70 % (wordt bereikt in het 6de jaar)

Ontdek de financieringsmogelijkheden