vab-fietsenmaker
vab-fietsenmaker

Voorafbetalingen belastingen voor zelfstandigen en ondernemers

Voorafbetalingen belastingen voor zelfstandigen en ondernemers

Zijn voorafbetalingen van belastingen interessant voor zelfstandigen en vennootschappen? Het is een vraag die elk jaar terugkomt. Wat meer informatie en adviezen.

Waarom voorafbetalingen?

fiscaal-juridische Kmo-advies in begrijpelijke taal

In het voorjaar ontvangt je elk jaar een brief van de belastingen waarin je de mogelijkheid geboden wordt voorafbetalingen te verrichten. Om zelfstandigen en vennootschappen aan te zetten al tijdens het boekjaar belastingen te betalen, voorziet de wetgever in een belastingvermeerdering wanneer er onvoldoende voorafbetalingen worden gedaan.

Belastingvermeerdering

De belastingvermeerdering wordt vastgelegd op 2,25 keer de basisrentevoet, afgerond tot de lagere eenheid.

Omdat de inkomsten uit voorafbetalingen in de praktijk eerder beperkt bleven, heeft de regering beslist dat de basisrentevoet nooit minder dan 1% mag bedragen (vanaf aanslagjaar 2018). Voor vennootschappen is dat nooit minder dan 3%.

Als we de basisrentevoet vermenigvuldigen met 2,25, komen we op een vermeerderingspercentage van 2,25% (2,25 x 1%) en op 6,75% (2,25 x 3%) voor vennootschappen. De wetswijziging wil vennootschappen met andere woorden stimuleren om meer vooraf te betalen en de voorafbetalingen op een vroeger moment te verrichten. Als er voldoende voorafbetalingen worden gedaan, kan de belastingvermeerdering geneutraliseerd worden. Het te behalen voordeel is afhankelijk van het moment van voorafbetaling.

Er zal vanaf aanslagjaar 2018 ook geen vermeerdering toegepast worden wanneer het berekende bedrag ervan lager is dan 0,5% van de belasting waarop zij is berekend of 80 euro. Dit is niet van toepassing voor vennootschappen.

Klik hier voor meer info over de belastingvermeerdering van het komende aanslagjaar.

Belastingvoordeel

Wanneer moet je voorafbetalen voor het aanslagjaar 2022 en welk voordeel is eraan verbonden?

Voor boekjaren die gelijklopen met het kalenderjaar zijn de volgende voordelen gekoppeld aan voorafbetalen voor zelfstandigen:

 

Aanslagjaar 2022

Basispercentage om verhoging te berekenen

1%

Globale vermeerdering (basispercentage x 2,25)

2,25%

Data voorafbetalingen

Voordeel verbonden aan voorafbetalen
-          Voorafbetaling 1e kwartaal: uiterlijk op 10-04-2021 3%
-          Voorafbetaling 2e kwartaal: uiterlijk op 10-07-2021 2,5%
-          Voorafbetaling 3e kwartaal: uiterlijk op 10-10-2021 2,25%
-          Voorafbetaling 4e kwartaal: uiterlijk op 20-12-2021 1,75%

Voor boekjaren die gelijklopen met het kalenderjaar zijn de volgende voordelen gekoppeld aan voorafbetalen voor vennootschappen:

 

Aanslagjaar 2022

Basispercentage om verhoging te berekenen

3%

Globale vermeerdering (basispercentage x 2,25)

6,75%

Data voorafbetalingen

Voordeel verbonden aan voorafbetalen
-          Voorafbetaling 1e kwartaal: uiterlijk op 10-04-2021 9%
-          Voorafbetaling 2e kwartaal: uiterlijk op 10-07-2021 7,5%
-          Voorafbetaling 3e kwartaal: uiterlijk op 10-10-2021 6%
-          Voorafbetaling 4e kwartaal: uiterlijk op 20-12-2021 4,5%

Waar storten?

De voorafbetalingen moet je verrichten door storting/overschrijving op een van de postchequenummers van de Dienst der Voorafbetalingen:

  • Natuurlijke personen en vennootschappen: op rekening IBAN: BE61 6792 0022 9117 en BIC: PCHQ BEBB op naam van het Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen

Hoeveel voorafbetalen?

Het is altijd moeilijk te bepalen welk bedrag je het best voorafbetaalt. Alvast een paar tips:

  • Bepaal en bereken het bedrag dat je dit jaar wilt voorafbetalen op basis van een schatting van jouw verwachte inkomsten. Wellicht zijn de resultaten van vorig jaar daarbij een handig hulpmiddel. Aan de hand van dat bedrag kan je jouw inkomsten voor dit jaar wellicht inschatten en de belastingen berekenen die je zult moeten betalen.
  • Nuttig om te weten: betaal je te veel vooraf? Dan stort de fiscus alles wat je te veel betaalt terug. Betaalt je te weinig, dan is de moeite voor niets geweest en riskeer je een belastingvermeerdering.
  • Starter? Bespreek dit thema met jouw boekhouder!

Vrijstellingen

Is het de eerste keer dat je als zelfstandige in hoofdberoep een éénmanszaak opricht? Goed nieuws: je bent drie jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. De fiscus rekent je drie jaar lang geen belastingvermeerdering aan.

Als oprichter van een nieuwe vennootschap die volgens het vennootschapsrecht voldoet aan de definitie van een kleine vennootschap geniet je dat fiscale voordeel ook.

KBC-Voorafbetalingsplan

Stort je regelmatig voorafbetalingen voor de belastingen, maar vergeet je dat soms? Dan biedt KBC een passende oplossing met het KBC-Voorafbetalingsplan voor professionele doeleinden.

Wat betekent dat concreet? KBC betaalt de overheid in jouw plaats op het meest voordelige tijdstip én – bijkomend voordeel – de interesten van deze financiering zijn volledig fiscaal aftrekbaar. Bovendien kan je de terugbetaling aan KBC spreiden volgens jouw eigen financiële mogelijkheden en kan je de belastingen verspreiden over het hele jaar.

Een belangrijk bijkomend voordeel van deze formule is dat je jouw eigen middelen verder kunt aanwenden voor bv. jouw dagelijkse betalingen of om te beleggen, of ze gewoon op jouw spaarrekening kunt laten staan. Jouw eigen middelen blijven met andere woorden volledig beschikbaar.

Meer info

Voorafbetaling van belastingen, is dat belangrijk?

  • Hoe vermijd ik een belastingvermeerdering?
  • Hoeveel moet ik vooruitbetalen?
  • Hoe bereken ik mijn belastingvermeerdering?
Voorafbetaling van belastingen, is dat belangrijk?

Hoe kun je minder belastingen betalen als zelfstandige?

  • Doe voorafbetalingen
  • Breng je beroepskosten in
  • Neem je ondernemingsvorm onder de loep

Hoe kun je minder belastingen betalen als zelfstandige?

Hoe je voorafbetalingsplan voor je belastingen aanvragen in KBC Touch?

Met KBC Touch vraag je snel en eenvoudig je krediet aan.
Hoe je voorafbetalingsplan voor je belastingen aanvragen in KBC Touch?

Dit moet u weten over de nieuwe vennootschapsbelasting

Eind vorig jaar werd de hervorming van de vennootschapsbelasting goedgekeurd door het Parlement. Een gevolg van het zomerakkoord.
Dit moet u weten over de nieuwe vennootschapsbelasting