Soorten bankgaranties voor ondernemers
Soorten bankgaranties voor ondernemers

Soorten bankgaranties

Met een bankgarantie of een bankwaarborg stelt je bank zich garant voor het nakomen van een financiële verplichting. Kun je een bepaald bedrag niet betalen? Dan zal de bank deze som in jouw plaats vergoeden aan je tegenpartij. 

Afhankelijk van het doel en type opdracht, zijn er verschillende bankgaranties.

Vraag een KBC-Bankgarantie aan

Kies je KBC-Bankgarantie

Is je tegenpartij een overheidsinstelling of staatsbedrijf? Deze bankgarantie dekt je uitvoeringsverplichtingen tegenover een overheidsinstelling of staatsbedrijf, bijvoorbeeld bij een publieke aanbesteding.

Met een uitvoeringsgarantie geef je je zakenrelaties de zekerheid dat ze financieel worden gecompenseerd, als je je uitvoeringsverplichtingen uit het contract niet of slechts gedeeltelijk uitvoert.

Met deze garantie stelt de bank zich borg in jouw plaats. Je verplichtingen als huurder worden gedekt, zoals bepaald in de huurovereenkomst.

De vooruitbetalingsgarantie of voorschotteruggavegarantie dekt het risico van het niet of slechts gedeeltelijk kunnen terugbetalen van het voorschot, als je je contract niet of slechts gedeeltelijk nakomt.

Kun je goederen of diensten niet of slechts gedeeltelijk leveren? Of zijn er andere contractuele verplichtingen die je niet kunt nakomen? Deze bankgarantie dekt de betaling van een schadevergoeding aan de begunstigde.

Je wilt afvalstoffen invoeren in het Vlaamse Gewest of grensoverschrijdend uitvoeren? In dat geval kan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een bankgarantie eisen.

Je wilt afvalstoffen invoeren in Wallonië of grensoverschrijdend uitvoeren? In dat geval kan de Service Public de Wallonie (SPW) een bankgarantie eisen.

Ga je afvalstoffen uitvoeren naar Nederland? Dan moet je een kennisgeving indienen, waarvoor je financiële zekerheid nodig hebt. Die zekerheid kun je verkrijgen met een bankgarantie.

Je gaat producten of diensten afnemen en je zakenpartner wil zekerheid dat je je betalingsverplichting zult nakomen. Met een betalingsgarantie kan je handelspartner met een gerust hart zaken met jou doen.

Deze bankgarantie dekt je betalingsverplichtingen aan de FOD Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen.

Bijvoorbeeld: Communautaire doorlopende zekerheid (bijlage 1), een personele borg (bijlage 2), Schorsingsregel (bijlage 22), een borgakte plus (borgakte plus), aansprakelijke vertegenwoordiger of nog een andere garantie in het domein van Douane. 

Een offertegarantie of bid bond wordt uitgegeven wanneer je wilt deelnemen aan een (internationale) aanbesteding. 

De instantie die de (openbare) aanbesteding uitschrijft of een oproep tot inschrijving doet, wil vermijden dat ondernemingen die zich inschrijven, over onvoldoende financiële en/of technische middelen beschikken om het contract te kunnen uitvoeren of zich al te lichtzinnig zonder de vereiste vakkennis inschrijven. De offertegarantie dekt dergelijke risico’s af.

Ben je dagbladhandelaar of verkoop je producten van de Nationale Loterij? De Nationale Loterij kan een bankgarantie vragen, als waarborg voor de doorstorting van de geïnde bedragen.

Wanneer je aan een project voor een klant werkt, is het mogelijk dat de klant een deel van de factuurbetaling inhoudt, als zekerheid voor de goede uitvoering van het contract. De klantinhouding wordt meestal uitgedrukt als een percentage van het factuurbedrag.

Deze bankgarantie dekt de goede uitvoering van de waarborgverbintenissen, uit de onderliggende overeenkomst. 

Transportbedrijven zijn verplicht een borgtocht te stellen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Als je een vervoersvergunning voor nationaal en/of communautair vervoer van goederen over de weg wilt aanvragen, heb je deze bankgarantie nodig.

Wil je een vervoersvergunning voor nationaal en/of communautair vervoer over de weg van personen bekomen? Met deze bankgarantie kun je aantonen dat je over voldoende financiële draagkracht beschikt.

Deze bankgarantie dient als borg voor schuldvorderingen die voortvloeien uit de uitoefening van activiteiten, die gedekt worden door deze vervoersvergunning.

Deze bankgarantie dekt heel specifiek de terugbetaling van een krediet bij een andere financiële instelling.

De wet Breyne (9 juli 1971) beschermt particulieren die een huis bouwen of een sleutel-op-de-deur-woning kopen. Als erkend verkoper of aannemer moet je daarom een bankgarantie afleveren via de Deposito- en Consignatiekas.

Je kunt alle bankgaranties onmiddellijk online aanvragen in KBC Mobile, KBC Touch of KBC Business Dashboard. Heb je jouw ideale bankgarantie niet teruggevonden in het overzicht? Neem dan contact op met je kantoor. Onze collega's helpen je graag verder met een oplossing die aansluit bij jouw professionele noden.

Meer weten over de KBC-Bankgarantie en hoe je ze vlot aanvraagt?

Vraag een KBC-Bankgarantie aan