Instantoverschrijvingen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Instantoverschrijvingen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen over instantoverschrijvingen.

Een instantoverschrijving is een overschrijving die onmiddellijk wordt uitgevoerd en verwerkt. Ben je de begunstigde? Dan ontvang je het geld binnen enkele seconden en zie je het bedrag meteen op je rekening staan.

Instantoverschrijvingen worden onmiddellijk uitgevoerd, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Dus ook ’s nachts, in het weekend, op feestdagen én banksluitingsdagen.

Instantoverschrijvingen werken enkel bij financiële instellingen die daarvoor samenwerken. Zestien Belgische banken namen deel bij de lancering. Dat resulteert in een instant bereikbaarheid van 90% van de zichtrekeningen in België. Dit percentage wijkt af van land tot land, afhankelijk van het aantal deelnemende landen. In de toekomst zullen nog meer banken instantoverschrijvingen aanbieden in België.

Je verwacht een realtime zicht op je inkomende en uitgaande betalingen, op de stand van je rekeningen en je beschikbare werkkapitaal. Dus hoe sneller overschrijvingen verwerkt worden, hoe accurater dat overzicht.

Zowel instantoverschrijvingen ontvangen als versturen is mogelijk met KBC-rekeningen. Voorlopig kan dit voor individuele overschrijvingen, maar nog niet voor betaalbestanden.

Je kunt instantoverschrijvingen versturen met het KBC Business Dashboard, KBC-Online for Business, KBC Reach of de app KBC Business. Vanuit je buitenlandse KBC-rekeningen kun je enkel met KBC Reach instantoverschrijvingen versturen.

KBC verwerkt je SEPA-overschrijvingen maximaal instant (‘Zo snel mogelijk’). Het geld staat dus direct op de rekening van de begunstigde. Is instant niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de begunstigde bank niet instant verwerkt? Dan is het geld de dag zelf nog bij de bank van de begunstigde áls u de betaling registreert voor 16 uur*.

* Een overschrijving is geregistreerd als je ze hebt doorgestuurd naar en ze werd ontvangen door KBC, je ze correct hebt getekend en als ze geboekt kan worden van de rekening. Dit op alle weekdagen, behalve 1 januari, Goede Vrijdag, paasmaandag, 1 mei, 25 en 26 december.

Dan kunt u kiezen voor de optie 'Uitsluitend instant' (alleen voor betalingen vanop Belgische rekeningen).

Is instant niet mogelijk? Dan wordt de overschrijving niet uitgevoerd en krijg je hierover een bericht.

Je kunt je individuele betalingen de klok rond en 365 dagen per jaar instant uitvoeren en ontvangen. Het geld is binnen enkele seconden beschikbaar voor jou of voor je begunstigde.

Bovendien hoef je zelf geen initiatief te nemen om de snelste service te genieten. KBC biedt je deze automatisch aan indien mogelijk.

Je kunt instantoverschrijvingen ontvangen van en versturen naar Belgische en andere Europese banken. Ontdek welke banken zijn aangesloten op Instant Payments.

Ja, dat kan via KBC Reach.

KBC biedt deze service altijd zonder bijkomende kosten aan.

Voor instantoverschrijvingen tussen Belgische banken is er geen algemene betaallimiet. Voor instantoverschrijvingen tussen Europese banken is er een algemene limiet van 100.000 euro per transactie (sinds 1 juli 2020). Banken kunnen evenwel onderling afspreken om die limiet niet toe te passen.

Elke bank die deelneemt, kan zelf limieten voor haar klanten instellen. KBC hanteert voor uitgaande instantoverschrijvingen een transactielimiet van 1 miljoen euro. Bij een groter bedrag staat het geld nog dezelfde dag op de rekening van de begunstigde, als de transactie geregistreerd wordt voor 16 uur*.

De algemene overschrijvingslimiet in de app KBC Business blijft bestaan.

* Een overschrijving is geregistreerd als je ze hebt doorgestuurd naar en ze werd ontvangen door KBC, je ze correct hebt getekend en als ze geboekt kan worden van de rekening. Dit op alle weekdagen, behalve 1 januari, Goede Vrijdag, paasmaandag, 1 mei, 25 en 26 december.

Instantoverschrijvingen zijn mogelijk op elke kalenderdag. Om ervoor te zorgen dat je boekhouding up-to-date blijft, zorgen we voor een dagelijkse rapportering, zonder bijkomende kosten.

Dat geldt ook in het weekend, tijdens banksluitingsdagen en officiële feestdagen, en voor alle aangeboden rapporteringsproducten:

 • CODA
 • SWIFT MT94x
 • CAMT.05x
 • Isabel-rapportering

Je e-output blijft ongewijzigd. Je blijft je rekeninguittreksels via CODA, CAMT of MT ontvangen.

De deelnemende Belgische KBC-rekeningen in je cashpool worden elke kalenderdag genivelleerd. Ook in het weekend, tijdens banksluitingsdagen en officiële feestdagen.

Voor buitenlandse KBC-rekeningen verandert er niets. Dat wil zeggen dat deelnemende rekeningen enkel genivelleerd worden op werkdagen.

KBC verwerkt alleen individuele overschrijvingen als instantoverschrijving. Je betaalbestanden worden niet uitgevoerd als een instantoverschrijving, ondanks de vermelding in je boekhoudpakket.

We kunnen niet bij alle SEPA-overschrijvingen een instantverwerking aanbieden. In die gevallen blijven de bestaande standaardoptie en de betalende optie ‘Dringend’ bestaan.

Dat geldt voor:

 • Betalingen vanuit een rekening bij een andere financiële instelling
 • Betalingen met een uitvoeringsdatum in de toekomst
 • Betalingen via Isabel, Swift for Corporates en Transfer
 • Batch booking en betaalbestanden
 • Request For Transfer (RFT)

Instantbetalingen die niet dringend verwerkt kunnen worden, worden automatisch als dringende betaling verwerkt.

Betaalbestanden worden niet instant verwerkt, maar KBC zorgt wel voor een snellere verwerking van betaalbestanden van Belgische rekeningen:

 • Je registreert het betaalbestand voor 14.30 uur?*
  Het betaalbestand komt nog de dag zelf bij de begunstigde bank toe. Je hoeft de betalende optie ‘Dringend’ niet meer aan te vinken.

 • Je wilt dat een betaalbestand na 14.30 uur nog op de dag zelf bij de begunstigde bank toekomt? (op een weekdag**)
  Dit is enkel mogelijk voor bestanden met maximum 1 transactie en tot uiterlijk 16 uur. Vink dan de betalende optie ‘Dringend’ aan.

* Een overschrijving is geregistreerd als je ze hebt doorgestuurd naar en ze werd ontvangen door KBC, je ze correct hebt getekend en als ze geboekt kan worden van de rekening. Dit op alle weekdagen, behalve 1 januari, Goede Vrijdag, Paasmaandag, 1 mei, 25 en 26 december.
** Alle weekdagen behalve 1 januari, Goede Vrijdag, Paasmaandag, 1 mei, 25 en 26 december.

Meer info over instantoverschrijvingen?

Leer meer over instantoverschrijvingen op de website van de European Payments Council.