Instantoverschrijvingen - veelgestelde vragen (FAQ)

Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen over instantoverschrijvingen.
 

Wat is een instantoverschrijving?

Een instantoverschrijving is een overschrijving die onmiddellijk wordt uitgevoerd en verwerkt. Ben je de begunstigde? Dan ontvang je het geld binnen enkele seconden en zie je het bedrag meteen op je rekening staan.

Instantoverschrijvingen worden onmiddellijk uitgevoerd, 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Dus ook ’s nachts, in het weekend, op feestdagen én banksluitingsdagen.

Instantoverschrijvingen werken enkel bij financiële instellingen die daarvoor samenwerken. Zestien Belgische banken namen deel bij de lancering. Dat resulteert in een instant bereikbaarheid van 90% van de zichtrekeningen in België. In de toekomst zullen nog meer banken instantoverschrijvingen aanbieden in België.

Waarom introduceren we instantoverschrijvingen?

Je verwacht een realtime zicht op je inkomende en uitgaande betalingen, op de stand van je rekeningen en je beschikbare werkkapitaal. Dus hoe sneller overschrijvingen verwerkt worden, hoe accurater dat overzicht.

Zijn instantoverschrijvingen bij KBC mogelijk?

Zowel instantoverschrijvingen ontvangen als verzenden is mogelijk met Belgische rekeningen. Voorlopig kan dit voor individuele overschrijvingen, maar nog niet voor betaalbestanden.

Instantoverschrijvingen verzenden kan via KBC Touch, KBC Mobile, K'Ching en de overschrijvingsautomaat (als je een KBC-Plusrekening of een zakelijke rekening hebt).

Verder kan het via het KBC Business Dashboard, met de toepassingen KBC-Online for Business en KBC Reach. Ook in de app KBC Business kun je instantoverschrijvingen verzenden.

Wordt mijn overschrijving altijd instant uitgevoerd?

KBC verwerkt je SEPA-overschrijvingen maximaal instant (‘Zo snel mogelijk’). Het geld staat dus direct op de rekening van de begunstigde. Is instant niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat de begunstigde bank niet instant verwerkt? Dan is het geld de dag zelf nog bij de bank van de begunstigde áls je de betaling registreert voor 16 uur* via Online for Business, Reach of de Business-app. Als je de betaling registreert voor 14.30 uur* via een ander kanaal, is het geld ook nog die dag bij de begunstigde bank.

* Een overschrijving is geregistreerd als je ze hebt doorgestuurd naar en ze werd ontvangen door KBC, je ze correct hebt getekend en als ze geboekt kan worden van de rekening. Dit op alle weekdagen, behalve 1 januari, Goede Vrijdag, paasmaandag, 1 mei, 25 en 26 december.

Wil je zeker zijn dat je overschrijving instant is uitgevoerd?

Dan kun je kiezen voor de optie 'Uitsluitend instant'. Je SEPA-overschrijvingen worden ook dan instant verwerkt.
Is instant niet mogelijk? Dan wordt de overschrijving niet uitgevoerd en krijg je hierover een bericht.

Wat zijn mijn voordelen?

Je kunt je individuele betalingen de klok rond en 365 dagen per jaar instant uitvoeren en ontvangen. Het geld is binnen enkele seconden beschikbaar voor jou of voor je begunstigde.

Bovendien moet je zelf geen initiatief nemen om de snelste service te genieten. KBC biedt je deze automatisch aan indien mogelijk.

Zijn instantoverschrijvingen buiten België ook mogelijk?

Je kunt instantoverschrijvingen ontvangen van en verzenden naar Belgische en andere Europese banken.

Kan ik als klant bij een buitenlandse KBC-vestiging ook instant overschrijven?

Instantoverschrijvingen zijn voorlopig enkel mogelijk van en naar Belgische rekeningen. Rekeningen bij een buitenlandse KBC-vestiging zijn een volgende stap in de verruiming van ons aanbod. Je mag daarover later nog communicatie verwachten.

Hoeveel kost een instantoverschrijving?

KBC biedt deze service altijd zonder bijkomende kosten aan.

Is er een maximumtransactiebedrag voor instantoverschrijvingen?

Voor instantoverschrijvingen tussen Belgische banken is er geen algemene betaallimiet. Voor instantoverschrijvingen tussen Europese banken is er een algemene limiet van 100.000 euro per transactie (sinds 1 juli 2020). Banken kunnen evenwel onderling afspreken om die limiet niet toe te passen.

Elke bank die deelneemt, kan zelf limieten voor haar klanten instellen. KBC hanteert voor uitgaande instantoverschrijvingen een transactielimiet van 1 miljoen euro. Bij een groter bedrag staat het geld nog dezelfde dag op de rekening van de begunstigde, als de transactie geregistreerd wordt voor 16 uur* via Online for Business, Reach of de Business-app. Als je de betaling registreert voor 14.30 uur* via een ander kanaal, is het geld ook nog die dag bij de begunstigde bank.

De algemene overschrijvingslimiet in de verschillende kanalen blijft bestaan.

* Een overschrijving is geregistreerd als je ze hebt doorgestuurd naar en ze werd ontvangen door KBC, je ze correct hebt getekend en als ze geboekt kan worden van de rekening. Dit op alle weekdagen, behalve 1 januari, Goede Vrijdag, paasmaandag, 1 mei, 25 en 26 december.

Zijn er aanpassingen voor de CODA?

Instantoverschrijvingen zijn mogelijk op elke kalenderdag. Om ervoor te zorgen dat je boekhouding up-to-date blijft, zorgen we voortaan voor een dagelijkse rapportering, zonder bijkomende kosten.

Dat geldt ook in het weekend, tijdens banksluitingsdagen en officiële feestdagen, en voor alle aangeboden rapporteringsproducten:

 • CODA
 • SWIFT MT94x
 • CAMT.05x
 • Isabel-rapportering

Zijn er aanpassingen voor de cashpools?

De Belgische deelnemende rekeningen in je cashpool worden elke kalenderdag genivelleerd. Ook in het weekend, tijdens banksluitingsdagen en officiële feestdagen.

Mijn boekhoudpakket biedt al de optie ‘instant overschrijven’ aan

KBC verwerkt alleen individuele overschrijvingen als instantoverschrijving. Je betaalbestanden worden niet uitgevoerd als een instantoverschrijving, ondanks de vermelding in je boekhoudpakket.

Blijft de optie ‘Dringend’ bestaan?

We kunnen niet bij alle SEPA-overschrijvingen een instantverwerking aanbieden. In die gevallen blijven de bestaande standaardoptie en de betalende optie ‘Dringend’ bestaan.

Dat geldt voor:

 • Betalingen vanuit een rekening bij een andere financiële instelling
 • Betalingen met een uitvoeringsdatum in de toekomst
 • Betalingen vanuit een niet-Belgische KBC-groepsrekening
 • Betalingen via Isabel, Swift for Corporates en Transfer
 • Batch booking en betaalbestanden

Wat met betaalbestanden?

Betaalbestanden worden niet instant verwerkt, maar KBC zorgt wel voor een snellere verwerking van betaalbestanden van Belgische rekeningen:

 • Je registreert het betaalbestand voor 14.30 uur?* 
  Het betaalbestand komt nog de dag zelf bij de begunstigde bank toe. Je hoeft de betalende optie ‘Dringend’ niet meer aan te vinken.

 • Je wilt dat een betaalbestand na 14.30 uur nog op de dag zelf bij de begunstigde bank toekomt? (op een weekdag**)
  Dit is enkel mogelijk voor bestanden met maximum 1 transactie en tot uiterlijk 16 uur. Vink dan de betalende optie ‘Dringend’ aan.

* Een overschrijving is geregistreerd als je ze hebt doorgestuurd naar en ze werd ontvangen door KBC, je ze correct hebt getekend en als ze geboekt kan worden van de rekening. Dit op alle weekdagen, behalve 1 januari, Goede Vrijdag, Paasmaandag, 1 mei, 25 en 26 december.
** Alle weekdagen behalve 1 januari, Goede Vrijdag, paasmaandag, 1 mei, 25 en 26 december.