Moeten advocaten twee keer belasting betalen?

Moeten advocaten twee keer belasting betalen?

Gepubliceerd op 13 oktober 2017 

Een gemeente kan een belasting op ‘vestiging’ invoeren, bijvoorbeeld voor vrije beroepers. Wanneer deze vrije beroepers samenwerken in een associatie kan er discussie ontstaan over wie deze belasting verschuldigd is: de associatie, of elke vrije beroeper in persoon.

Een concreet geval

Naar aanleiding van een concrete zaak van een advocatenassociatie in Antwerpen, oordeelde het hof van Cassatie in 2012 dat de belasting voor rekening van de associatie is, en dus niet voor elke betrokken advocaat. Maar intussen heeft Antwerpen zijn belastingreglement aangepast …

In het nieuwe belastingreglement van de Stad Antwerpen staat dat de belasting verschuldigd is ‘door beoefenaars van een vrij beroep [...] EN elke onderneming, vennootschap, vereniging, inrichting en instelling, zelfs indien winsten worden afgestaan’. Door deze nieuwe formulering dacht de stad de belasting ook te kunnen vorderen van elke advocaat of natuurlijke persoon.

Wat zegt de rechtbank?

Enkele weken geleden heeft de rechtbank uitspraak gedaan over de interpretatie van deze nieuwe formulering. Ze oordeelde dat het nog altijd de associatie is die de belastingen verschuldigd is, en niet de advocaat of de natuurlijke persoon. Deze regel is van toepassing als de advocaten hun volledige beroepsactiviteit hebben ingebracht in een associatie en hun beroep uitsluitend uitoefenen voor rekening van deze associatie.

Bovendien verwijst de rechtbank expliciet naar het Cassatiearrest van 2012. Ze stelt dat, hoewel dit arrest geveld werd over een ander belastingreglement, het nog altijd relevant is, omdat het principe erachter geldig blijft. Niet de advocaten persoonlijk, maar de associatie moet worden beschouwd als de belastingplichtige.

Hebt u vragen over dit onderwerp, dan kunt u het best een afspraak maken met uw kmo-adviseur.