De associatie, iets voor u?

De associatie, iets voor u?

Gepubliceerd op 13 oktober 2017 

Samenwerken heeft tal van voordelen. Beoefenaars van medische en vrije beroepen kunnen zich groeperen in een associatie. Maar wat zijn nu juist de pro's en contra's van associaties?

Brede mogelijkheden

Er zijn allerlei soorten associaties, afhankelijk van het doel en de grootte. Sommige associaties beperken zich tot het delen van de kosten. Iedereen blijft dan voor eigen rekening werken. Bij andere associaties gaan alle inkomsten in één 'pot'. Die wordt na aftrek van de kosten verdeeld.

Associaties kunnen zowel voor een privépraktijk als in ziekenhuisverband aangegaan worden. Een associatie kan binnen één ziekenhuis afgesloten worden, of over ziekenhuizen heen. Ook een combinatie privé/ziekenhuis is mogelijk. Niet alleen dokters, maar ook tandartsen en kinesisten kiezen voor associaties. Multidisciplinaire associaties komen weinig voor.

Waarom associëren?

De kosten delen is een van de belangrijkste redenen om te associëren. Ook professionalisering is een reden. U kunt uw kennis met uw partners delen en u hebt de mogelijkheid om zich te subspecialiseren. Zo kunt u doen wat u graag en goed doet, én kan de associatie de patiënt een bredere zorg aanbieden.

De wetgever stelt steeds vaker minimumvolumes voorop, bv. voor bepaalde chirurgische ingrepen. Bepaalde normen kunt u alleen niet halen. Ook dat vormt een belangrijke stimulans om te associëren.

In een ziekenhuisassociatie is het zeker een voordeel om wachtdiensten te kunnen verdelen en continuïteit te kunnen garanderen. Artsen in een associatie kunnen zo hun balans werk-gezin vaak beter in evenwicht houden. Het risico op een burn-out verkleint, ook omdat moeilijke zaken bespreekbaar zijn en u er dus niet alleen mee blijft zitten. Binnen een groep is er ook meer legitimatie, en dat komt dan weer de kwaliteit ten goede.

De wil tot samenwerking moet er zijn

Associëren kan dan wel tal van voordelen hebben, het is vaak een moeilijke opdracht om eraan te beginnen. Individualisme kan een struikelblok zijn. Om succesvol samen te werken is het een must dat de partners gelijkwaardig zijn en dat ze een gemeenschappelijke visie hebben. Ook communicatie en overleg zijn broodnodige ingrediënten voor een duurzame associatie. Maak vooraf duidelijke afspraken over de inkomsten- en onkostenverdeling, de werkverdeling, de wijze van besluitvorming, het oplossen van geschillen, in- en uitstappen …

Administratief valt het opstarten van een associatie goed mee. Meestal regelen de partners dit via een associatieovereenkomst. Het is niet nodig om via een notaris te gaan: de partners kunnen dit perfect via een onderhandse akte regelen. Kiest u voor een vennootschap, dan is de tussenkomst van een notaris in sommige gevallen wel vereist. KBC kan u advies geven en kent ook de juiste contactpersonen om u met specifieke problemen te helpen.