Digitale oplossing voor geconventioneerde zorgverleners

Digitale oplossing voor geconventioneerde zorgverleners

Ben je als zorgverlener toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV? Dan moet je de RIZIV-toelage niet langer op papier aanvragen. Dat gebeurt voortaan automatisch.

Het RIZIV digitaliseert en vereenvoudigt zijn werking met het project InfoSS (Informatisering Sociaal Statuut). Zo wil het RIZIV voortaan het beheer van de RIZIV-toelage ‘sociaal statuut’ voor een stuk automatiseren. Zorgverleners die zijn toegetreden tot de nationale akkoorden van het RIZIV moeten de RIZIV-toelage niet meer jaarlijks zelf aanvragen met een papieren aanvraagformulier, ze krijgen het nu automatisch digitaal toegekend. Let op, dit geldt alleen voor zorgverleners die een digitale RIZIV-polis hebben bij een pensioeninstelling, zoals het KBC-Life Pension Plan - RIZIV. 

Uitrol per doelgroep

De uitrol van InfoSS gebeurt in 2 fases. Geconventioneerde apothekers, kinesisten, logopedisten en zelfstandige verpleegkundigen ontvangen geen papieren aanvraagformulier meer. Zij kregen op 2 juni 2020 toegang tot hun online dossier in de webtoepassing MyRiziv.

Geconventioneerde artsen en tandartsen ontvangen ook geen papieren aanvraagformulier meer.

Ze krijgen begin 2021 ook toegang tot hun online dossier dat betrekking heeft op het premiejaar 2020. In 2021 start ook voor hen de automatische toekenning van de RIZIV-toelage.

Vanaf juli is het evaluatieresultaat voor het huidige premiejaar (= huidig jaar -1) online raadpleegbaar. Vanaf september beslist het RIZIV definitief en gaan ze tot betaling over.

De automatische toekenning van je RIZIV-toelage opvolgen? Dat kan heel eenvoudig via MyRiziv. Hier op de website van het RIZIV vind je alles wat je hierover moet weten.

Makkelijk met KBC

Heb je al een KBC-Life Pension Plan - RIZIV en heb je recht op een RIZIV-toelage? Dan zorgen wij ervoor dat ze automatisch in jouw RIZIV-polis wordt gestort. Je hoeft zelf niets te doen. Heb je nog geen KBC Life Pension Plan – RIZIV? Neem contact op met je KBC-verzekeringsagent.