Ondernemerschap, wat betekent dat voor KBC?

KBC staat achter ondernemers en hun passie voor het ondernemerschap. Daarom heeft KBC een exclusief aanbod voor ondernemers, ontdek wat KBC te bieden heeft.

Ondernemerschap, wat betekent dat voor KBC?

KBC staat achter ondernemers en hun passie voor het ondernemerschap. Daarom heeft KBC een exclusief aanbod voor ondernemers, ontdek wat KBC te bieden heeft.

Gepubliceerd op 6 februari 2018

KBC heeft een hart voor ondernemers. Het koestert grote ambities en heeft talrijke actieplannen op dat vlak. Ondernemerschap is trouwens een focusdomein in het Duurzaam Ondernemen van KBC. Dat engagement bleek uit een dubbelgesprek met Erik Luts, algemeen directeur Directe Kanalen en Ondersteuning, en Karen Sterckx, directeur Oplossingen Ondernemers.

Interview: Steun aan starters

Met Start it @kbc heeft KBC een originele tool om startende, innovatieve ondernemers een stevig duwtje in de rug te geven. Waarvoor staat is Start it @kbc volgens u?

    

Erik Luts: “Start it ontstond in 2013. De idee was relatief eenvoudig. Wilt u een bedrijf vernieuwen of opstarten? Dan kunt u allerlei strategieën volgen. De best mogelijke strategie om iets te leren eten, is ervan te proeven. Dus dachten we: laten we een paar ondernemers binnen onze muren halen. We bieden hun een aantal faciliteiten aan en zien hoe zij ons kunnen inspireren. Dat kon dan weer een weerslag hebben op onze interne werkwijzen. We hadden nog wat ruimte op ons ‘Schoon Verdiep’ (de KBC-Toren) in Antwerpen en lanceerden een oproep: wie had interesse zijn onderneming te starten op een gratis locatie met nog een aantal bedrijven, zoals Cronos, Mobile Vikings, e.a.

KBC zou die starters ondersteunen, zowel met materiaal als inhoudelijk en ook de andere bedrijven zouden steun bieden. Eén week nadat we de idee lanceerden, waren er al meer dan 200 geïnteresseerde kandidaten. Veel meer dan aanvankelijk gedacht. We startten zelf van nul: zonder huishoudelijk reglement noch selectieprocedures, alleen met enthousiaste mensen die er heel graag wilden aan meewerken. Van de kandidaten selecteerden we er een 15-tal. De interesse was gewekt en al snel volgden de andere provincies. Start it @kbc is nu actief op zes locaties: naast Antwerpen ook in Leuven, Hasselt, Gent, Kortrijk en Brussel. Inmiddels huisvesten we zo’n 300 starters.”

Hoe gaat Start it @kbc in zijn werk?

Erik Luts: “Niet elke starter komt in aanmerking. We gaan selectief te werk. Een voorbeeld: als iemand een boekhoudkantoor wil starten, vragen we hoe hij/zij dat ziet. Betreft het een gewoon boekhoudkundig bedrijf, is het antwoord ‘fijn, maar daar hebt u ons niet voor nodig’. Zegt hij/zij: ik heb een totaal nieuw concept om financieringsmodellen aan op te hangen, zullen we ja zeggen.

Ons criterium is schaalbaarheid: kan het iets worden en kan het groeien? Een bekend voorbeeld is Véronique Leysen, die een fancy breifirma – ik moet knittingbedrijfje zeggen – opstartte. We gingen met haar in zee door haar marketingaanpak en haar sterke gerichtheid op de sociale media. Haar koffieshop aan de voet van onze toren groeide inmiddels uit tot een ontmoetingsplek voor starters.”

Karen Sterckx: “Flexibiliteit staat voorop voor wie wil deelnemen aan Startit. Wij van onze kant kunnen zo samenwerken met een aantal bedrijven die het mogelijk gaan maken, die met een origineel businessmodel werken en waar wij ook van kunnen leren. Uiteraard kunnen zelfstandigen en starters met een klassieke aanpak ook bij ons terecht, maar voor hen hebben we andere paden.”

Waaruit bestaat de concrete hulp bij start it @kbc?

Erik Luts: “Voor starters is het heel belangrijk dat ze elkaar ontmoeten in een omgeving van gelijkgestemden. Ze hebben dezelfde problemen en bespreken die onder elkaar. Maar, ondertussen zitten op onze platformen ook heel wat bedrijven waarbij ze terechtkunnen voor advies. Zo kunnen ze bv. juridisch advies inwinnen bij Monard of een consultant van Accenture raadplegen die nagaat of hun businessplan wel stevig genoeg is. Er zijn ook specialisten in het maken van websites. Kortom: er zijn ervaren bedrijfsmensen aanwezig die het gewoon zijn om raad te geven. Hét succes van het systeem is dat het ongelooflijk drempelverlagend is. U hoeft geen weken op voorhand af te spreken. Advies kan bijna on the spot worden gegeven. Hebt u overmorgen een presentatie? Dan kan die meteen worden voorbereid en … als die presentatie voor de board van een groot bedrijf bestemd is, krijgt u daar misschien hooguit tien minuten voor. Dus ‘it better be good’ (lacht). Belangrijk om te weten is ook dat we het zakelijke gedeelte van de bank hier buitenhouden.”

Karen Sterckx: “Maar als de starters vragen hebben, staat per regio wel een innovatieteam voor hen ter beschikking. We hebben snel gemerkt dat we multidisciplinaire teams nodig hadden om hen op te vangen, aangezien het geen klassieke werking betrof. We hadden mensen nodig die mee kunnen denken met die start-ups, op het moment dat ze bv. zeiden: ‘Ik ben nu op zoek naar een bank-verzekeraar. Kunt u met ons meedenken?’. Daar hebben we graag vrijblijvend op ingespeeld. We hebben daarvoor onze eigen mensen met ondernemersspirit ingeschakeld om met die start-ups in dialoog te gaan. Die teams bestaan uit een aantal regionale relatiebeheerders, commerciëlen. Zij kunnen direct inspelen op verschillende bedieningsmodellen, afhankelijk van de noden van de klant, en dat zowel voor zelfstandigen als kleine kmo’s of corporates. Er zijn mensen vanuit de kredietverlening bij, enz. Kortom, uit diverse disciplines.”

Via KBC Start it Fund en Bolero Crowdfunding investeert KBC ook in starters?

Erik Luts: “Doordat banken in het algemeen spaarzamer met kredieten omspringen dan vroeger gaat de economie alternatieven zoeken zoals crowdfunding. Als bank spelen we hierop in met het Start it Fund en Bolero Crowdfunding. Dat is een crowdfundingplatform waarop een startende ondernemer een oproep kan lanceren om aan financiering te komen. Geïnteresseerde investeerders kunnen met een relatief klein bedrag (vanaf 25 euro) de groei van ondernemingen ondersteunen. Als bank creëerden we ook financiële crowdfunding, waarbij de investeerder als tegenprestatie voor zijn investering bv. een aandeel of obligatie krijgt. Voor ondernemers is die crowdfunding – in tijden waarin kredieten moeilijker worden toegekend – een welgekomen hulp.”

Karen Sterckx: “Het principe van crowdfunding – vandaag ook een hype – bestaat al lang. Alleen, u kunt het met de huidige tools veel meer opentrekken. Naar kleinere schijven en naar een veel bredere matchmaking tussen verschillende partijen, waar zowel hij die op zoek gaat naar kapitaal als hij die het verstrekt, meer baten bij hebben. Al moet u mensen goed infomeren over het risico dat ze lopen en wat ze ervoor terugkrijgen.”

Erik Luts: “Bolero is ons beleggersplatform voor mensen die kort samengevat weten wat ze doen, die zonder advies heel autonoom beslissen waarin ze investeren. Dat kan in aandelen of andere effecten zijn, maar altijd in een context die zegt: “Ik heb geen advies nodig, ik weet wat ik wil en ik koop het zelf.”

Komen daar soms onderlinge samenwerkingen van starters met KBC uit?

Erik Luts: “Binnen Start it zijn er een aantal bedrijven waarvan we zeggen: daar kunnen we best iets mee aanvangen. Zo is er bijvoorbeeld eentje dat zich gespecialiseerd heeft in de vriendenlening en een heel platform heeft opgezet met alle wetgeving daarrond dat u softwaregewijs helpt. Daar kunnen we iets mee doen. Die hebben een marktbenadering en zijn de conceptfase voorbij. We gaan dan na of we die niet in ons eigen productaanbod kunnen integreren. We vragen hun: “Kunnen we met u niet aan de slag?” Dat zijn boeiende discussies. De meeste starters willen wel met ons samenwerken, maar zijn wat bang hun eigenheid en hun idee te verliezen. We pushen hen niet. Als er interesse is, beginnen we ze intensief te coachen. Maar de beslissing of ze verder met ons in zee gaan, ligt uiteindelijk bij henzelf.”

Kan u iets meer vertellen over de Startersacademinie van KBC?

Erik Luts: “Een heel sterk onderdeel van Start it is de Startersacademie. We zagen dat starters allemaal dezelfde vragen en behoeften hebben. Daarom hebben we een soort opleiding samengesteld met een twintigtal blokken. Er zijn sessies over productdesign, marktpenetratie, ondernemerschap, enz. De cursussen verlopen zowel digitaal als klassikaal. Dat laatste omdat de behoefte aan interactie groot is. En de plaatsen zijn gegeerd. De starters krijgen hiervoor allemaal een mentor uit een firma uit ons netwerk, zoals Telenet, Mobile Vikings en andere. Momenteel kunt u alleen deelnemen als u bij Start it hoort, maar we overwegen deze module ook buiten dat programma op te starten.”