KBC stelt voor: het eerste Renovatiekrediet voor Verenigingen van Mede-eigenaars.

Wanneer de algemene vergadering van mede-eigenaars beslist om bepaalde renovatiewerken uit te voeren en daarvoor een krediet af te sluiten, dan is het %%product.renovatiekredietvme %% de geknipte oplossing.

KBC stelt voor: het eerste Renovatiekrediet voor Verenigingen van Mede-eigenaars.

Wanneer de algemene vergadering van mede-eigenaars beslist om bepaalde renovatiewerken uit te voeren en daarvoor een krediet af te sluiten, dan is het %%product.renovatiekredietvme %% de geknipte oplossing.

Gepubliceerd op 13 oktober 2017 

Bezit u een appartement in een verouderd gebouw dat dringend aan renovatie toe is? Dan kan het KBC-Renovatiekrediet voor Verenigingen van Mede-eigenaars een welkome oplossing zijn.

Investeringen en grote budgetten

renovatiekrediet

De strijd tegen de klimaatopwarming stelt eigenaars van iets oudere appartementen en Verenigingen van Mede-eigenaars (VME’s) voor grote uitdagingen. Om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren, zijn vaak aanzienlijke investeringen vereist. Bovendien begint de tijd te dringen: vanaf 2020 zal het niet meer mogelijk zijn om appartementen te verhuren die gelegen zijn in gebouwen die niet voldoen aan de dakisolatienorm. De komende jaren zullen tal van eigenaars daarmee geconfronteerd worden.

Spijtig genoeg is het in de praktijk niet altijd eenvoudig om binnen een groep van mede-eigenaars gezamenlijk de beslissing te nemen om het gebouw te renoveren. Technisch zijn zulke projecten erg complex en bovendien gaat het over grote budgetten en lastige beslissingsprocedures. En ook op financieel vlak durft het schoentje al wel eens te wringen: meer dan eens beschikken noch de Vereniging van Mede-eigenaars, noch de individuele eigenaars over de nodige middelen om de werken te financieren.

Renovatiekrediet voor VME’s

Met de lancering van het Renovatiekrediet voor Verenigingen van Mede-eigenaars draagt KBC zijn steentje bij tot een oplossing voor dit maatschappelijk belangrijke probleem. Wanneer de algemene vergadering van mede-eigenaars beslist om bepaalde renovatiewerken uit te voeren en daarvoor een krediet af te sluiten, dan is deze nieuwe financieringsvorm de geknipte oplossing.

Elke mede-eigenaar kan vrij kiezen om al dan niet deel te nemen aan het krediet. Om alle mede-eigenaars in te dekken tegen de wanbetaling van een individuele mede-eigenaar wordt een kredietverzekering aan het krediet gekoppeld. Zo moeten de andere mede-eigenaars niet langer zelf bijpassen bij wanbetaling van één van de eigenaars. Als een kavel van eigenaar verandert, worden de voordelen van de verzekering automatisch overgezet op de nieuwe eigenaar. 

Opwaardering van het patrimonium

Deze nieuwe financieringsformule voor VME’s laat toe om belangrijke renovatiewerken sneller uit te voeren. Op vermogensvlak is dat een belangrijk pluspunt. Zo kan de VME alle noodzakelijke stappen zetten voor de opwaardering van haar patrimonium en dat van de individuele eigenaars.

Goed om te weten: Het Renovatiekrediet voor VME’s werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de steden en gemeenten. 

Ontdek het KBC-Renovatiekrediet voor VME's