Roerende voorheffing dit jaar gestegen

Roerende voorheffing dit jaar gestegen

Gepubliceerd op 29 mei 2017 

Mocht u het nog niet weten: het algemene tarief van de roerende voorheffing is op 1 januari 2017 verhoogd van 27% naar 30%. Dat tarief is bijvoorbeeld van toepassing op interesten van obligaties, kasbons, termijnrekeningen, zichtrekeningen, niet-gereglementeerde spaarrekeningen, enz.

fiscaal-juridische Kmo-advies in begrijpelijke taal

Ook dividenden van aandelen en de liquidatiebonus bij bv. de vereffening van een vennootschap worden onderworpen aan 30% roerende voorheffing.

Daarnaast zijn er wel een aantal inkomsten die slechts aan 15% roerende voorheffing zijn onderworpen, zoals interesten van gereglementeerde spaarrekeningen (boven eerste vrijgestelde schijf van 1 880 euro voor aanslagjaar 2018), interesten van zogenaamde Letermebons, enz.

Meer info: Belastingen op inkomsten uit spaargeld