Regulariseren van studiejaren ook fiscaal interessant

Regulariseren van studiejaren ook fiscaal interessant

Gepubliceerd op 21 september 2017 

Zelfstandigen kunnen momenteel al onder bepaalde voorwaarden hun studiejaren afkopen om zo hun wettelijke pensioen op te krikken. Ook al is het nieuwe wetsontwerp nog niet finaal goedgekeurd, toch willen we u al de krijtlijnen meegeven van dit voorstel van de minister van Pensioenen.

Regulariseren van studiejaren ook fiscaal interessant

Dat zelfstandigen doorgaans slechts een klein pensioen genieten, moeten we u niet vertellen. Op basis van het huidige voorstel van de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, zouden zelfstandigen zeer binnenkort hun wettelijke pensioen kunnen opkrikken tegen fiscaal interessante voorwaarden. Dat betekent dat de regularisatiebijdrage fiscaal aftrekbaar zou zijn tegen het marginale tarief. Wanneer u zich bijgevolg in de hoogste belastingschijf van 50% zou bevinden, zou u dus 50% personenbelasting (plus de gemeentebelasting daarop) besparen.

1.500 euro per studiejaar tijdens de eerste 10 jaar na het beëindigen van de studies

Tot vorig jaar bestond er voor zelfstandigen een vrij ingewikkeld systeem. De bedoeling is nu om deze regelgeving te harmoniseren, ongeacht het stelsel (zelfstandige, werknemer, ambtenaar). Vandaag betaalt u als zelfstandige een regularisatiebijdrage per kwartaal van uw studietijd; vier van die kwartalen leveren dan samen één extra loopbaanjaar op voor uw pensioenberekening.

Alle diploma’s zouden in aanmerking komen in de voorgestelde regeling (ook diploma’s die niet vereist zijn voor de functie). Een regularisatie is beperkt tot één diploma en kan alleen voor de geslaagde jaren. Tevens zouden alle diplomajaren in aanmerking komen in de nieuwe regeling (en niet alleen die vanaf 20 jaar, zoals in de huidige regeling).

Overgangsperiode van drie jaar

Gedurende een overgangsperiode van drie jaar – tussen 1 maart 2017 en 1 maart 2020 – zal iedereen, ongeacht het stelsel of het punt waarop hij zich in de loopbaan bevindt, de mogelijkheid hebben om zijn studiejaren te regulariseren door regularisatiestortingen van 1 500 euro per diplomajaar. Na die overgangsperiode van drie jaar zal het forfaitaire bedrag van 1.500 euro alleen van toepassing zijn voor wie studiejaren afkoopt tijdens de eerste tien jaar na het beëindigen van zijn studies. Dat bedrag zou wel jaarlijks geïndexeerd worden. Wie later in zijn carrière studiejaren zou afkopen, zal echter een hoger bedrag betalen. De hoogte van dat bedrag is momenteel nog niet duidelijk.

Welk voordeel biedt het afkopen van studiejaren?

  • Tegenover de vroegere formule voor zelfstandigen (en ook voor werknemers) wordt het afkopen van studiejaren iets duurder, maar het nieuwe systeem biedt wél meer zekerheid op een hoger pensioen.
  • De pensioenverhoging voor één geregulariseerd studiejaar zal voortaan 240 euro bruto/jaar bedragen voor een alleenstaande en 300 euro/jaar voor een gezinspensioen. Die bedragen zijn ramingen. In overleg met de sociale partners zal het definitieve bedrag worden bepaald.

Zelfstandigen vallen minder vaak uit de boot

Onder de huidige regeling konden zelfstandigen op elk moment in hun loopbaan studiejaren afkopen, dus ook op het einde hun loopbaan. Maar dat kon alleen als ze binnen de 180 dagen na het beëindigen van hun studie als zelfstandige in hoofdberoep aan de slag zijn gegaan. Bijgevolg viel iedereen die eerst als ambtenaar of werknemer werkte en daarna de overstap naar het zelfstandigenstatuut maakte, uit de boot. Onder de nieuwe regeling zullen meer zelfstandigen hun studiejaren kunnen afkopen.

Wij raden aan om, zodra de nieuwe wetgeving officieel is goedgekeurd, uw individuele situatie te beoordelen rekening houdend met al uw persoonlijke gegevens (fiscale situatie, geraamd pensioen, enz.). Het is te kort door de bocht om te stellen dat de afkoop van studiejaren voor iedereen en onder alle omstandigheden voordelig zou zijn.